2014

Miroslav Beránek

Otázka: 

Dle aktuální informace 06/2014 na internetových stránkách ŘSD ČR bylo 28.3.2014 na odboru dopravy MěÚ Strakonice zahájeno stavební řízení před vydáním stavebního povolení na stavbu "Silnice I/22 Strakonice". Prosím o podání stručné zprávy v jaké fázi se nyní řízení nachází a kdy lze přepokládat vydání stavebního povolení, aby bylo možné podat případné odvolání. Stavební povolení bude předpokládám vydáno zase veřejnou vyhláškou z důvodu většího počtu účastníků řízení a stavbou přímo dotčení účastníci řízení, zejména v době dovolených, mohou ztratit možnost včasného podání odvolání před nabytím právní moci stavebního povolení a proto by bylo jistě vhodné v nejbližším čísle Zpravodaje města nebo městským rozhlasem podat občanům města tak důležitou informaci. Občanská veřejnost se zajímá o zahájení tak důležité stavby pro město a v poslední době je v tomto směru její informovanost opomíjena. Ne každý má možnost sledovat stránky ŘSD ČR, kde mimo jiné je uvedeno, že poskytované informace mají pouze informativní charakter a jsou vázané na dalších dopravních stavbách.

Odpověď: 

Vážený pane Beránku,

děkujeme za připomenutí. Odpověď v plném znění jsme uveřejnili u novějšího příspěvku s datem 18. 7. 2014, aby ji návštěvníci naší rubriky rychleji objevili. Radní města jednali v této věci ve středu 16. 7. a tudíž teprve nyní máme aktuální informace, které můžeme dále předávat. Veřejnost se snažíme informovat všemi směry, bohužel v některých záležitostech musíme být stejně trpěliví, jako každý náš občan. Severní dopravní půloblouk - aktuálně: ŘSD požádalo město Strakonice o výpůjčku části pozemků  p.č. 1370/119 o výměře cca 820 m2 , p.č. 1371/167 o výměře cca 31 m2, p.č. 1272/11 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 441/55 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu vybudování protihlukového opatření (SO 760/8) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou 5-ti let. Rada města žádost 16. 7. 2014 projednala, odsouhlasila a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy. Stavba obchvatu je plně v režii státu, ačkoliv město se snaží tuto investici maximálně podpořit. Dle posledního sdělení ŘSD by výstavba obchvatu měla být zahájena v roce 2015.

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností

x

Otázka: 

Dobrý den, moc se mi líbí podpora města mladých umělců ve Strakonicích. Oživení parku jejich výtvory je moc hezké a i velice zajímavé pro návštěvníky Strakonic. Je to skvělý nápad, který by se mohl rozšířit i do jiných částí města a tím oživit jinak vcelku vzhledově nudné město. Co se týče parku, myslím že by nebylo špatné tam uspořádat více kulturních akcí -takové představení dudáku při dudáckém festivalu( nebo i při jiné příležitosti) by tam bylo jedinečné.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za námět a inspiraci. Za Vámi uvedenou akcí Sochy pro park stojí neformální skupina Jsme Strakonice sdružující lidi, kteří mají zájem podílet se na kulturním dění ve městě.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Václav Patěk

Otázka: 

V posledních dnech se opět začalo mluvit a psát v novinách o revitalizaci Mlýnské ulice . Celá věc začala stavbou obytného domu Prima . Přestože předsedové SVJ ještě před stavbou domu požadovali, abychom byli stavebním úřadem včas informováni, nikdo se s námi nebavil.Na jaře roku 2011 vše začalo vykácením celé stráně . Během dopoledne padlo kolem 40 stromů. Na podzim začala stavba, která do podzimu 2013 nás velmi obtěžovala hlukem stavebních strojů a nájezdem nákladních automobilů do Mlýnské ulice.Přišli jsme nejen o zeleň, ale i o sušáky na prádlo, stojan na klepání koberců , zhoršení parkování a velmi se nám snížila hodnota bytů. Na základě stížností obyvatel ,byly svolány dvě Veřejné projednání na Měst.úřadu. Lidem vadila hlavně výsadba okrasných stromů se 6 metrovými korunami , a lavičky, se kterými máme velmi špatné zkušenosti ohledně hluku a nepořádku. Také byly kritizovány problémy s parkováním, které se budou s obydlováním domu Prima ještě zvětšovat . Proto nás zaskočila zpráva ,že na dvou veřejných projednáních došlo k dohodě a na jejím základě vznikla studie a následně byl Měst. úřadem vypracován projekt. S tímto projektem nebyli obyvatelé Mlýnské ulice seznámeni a nyní se z novin dozvídáme, že revitalizace začne již 28.7.2014 a obsahuje věci, na kterých dohoda nikdy nebyla.Například zrušení parkování u chodníku, výsadba stromů, umístění laviček i rozšíření chodníků.Nevím, kdo to vymyslel,ale bydlíme zde 39 let a nikdy parkování u chodníku nikomu nevadilo.Vadí nám ale při výjezdu z Mlýnské ulice keře ke světelné křižovatce a parkující auta vpravo. Bylo by vhodné, kdyby Měst. úřad ještě před začátkem rekonstrukce na místě seznámil obyvatele Mlýnské ulice jak bude celá rekonstrukce vypadat než bude opět pozdě. Děkuji za odpověď a doufám , že Měst.úřad setkání s vysvětlením uskuteční. Václav Patěk Mlýnská ulice

