2014

Freibergová

Otázka: 

Dobrý den , chtěla bych vědět, a myslím,že nejsem sama,proč bylo v pátek 21.3. pokáceno 7 velkých zdravých stromů, proti Hvězdě, a tím odstraněno zastínění chodníku.Kdo to nařídil nebo povolil. Je zajímavé, že dřevo bylo hned odpoledne odvezeno.Nechápu,komu a čemu ty stromy překážely. Děkuji. Freibergová

Odpověď: 

Vážená paní Freibergová,

odpověď na Váš dotaz naleznete v rubrice Na pravou míru v menu občan.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Hlášení městského rozhlasu - 25. Březen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 28.3.2014 v době od 8:00 do 16:00  bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: ulice Tržní 278-281 a 1439.

2.

Technické služby Strakonice s.r.o.

Karel

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě jak vypadá situace okolo obchvatu Strakonic. Vloni se objevily zprávy, že se začne s výstavbou na jaře letošního roku. To samé jsme se mohli dočíst i o rekonstrukci železničního nádraží. To je pravda nebo zase něco schází?

Odpověď: 

Dobrý den,

dle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR, tzn. hlavního investora stavby, bude v letošním roce zahájena výstavba I. části akce „I/22 Strakonice“, a to kruhový objezd v ulici Katovická. Realizace II. části této stavby je předpokládána v letech 2015, 2016, je však podmíněna dostatkem finančních prostředku ve státním rozpočtu.

Investorem akce „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice“ je Správa železniční dopravní cesty, s.o., která provedla výběrové řízení na dodavatele a nyní již má se zhotovitelem uzavřenu smlouvu o dílo. V uplynulém týdnu proběhla první schůzka investora, zhotovitele a všech zúčastněných. Tato stavba ale neřeší rekonstrukci železničního nádraží, realizována bude zejména rekonstrukce staničních kolejí a s tím spojené technologie a dále pak podchod pro cestující, na jehož financování se podílí město Strakonice.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Jarmila Bublikova

Otázka: 

Dobry den mam prukaz ZTP na internetu jsem se dočetla ,že by lidé s průkazem ZTP nemuseli platit komunální odpad. Jak tomu mam rozumět .Děkuji za vaší odpověd.

Odpověď: 
Dobrý den,
osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP nejsou osvobozeny od placení místního poplatku za "komunální odpad."
Šochmanová Jitka, finanční odbor
 

marie

Otázka: 

Dobry den dozvěděla jsem se, že zahradky na Barvinkove patří do veřejné zeleně. Můžete mi prosim poradit co to pro nas znamena. Musim na zahradku pustit cizího člověka, který půjde napr. venčit psa, co když mi pošlape záhony nebo vytrha zeleninu nebo květiny. Názory na to se různi nikdonevi co a jak.

Odpověď: 

Dobrý den,

předpokládám, že máte na mysli zahrádkovou kolonii v lokalitě u Blatského rybníka. Přibližně čtvrtina tohoto území (zahrádky nejblíže k toku řeky Volyňky) je Územním plánem Strakonice navržena pro budoucí využití Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň.

Využití stávajících zahrad a staveb na pozemcích v daném území zůstává neměnné. Umístění jakékoliv nové stavby a její funkční využití musí být předem projednáno stavebním úřadem, resp. odborem rozvoje MÚ Strakonice.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Hlášení městského rozhlasu - 20. Březen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 28.3.2014 v době od 8:00 do 16:00  bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: ulice Tržní 278-281 a 1439.

2.

Technické služby Strakonice s.r.o.

pavel

Otázka: 

Dobrý den, překvapilo mě, že projekt podchodu (podjezdu) pod mostem Jana Palacha získal stavební povolení. Speciální stavební úřad (p. Býček) uvádí v odůvodnění povolení, že je mu dobře známa situace v prostoru stavby. Pak je mu jistě známo, že během posledních 12-ti let by se tato stavba ocitla nejméně třikrát pod hladinou řeky, hladina při povodni dosahovala až k mostovce. Zároveň by bylo zajímavé seznámit se s vyjádřením příslušného vodosprávního úřadu ( stavba v povodňové zóně, omezení průtoku při povodni), ten je možná zralý na trestní oznámení. Přesto je tento pochybný projekt radnicí neustále prosazován. Bylo by jistě přínosné v některé rubrice na těchto stránkách uvést více podrobností včetně vizualizace a předpokládaných nákladů kompletní stezky. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

dle zákona č. 254/2001 Sb. lze v záplavovém území (aktivní zóna) povolit vodní díla, nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Konstrukce cyklostezky v záplavovém území neovlivní průtočný profil v korytě toku, neboť nedojde k navýšení stávajícího povrchu bermy. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na majetkovém odboru po předchozí domluvě s Ing. Lukášem Srbem, investičním technikem. Tel.: 383 700 324, e-mail:lukas.srb@mu-st.cz.
Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Hlášení městského rozhlasu - 18. Březen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 20.3.2014 v době od 8:00 do 16:00 a 21.3.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin  bude přerušena dodávka elektrické energie v Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: Strakonice ulice K. Dvořáka od křižovatky s Václavskou včetně prodejny farmář nahoru pravá strana a od křižovatky s  Bučkovou obě až po křižovatku s Ptákovickou, část Ptákovické v křižovatce s ulici U Vodojemu, lokalita Přední Ptákovice v okolí kapličky a za ní, ulice K Hajské.

