2014

Ladislav

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal jak se mohu objednat k pžednostnímu odbavení při výměně občanského průkazu. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

oddělení EO, OP a CD nemá k dispozici vyvolávací zařízení, kde je možno stanovit pořadí žadatelů o OP nebo CD. Rezervaci na určitou hodinu děláme pouze po předchozí domluvě s rodiči dětí do jednoho roku a to z důvodu rychlejšího a dokonalejšího pořízení fota na e-OP. Systém je nastaven na dospělé lidi, foto dětí, které jsou neustále v pohybu, se pořizuje obtížně a v delším časovém úseku. Výše zmíněný systém platí i v případě žádostí o cestovní doklad pro dítě.
Ing. Jiřina Šumpelová, odbor vnitřních věcí
 

Hlášení městského rozhlasu - 18. Únor 2014

1.

E-ON oznamuje, že 19.2.201 od 9:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – ulice Budovatelská, raisova část od křižovatky s Radomyšlskou po křižovatku s MUDr. K. Hradeckého.

2.

dále 20.2.201 od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích-Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: Lesní 446.

3.

dále 27.2.201 od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích-Předních Ptákovicích. Vypnutá oblast: Šumavská 144 a 145

4.

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné navést na jaro nový písek na dětské hřiště na sídlišti Stavbařů u domu č. 210? Případně kam se mám s žádostí obrátit. Děkuji a přeji hezký den

Odpověď: 

Dobrý den,
stav předmětného hřiště zkontroluje pověřený pracovník TS a provede potřebnou údržbu.
Ohledně dětských hřišť a městského mobiliáře můžete kontaktovat přímo mne na tel. číslech 383 700 751, 724 149 764 nebo osobně na MěÚ (nádvorní budova).
Ing.arch. David Andrlík, architekt města
 

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, zda se neplánuje rekonstrukce chodníku v ulici Komenského od kina OKO k odbočce k viaduktu u ČZ. Denně tudy projde a projede na kole hodně lidí, a s stav tohoto chodníku je katastrofální. Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

rekonstrukce Vámi uváděného chodníku v současné době naplánována není, a to z toho důvodu, že v letošním roce nejsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky na tuto rekonstrukci.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, bydlím na sídlišti Mír v ulici Kosmonautů. Skoro každý na tomto sídlišti si stěžuje na kvalitu teplé vody. Minimálně 2x týdně už půl roku teče rezavá voda. A není to příjemné, když přijdete třeba večer z práce, chcete se osprchovat, a do té "rezatiny", která na vás zanechá vrstvičku nevábně vypadajícího povlaku, prostě vlézt nemůžete. Toto se děje v různých časech, dopoledne, odpoledne, večer. Nemůžu to sledovat pravidelně, chodím do práce, ale datumy a časy, kdy teče rezavá voda, mám napsané. Prosím o informaci, proč se to děje a jaká se chystá náprava, aby občané Strakonic platili za čistou teplou vodu a ne za rezavou břečku. Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

pokud je voda podkalena, informujte, prosím, o této skutečnosti dodavatele. Studenou vodu dodávají Technické služby Strakonice, s. r. o., teplou vodu Teplárna Strakonice a. s., jedině tak lze zajistit nápravu.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Vladimír

Otázka: 

Dobrý den, opravte si prosím chodníky v ul. Prof. Skupy a Švandy dudáka, nebo než občané dojdou na ten naprosto luxusní chodník mezi Strakonicema a Dražejovem, tak si přivodí přinejmenším výron v kotníku, nepůjdou li po vozovce, což většina lidí už stejně dělá. ;-)

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice si je vědomo špatného technického stavu chodníků a vozovek v lokalitě „Sídliště“ a má tudíž zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci, která řeší kompletní rekonstrukci vozovek, chodníků a parkovacích stání v dané lokalitě. Součástí tohoto projektu je i rekonstrukce inženýrských  sítí – vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu. Město v minulosti podalo žádosti o finanční podporu do příslušných dotačních programů, ale s těmito žádostmi bohužel úspěšné nebylo. V současné době v rozpočtu města Strakonice nejsou vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukci zpevněných ploch a inženýrských sítí v této lokalitě.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 11. Únor 2014

1.