Odpověď: 
Dobrý den,
projekt „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská“ patří mezi jeden ze záměrů, který město Strakonice připravovalo na základě participace občanů dané lokality. V roce 2013 proběhla setkání s obyvateli ulice Mlýnská ve Strakonicích, na základě kterých byla Ing. arch. Danou Zákosteleckou vypracována studie úprav ulice Mlýnská. Na setkání byly prezentovány varianty řešení, byla diskutována otázka parkovacích stání, zeleně, městského mobiliáře, umístění kontejnerů na odpad apod. Cílem těchto setkání bylo co možná nejvíce vyhovět požadavkům zde žijících obyvatel, i když jejich názory byly často protichůdné a nalézt optimální řešení nebylo snadné. Na základě architektonické studie bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, stavební povolení bylo vydáno v červnu 2014. Realizace a financování akce bylo schváleno Zastupitelstvem města Strakonice v červnu 2014. Realizace rekonstrukce zmiňované části města je plánována na druhou polovinu roku 2014. Projekt bude prováděn v rámci IPRM a spolufinancován z IOP, jehož realizace je časově omezena.
Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje

Vlasta

Otázka: 

Dobrý den, bylo by dobré se zamyslet nad umístěním dalších odpadkových košů či jiných nádob na odpadky v oblasti lávky a jezu u pivovaru. Zvláště v letních měsících je zde zvýšený pohyb vodáků a lidí, kteří se sem chodí koupat a stávající odpadkové koše nestačí. Denně jsou přeplněné odpadky, zvláště pak PET lahvemi, takže se válí kolem na zemi. Určitě by nebylo od věci umístit sem nějakou nádobu na recyklaci plastů. Opravdu to není hezký pohled a vodáci projíždějící naším městem si o něm asi moc pěknou vizitku neudělají.

Odpověď: 
Dobrý den,
danou lokalitu pravidelně mapujeme, na uvedeném místě se v letních měsících zdržuje větší množství osob a vodáků. Odpadkové koše by bohužel danou situaci nevyřešily. Na exponované místo jsme umístily kontejnery na tříděný odpad,  a to na sklo a plast. I nadále budeme oblast pravidelně mapovat.
Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Hana

Otázka: 

Dobrý den, na webu města se mi nikde nepodařilo najít informace o právě probíhající rekonstrukci vlakového nádraží. Můžete mi, prosím, sdělit, kde je najdu? Uvítala bych i informace o omezení vlakových spojů a odhadované době rekonstrukce - a myslím si, že nejsem jediná. Pokud bych chtěla vidět vizualizaci... to už bych asi požadovala moc, že? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

rekonstrukce kolejiště je investiční akcí státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Informace o spojích a výlukách naleznete na webových stránkách Českých drah http://www.cd.cz/spojeni/conn.aspx.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Hlášení městského rozhlasu - 18. Červen 2014

Město Horažďovice srdečně zve na největší letní slavnosti - historické Slavnosti Kaše na náměstí v Horažďovicích.
Akce se koná tuto sobotu po celý den až do půlnoci. Součástí bohatého středověkého programu bude jarmark,
vaření kaše na rynku, mučírna, divadýlko pro děti, výklad z karet, cikánská krčma, koncert pražské skupiny Hamleti,ohňová a light show s pyrotechnickými efekty a ostatní.