2.

Hlášení městského rozhlasu - 13. Březen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 20.3.2014 v době od 8:00 do 16:00 a 21.3.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin  bude přerušena dodávka elektrické energie v Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: Strakonice ulice K. Dvořáka od křižovatky s Václavskou včetně prodejny farmář nahoru pravá strana a od křižovatky s  Bučkovou obě až po křižovatku s Ptákovickou, část Ptákovické v křižovatce s ulici U Vodojemu, lokalita Přední Ptákovice v okolí kapličky a za ní, ulice K Hajské.

Hana Kohoutová

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo stanovuje provozní podmínky dětských hřišť (například otevírací doba) na území města a zda existuje jednotný provozní řád či je pro každé hřiště jiný. Je v pravidlech uvedeno pro koho jsou hřiště věkově určena? Dále mám konkrétní dotaz týkající se uzavření hřiště u parku. Z jakého důvodu k tomu došlo? Mládež se odtud přesunula na již velmi využívané hřiště u ZŠ Poděbradova. Poslední dotaz se týká bydlení v okolí hřišť vybudovaných městem a určených veřejnosti. Nemělo by být nějakým způsobem zajištěno bezpečné a odhlučnělé bydlení? Děkuji za odpověď. Hana Kohoutová

Odpověď: 
Dobrý den,
provozní řád dětských hřišť ve Strakonicích je jednotný a vychází z Evropských zvyklostí. Informace o jednotlivých herních prvcích jsou uvedeny na provozním řádu vč. informace o věkovém rozpětí pro které je herní prvek určen (údaj stanovený výrobcem). Sportoviště v ul. F. L. Čelakovského nemá žádnou sovislost s dětskými hřišti a platí pro něj podmínky pro sportovní zařízení. Dětské hřiště není dálnice a slouží především jako základní vybavení pro obyvatele okolních domů. Funkční odhlučnění dětských hřišt nemá smysluplné funkční řešení. Tam kde to bude vhodné se budou pro zvýšení bezpečnosti dětí dětská hřiště průběžně doplňovat o oplocení.
Ing. arch. David Andrlík, architekt města
 
 
 
 

Hlášení městského rozhlasu - 11. Březen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 12.3. 2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích – na Podsrpu. Vypnutá oblast: Podsrp pravá strana od kostela výjezd směr Vodňany + samota směr Modlešovice

2.

dále 13.3. 2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: Radomyšlská garáže u TS, Radomyšlská 429, Šmidingerova 326, 540, 541 výměník v nemocnici

Radim 12

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz, dneska jsem zjistil, že můj OP je neplatný i když mám platnost do února 2021. Vůbec nevím jak je to možné? Můžete mi poradit nebo na koho se mám obrátit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
k Vašemu dotazu ohledně neplatného občanského průkazu doporučuji navštívit pracoviště oddělení EO,OP a CD, úsek občanských průkazů (budova bývalého okresního úřadu-přízemí, Smetanova 533), kde Vám zjistí příčinu neplatnosti OP, za předpokladu, že máte trvalý pobyt ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice.
Ing. Jiřina Šumpelová, odbor vnitřních věcí

DO SVĚTA

Otázka: 

V organizaci DO SVĚTA považujeme za důležité, že se město Strakonice připojuje ke kampani "Vlajka pro Tibet". Za toto rozhodnutí děkujeme!

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice se ke kampani Vlajka pro Tibet připojuje každoročně. Více zde.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Václav

Otázka: 

Dobrý den, je možné poplatek za komunální odpad zaplatit převodem? SIPO nemám a kvůli jedné platbě ho zřizovat nebudu. A pokud ano, bude částka ponížena? Děkuji

Odpověď: 
Dobrý den,
komunální odpad je možné zaplatit převodem. Na složence máte uvedené číslo účtu, variabilní symbol a částku. Při platbě přes účet částka ponížena nebude.
Pokud budete platit ročně přes SIPO, bude částka ponížena o 30 Kč na osobu.
Monika Cinádrová, finanční odbor

Hlášení městského rozhlasu - 6. Březen 2014

1.

E-ON oznamuje, že 10.3. 2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích – v Novém Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ulice Virtova od křižovatky s Otavskou nahoru až k čp. 18 a 15 včetně, Otavská od křižovatky s Lipovou od čp. 193 a 142 včetně po křižovatku s Virtovou, Na Hrázi čp. 33, včetně všech podnikatelských odběrů v těchto ulicích.

2.

Pages

STRAKONICE KVETOU - HLASOVÁNÍ Soutěž Strakonice kvetou je uzavřena a nyní přichází na...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...