E-ON oznamuje, že 12.2.2014 od 8:00 do 16:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích: Vypnutá oblast: Strakonice zahrádkářská osada Za ryšavé nad ulicí Radomyšlskou a směr Droužetice včetně podnikatelských odběrů v této části, vysílač Eurotel na Šibeňáku Strakonice zahrádkářská osada U Řepické zastávky naproti areálu Osevy, Oseva, SÚS, železniční zastávka a přejezd U Řepické zastávky včetně odběratelů za přejezdem, zahrádkářská osada vzadu na výjezdu směr Droužetice.

2.

Hlášení městského rozhlasu - 6. Únor 2014

1.

E-ON oznamuje, že 12.2.2014 od 8:00 do 16:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích: Vypnutá oblast: Strakonice zahrádkářská osada Za ryšavé nad ulicí Radomyšlskou a směr Droužetice včetně podnikatelských odběrů v této části, vysílač Eurotel na Šibeňáku Strakonice zahrádkářská osada U Řepické zastávky naproti areálu Osevy, Oseva, SÚS, železniční zastávka a přejezd U Řepické zastávky včetně odběratelů za přejezdem, zahrádkářská osada vzadu na výjezdu směr Droužetice.

2.

Hlášení městského rozhlasu - 4. Únor 2014

1.

E-ON oznamuje, že 6.2.2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích a Novém Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov, ulice Otavská obě strany od Strakonic k Lipové včetně všech podnikatelských odběrů, zahrádky a Zadní Podskalí, Nový Dražejov ČOV Nový Dražejov, ulice Otavská od Myslivny směr Strakonice k č.p. 193 křižovatka s Lipovou, Virtova od křižovatky s Otavskou nahoru ke křižovatce s Na Hrázi k č.p. 13 včetně podnikatelských odběrů v těchto ulicích, Strakonice Zahradní město (zahrádky).

2.

Jirka

Otázka: 

Chybka v územním plánu? Při studiu územního plánu jsem si všiml zajímavé věci. V zahrádkářské kolonii u Blaťáku je velká část zahrádek vedena jako Pz (Plochy veřejných prostranství -veřejná zeleň) - území označené jako NS1 a oproti tomu pole u letiště (NS9) je označeno jako Rr (Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci). Není to chyba? Neměly by zahrádky u řeky být Rr a pole u letiště, kde pravděpodobně nikdo zahrádku stavět nebude Pz? Nebo existuje nějaká studie nového využití NS1 jako veřejné zeleně? Namátkou jsem nahlédl do katastru a pozemky jsou vedeny jako "zahrada" a město není jejich majitelem. Jak to tedy je? Díky.

Odpověď: 
Dobrý den,
v případě Vašich dotazů ohledně Územního plánu Strakonice nejde o chyby v dokumentaci. Územně plánovací dokumentace včetně Územního plánu Strakonice navrhuje funkční využití ploch (nejedná se tedy o pouhý zákres stávajícího stavu dle katastru nemovitostí). Územní plány jsou dle stavebního zákona pořizovány pro celé správní území obce, proto obsahují nejen pozemky ve vlastnictví obcí, ale samozřejmě i pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob. V případě dalších nejasností ohledně územně plánovací dokumentace doporučujeme osobní návštěvu odboru rozvoje MěÚ Strakonice v nádvorní budově.  
Mgr. Robert Flachs, odbor rozvoje
 

Hlášení městského rozhlasu - 30. Leden 2014

1.

E-ON oznamuje, že 6.2.2014 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích a Novém Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov, ulice Otavská obě strany od Strakonic k Lipové včetně všech podnikatelských odběrů, zahrádky a Zadní Podskalí, Nový Dražejov ČOV Nový Dražejov, ulice Otavská od Myslivny směr Strakonice k č.p. 193 křižovatka s Lipovou, Virtova od křižovatky s Otavskou nahoru ke křižovatce s Na Hrázi k č.p. 13 včetně podnikatelských odběrů v těchto ulicích, Strakonice Zahradní město (zahrádky).