Jana

Otázka: 

Dobrý den, dnes ráno mě překvapily značky zákazu stání v ulici Ptákovická. Bydlím v řadovém domku, tak pokud pominu problémy s parkováním vlastního auta, chtěla bych poradit, kam mám poslat parkovat třeba své rodiče (oběma je už přes 65 let), když přijedou na návštěvu. Mám je poslat Na Mušky, aby si mohli následně vystoupat ten kopec? Nemyslím si, že je tato ulice natolik frekventovaná, aby toto řešení bylo nutné. Prosím o zvážení této situace vzhledem k dalším lidem bydlícím v této ulici. Děkuji

Odpověď: 
Dobrý den,
dopravní značení zde bylo umístěno na základě podnětů od občanů. Svislým dopravním značením byla pouze zdůrazněna povinnost kde se nesmí zastavit, resp. stát (3,0/6,0m). Z Vašeho emailu nelze poznat, o který dům se jedná. Situace se i nadále řeší a dochází k dílčím úpravám na značení. Nejlépe by bylo celou věc probrat osobně nebo po telefonu.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 17. Červen 2014

1.

E-on oznamuje, že 18.6. 2014 v době do 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast : ulice Mánesova 1197 – 1204 a ulice  Vrchlického 1193 – 1196

2.

dále 19.6. 2014 v době do 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I.

Vypnutá oblast : ulice Baarova 1150 1151, 1053, 1055 – 1061, ulice Mánesova 1197 -1211

3.

dále 24.6.2014 v době od 8:00 – 14:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I.

Hlášení městského rozhlasu - 12. Červen 2014

1.

E-on oznamuje, že 16.6.2014 v době od 8:00 – 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast : ulice P. Bezruče 409, 525, 593, 632

2.

Ivana

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, kdy konečně bude posečena místy více jak půlmetrová tráva v oblasti Přední Ptákovice. Je chválihodné, že město dbá na květinovou výzdobu v centru města, ale bohužel v okrajových částech není schopno zajistit spolu s Tech.službami dostatečnou údržbu zeleně. Opravdu mě nezajímá odpověď typu: "TS nejsou schopné kapacitně a z časových důvodů zajistit v sezóně dostatečnou údržbu" Doufám, že velmi rychle dojde k nápravě. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaše připomínka byla zaslána řediteli Technických služeb Strakonice.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Hlášení městského rozhlasu - 10. Červen 2014

1.

E-on oznamuje, že 16.6.2014 v době od 8:00 – 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast : ulice P. Bezruče 409, 525, 593, 632

2.

dále 17.6. 2014 v době do 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast : Strakonice část ulice Jiráskova od řadovky čp. 65 dozadu, levá strana ulice Vrchlického od křižovatky s Jiráskovou dolů k trafostanici, celá ulice U Cihelny a Cihelna u Řepické zastávky, včetně všech podnikatelských odběrů v těchto ulicích

3.

Růžička

Otázka: 

Dobrý den. Je v pořádku pracovní tempo na registru vozidel 3 pořadové čísla za 2 hodiny na jednu úřednci? Stav je takový, že je spousta čekajících hledíce na úřednice, jak chodi sem a tam, telefonují, pilují si nechty a tváří se znuděně. Vypadá to tak, že jsou sice otevřené 3 přepážky, ale pracovat může v daný moment jenom jedna a druhé musejí čekat. Děkuji za odpověď. Mam. Růžička

Odpověď: 

Dobrý den,

na pilování nehtů kolegyně opravdu nemají čas. V pondělí obsloužily 52 klientů a ve středu 109. Například vyhotovení duplikátu s vývozem do zahraničí trvá až 70 minut. Jogurt na svačinu zhltnou radši vedle ve skladu. Někteří klienti počítají též návštěvy toalet. Navýšení počtu pracovnic by jistě nesli s nevolí ti spoluobčané, kteří nás živí z jejich daní.

Pro zkrácení vašeho čekání využijte objednání po internetu na adrese http://ke.customer.decent.cz/a045/obj/

Hlášení městského rozhlasu - 5. Červen 2014

1.

Upozornění pro občany

Od pátku 6. června do soboty 8. června se uskuteční turistický dálkový etapový pochod Po stopách Švandy dudáka. Zahájení a start je v pátek v 16:00 u tělocvičny STARZ Lidická. Na sobotu a neděli jsou připraveny trasy pro pěší a cyklisty, které začínají a končí na strakonickém hradě. Všichni jste srdečně zváni.

2.

Pages

Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...