2014

asda

Otázka: 

dobrý den, plánuje město rekonstrukci plaveckého stadionu? Vypadá to tam jako v plaveckém muzeu.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice má pro plavecký stadion zpracovanou projektovou dokumentaci, která řeší jednak rekonstrukci stávající budovy a dále přístavbu nové bazénové haly. Celkové náklady se pohybují přes 100 mil. Kč. Autorem projektové dokumentace je Ing. Jiří Treybal. Město Strakonice opakovaně usilovalo o získání dotací na realizaci projektu z Regionálního operačního programu (dále jen ROP), žádná z žádostí však nebyla úspěšná (1. žádost – 6. výzva ROP, 9/2009, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center, 2. žádost – 11. výzva ROP, 5/2010, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu). Město Strakonice bude i nadále usilovat o získání finančních prostředků na rekonstrukci a přístavbu plaveckého stadionu.

Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, kontroluje někdo dodržování zákazu zastavení v ul Dr. Fifky (naproti dětskému dopravnímu hřišti)? Běžně tam parkují automobily, například tuto sobotu 4 automobily, z toho dvě firemní dodávky.

Odpověď: 

Dobrý den,

tento svůj dotaz, prosím, směřujte na polici ČR. Není v kompetenci pracovníků MěÚ kontrolovat porušování dopravních předpisů.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Květoslava

Otázka: 

Dobrý den, již jsem jednou zasílala dotaz na který zde nebyl zodpovězen, proto se za všechny občany ul. Hrnčířské, Sokolovské atd. ptám, zda-li město začalo řešit problém, na který jsme sepisovali petice u upozorňovali město už několikrát- jedná se o hřiště pod parkem, který je každý den ( včetně zimních měsíců )zabráno mladistvými občany, který ničí nejen samotné hřiště, ale i okolí. Na tomto místě je každý den policie, kvůli řešení různých kriminálních činů. Ty " děti " na hřišti a v jeho bezprostředním okolí pijí alkohol, kradou, lezou lidem do bytů a všude je neskutečný nepořádek. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti nepřizpůsobivých občanu, který se do města jakousi záhadou všichni najednou nastěhovali, pochybuji, že město od nich dostane zpět náhradu škody, kterou v okolí způsobují. Napadá mě zda-li vůbec můžeme mít nějaké zastání města před takovou sebrankou. Předem děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

situaci kolem hřiště městská policie pravidelně kontroluje. Bohužel nemůže být vandalům a nevhodně se chovající mládeži stále za zády. Město se zaměří v rámci preventivních programů na zklidnění situace v uvedené lokalitě, aby se zamezilo obtěžování zde žijících občanů.

Mgr. Irena Malotová

Luboš

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli oprava chodníku u MŠ Šumavská směrem k Pentě je takto provedená konečná. Pokud ano tak se jako občan tohoto města těším, po jakých cestách budeme za pár let ve Strakonicích chodit. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi uváděný chodník není v majetku města Strakonice. Při jednání s jeho novými majiteli v prosinci 2013 bylo ale dohodnuto, že z jejich strany dojde k převodu chodníku na město Strakonice. Tento  převod musí schválit Zastupitelstvo města Strakonice, na jehož nejbližší zasedání bude návrh na převod předložen.

S ohledem na výše uvedené bylo ze strany města zadáno provedení provizorní úpravy chodníku. V případě, že dojde k převodu předmětného pozemku s chodníkem na město Strakonice, bude provedena jeho rekonstrukce.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

 

Míša

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mohu na svém pozemku(zahradě) pálit větve, listí. Děkuji za odpověď M.

Odpověď: 

Dobrý den,

podmínky pro likvidaci rostlinných materiálů definuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, která zakazuje spalovat v otevřených ohništích na území města rostlinné materiály, zejména listí, seno, slámu, apod. K odkládání rostlinných odpadů ze zahrad slouží sběrné dvory. Nově vybudovaný sběrný dvůr U Blatenského mostu je vybaven dostatečnou kapacitou pro příjem bioodpadů. Další variantou využití rostlinných odpadů ze zahrad je vlastní kompostování. Cílem těchto opatření je předcházet zbytečnému znečišťování ovzduší, zhoršování životního prostředí a obtěžování obyvatelstva kouřem.