Hlášení městského rozhlasu - 28. Leden 2014

E-ON oznamuje, že 6.2.2014 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích a Novém Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov, ulice Otavská obě strany od Strakonic k Lipové včetně všech podnikatelských odběrů, zahrádky a Zadní Podskalí, Nový Dražejov ČOV Nový Dražejov, ulice Otavská od Myslivny směr Strakonice k č.p. 193 křižovatka s Lipovou, Virtova od křižovatky s Otavskou nahoru ke křižovatce s Na Hrázi k č.p. 13 včetně podnikatelských odběrů v těchto ulicích, Strakonice Zahradní město (zahrádky).

Zdeněk Kolinger

Otázka: 

Blízko OMV čerpací stanice na chodníku vedoucím kolem prodejny nábytku -Centrum- je více jak rok výkop pro připojení veřejného osvětlení zasypán štěrkem.Kdy skončila povinnost toho kdo porušil celistvost asfaltového chodníku chodník uvést do původního stavu?

Odpověď: 

Dobrý den,

uvedený výkop prováděly technické služby. Chodník bude na jaře opraven.

Michal Bezpalec, majetkový odbor

Romana D.

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, zda-li je protizákonné, jestliže soused pod mych bytem kouří marihuanu (na balkoně) a veškeré kouř mi jde do bytu? Vše jsem ohlásila majiteli bytových jednotek, dostalo se mi odpovědi, že pokud jsem nespokojená s bydlením, mám podat výpověď. Co teď? Můžete mi poradit? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

co se týká údajného užívání omamné a psychotropní látky (dále jen "marihuana") na balkoně domu, v dané věci se jedná o čin, který v trestně-právní linii není postižitelný, neboť by muselo být prokázáno užití marihuany, kdy dle dikce zákona je trestné pouze přechovávání, případně pěstování (ust. § 30/1 j,k) z.č. 200/90 Sb.) Trestní zákoník (z.č. 40/2009 Sb.) toto taktéž upravuje a to v ust. § 283 a následujících. Ve skutkových podstatách těchto činů není nikde zakázáno užívání omamných látek.
K zamezení kouření na balkoně by se mohlo postupovat v souladu s ust. § 1012 resp. ust. § 1013 nového občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.) a to jen a pouze občansko-právní cestou u místně příslušného okresního soudu.
Petr Pošta, odbor vnitřních věcí 

Milan

Otázka: 

Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč bylo mezi domy Bezděkovská 156 a Dukelská 411 provedeno vodorovné dopravní značení formou žluté čáry, čímž byla zabrána tři parkovací místa a když už tam je tak proč není kontrolováno její dodržování?

Odpověď: 

Dobrý den,

kontejnery na odpad u domu Bezděkovská 156 stály nevhodně na zeleni. Při vyvážení byl problém s výjezdem kontejnerů z bláta, docházelo tak k poškození zeleně i vlastních kontejnerů. Nutno podotknout, že  kontejnery byly umístěny nevhodně a hyzdily nově udělaný parčík u pomníku F. L. Čelakovského. Proto bylo rozhodnuto o přemístění kontejnerů na asfaltovou plochu mezi obytnými domy. Aby mohly technické služby vývoz pravidelně provádět, bylo nutné vyžlutit některá parkovací místa. Kontrola dodržování neparkování aut na místě za přechodem bude pravidelně prováděna Městskou policií Strakonice. 
Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Pages

Zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2020/2021...
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové nákazy - důležité informace naleznete v...
SPOLEČNOST Technické služby Strakonice s.r.o. Z DŮVODU OCHRANY PŘED NÁKAZOU COVID...
Musíme si pomáhat V dnešní době to není o musíme, ale o prostém chceme. Těžko mluvit za...
Diecézní Charita České Budějovice - infolinky Seznam infolinek sítě Charit jednotlivých...
Potravinová pomoc pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami....
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 31.3.2020 od 7:30 – 16:30 bude...
Vážení strakoničtí jubilanti, stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi...
Vážení Strakoničtí, velmi děkujeme za vaše reakce na zhoršenou kvalitu rozhlasového...
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...