Při nerespektování způsobu likvidace rostlinných materiálů hrozí

- právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím za správní delikt sankce až 50000 Kč

- fyzickým osobám za přestupek až 30000 Kč.

Stanislav Mrkvička, odbor životního prostředí

Miroslav E.

Otázka: 

Dobrý den, píši ohledně křižovatky ulic Mírová a Zahradní. Při odbočování a dávání přednosti v jízdě z ulice Zahradní do ulice Mírová se stává, že auta zaparkovaná v nejvyšší blízkosti křižovatky (velice často nedodržující předepsaných 5 metrů od hranice křižovatky)brání v rozhledu a nejsou vidět vozidla přijíždějící po hlavní silnici. Nebylo by proto možně osadit křižovatku například zrcadlem, které by zlepšilo výhled, nebo alespoň požadovat po policii důsledné kontrolování parkujících aut. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

není v silách města Strakonice osadit všechny křižovatky, kde řidiči nedodržují pravidla silničního provozu, odrazovými zrcadly. Na špatnou situaci v křižovatkách byla Policie ČR opakovaně upozorňována a žádána o nápravu. Po Vašem upozornění bude opětovně zaslán dopis na Policii ČR.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 7. Leden 2014

VOŠ,SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice pořádá 8.ledna 2014 od 13:00 hod. do 18:00 hod.Den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zveme všechny žáky devátých tříd a jejich rodiče na návštěvu a prohlídku školy. Tento den si budou moci žáci u nás vyzkoušet, vedle kompletní prohlídky školy, i  přijímací zkoušky nanečisto.

Radim Marek

Otázka: 

Dobrý den,zajímá mě,proč jsou na parkovacích místech na Velkém náměstí umístěny květináče přikryté chvojím.Děkuji.Radim Marek

Odpověď: 

Dobrý den,

rozhodla o tom rada města v reakci na přání obyvatel Strakonic. Ti formou hlasování v rámci diskuzního Fóra Zdravého města a následné veřejné ankety vyjádřili požadavek omezit v centrální části náměstí parkování. Na místech několika původních parkovacích stání byly zhruba před dvěma roky instalovány moderní kruhové květináče, které jsou tam dodnes.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností 

Maroušková Barbora

Otázka: 

Dobrý den, byly hodiny na bývalé škole zasataveny kvůli rekonstrukci? A pokud ano, budou po dokončení opět fungovat? Díky.

Odpověď: 

Dobrý den,

hodiny byly odborně zastaveny kvůli otřesům při prováděných stavebních úpravách. Po rekonstrukci budou opět uvedeny do provozu.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Pavelka

Otázka: 

Dobrý den,chci se zeptat, zda bude v budoucnu vybudována asfaltová cyklostezka Sousedovice-Smíradice-Kraselov.Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

odboru dopravy MěÚ Strakonice nejsou známy záměry obce Sousedovice  a Kraselov s obnovou povrchu na stávajících komunikacích.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Jarka

Otázka: 

Dobrý den, při cestě do Dražejova po nově vybudovaném chodníku mne zarazila cedule - ukončení obce Strakonice a následně nová cedule s názvem Dražejov. Vznikla nám nová obec? Ve statistickém číselníku obcí jsem žádnou s názvem Dražejov v okrese Strakonice nenašla. Můžete mi to objasnit? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

došlo pouze k přesunutí stávajících značek, které jsou zde umístěny od nepaměti. Za značení odpovídá Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

 

Norman

Otázka: 

Dotazy které sem lidé posílají jsou tříděné? Posílal jsem už 2 a nebyly zveřejněné ,ptám se proč?

Odpověď: 

Dobrý den,

pravidla pro fungování rubriky dotazů, námětů a připomínek naleznete zde. Pokud byste v uvedeném textu nenašel vysvětlení, můžete mne kontaktovat rovněž telefonicky (383 700 117).

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Pages

Vážení spoluobčané, v souvislosti s dotazy, které nám zasíláte, týkající se poplatků za...
Již tento pátek, tedy 28. února se od 20.00 hodin v sále strakonické Sokolovny uskuteční...
Ve čtvrtek 27. února od 16.00 hodin Vás město Strakonice, jako investor rekonstrukce...
Vyprávění policejního matadora na setkání seniorů Ve středu 26. února se v Infocentru...
Zrušení zákazu návštěv v domovech pro seniory   Od pondělí 24. 2. 2020...
Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...