2014

Vít Lelek

Otázka: 

Digitální technická mapa města

Město Strakonice má zpracovanou digitální technickou mapu města. Na stránkách Města Strakonice jsem ji však nenašel. Myslím si, že když Město investuje nemalé peníze do mapového díla, mělo by ho volně zpřístupnit občanům na svých stránkách tak, jak je to běžné v jiných městech.

Odpověď: 

Dobrý den,

o volném zpřístupnění Digitální technické mapy města na webových stránkách zatím neuvažujeme. Výřezy z této mapy poskytujeme externím subjektům za úplatu (projektanti atd). Na odboru rozvoje nebo na majetkovém odboru je možnost bezplatně do této mapy nahlédnout a tamní pracovníci Vám rádi poskytnou více informací.

Ing. Richard Kozák, oddělení informatiky

Martin Diviš

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v ulici 5.května 348 (na hlavním tahu Plzeň - Č.B.)a otřesy domu mne neomylně upozorní na vznikající asfaltové "výtluky". Mám popraskané zdi a vůbec se divím, že mi cihly ještě drží pohromadě. Vlaky na druhé straně zdaleka nepůsobí takové otřesy jako kamion, který v plné rychlosti najede na zmíněný "výtluk"(povolenou rychlostí se u nás v ulici nejezdí). V této souvislosti by mne zajímalo, zda bude i letos probíhat nějaká úprava vozovky, ale především, kdy se už konečně začne s výstavbou obchvatu kolem Strakonic. Děkuji, Diviš

Odpověď: 
Dobrý den,
komunikace v ul. 5. května není v majetku města, ale ŘSD, neboť je to silnice I. třídy.
Severní dopravní půloblouk - aktuálně: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, požádalo město Strakonice o výpůjčku části pozemků  p.č. 1370/119 o výměře cca 820 m2 , p.č. 1371/167 o výměře cca 31 m2, p.č. 1272/11 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 441/55 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Strakonice, z důvodu vybudování protihlukového opatření (SO 760/8) v souvislosti se stavbou „I/22 Strakonice“, a to na dobu určitou 5-ti let. Rada města žádost projednala, odsouhlasila a pověřila starostu města podpisem příslušné smlouvy.

Stavba severního dopravního půloblouku má významně odlehčil městu od tranzitní dopravy. Obchvat v délce 1540 metrů se třemi malými okružními křižovatkami měl podle odhadů v roce 2012 stát více než 400 miliónů korun, dnes tato částka bude ještě vyšší. Jde o jednu z prioritních staveb tohoto typu v Jihočeském kraji. Stavba obchvatu je plně v režii státu, ačkoliv město se snaží tuto investici maximálně podpořit (např. finančně se podílelo na vypracování projektové dokumentace, dále se zavázalo vykoupit za stejných podmínek co ŘSD i zbytky nevyužitelných pozemků, pokud o to budou mít vlastníci zájem). Severní dopravní půloblouk by měl být kvalitním propojením stávajících silnic první třídy I/4 Praha – Strážný a I/22 Vodňany – Domažlice. Nová komunikace přinese zlepšení a zpřehlednění dopravní situace ve městě a zajistí obyvatelům větší bezpečnost. Nemalý význam bude mít také omezení hluku, prašnosti a snížení koncentrace výfukových plynů. Dle posledního sdělení ŘSD by výstavba obchvatu měla být zahájena v roce 2015.

Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností

Hlášení městského rozhlasu - 17. Červenec 2014

1.
E-On oznamuje, že od 29.7.2014 v době od 6:00 do 9:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích – Katovická. Vypnutá oblast : ulice Katovická čp 1284, 1268, 1264, 1306,1307 – autobazary, ČS Benzina a.s., Ptáček – velkoobchod a.s., bývalý areál autoservisu Verold, Elektro Jankovský, Takko Fashion s.r.o., prodejna Phuong Dinh Van, InterCora s.r.o., Sortmix, Kaufland ČR v.o.s., stánek rychlého občerstvení před OD Kaufland

Vladimír Hlinka

Otázka: 

dobrý den chtěl jsem se zeptat zda by bylo možné na dětském hřišti na podskalí opravit schod u točité klouzačky (jeden schod je rozbitý už asi dva roky). Hlinka

Odpověď: 
Dobrý den,
děkujeme za upozornění - opravu provedou pracovníci technických služeb. Schody ke skluzavce byly opravovány také v loňském roce. Tento velice oblíbený herní prvek je jeden z nejstaších ve městě a proto bude pravděpodobně potřeba provést výměnu celého schodiště.
Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Tomáš

Otázka: 

Chci se zeptat zda se bude letos sekat tráva na cyklostezce v úseku u Staré řeky Otavy ve směru na Slanický jez a ještě od garáží za hřbitovem směrem k napájecí stanici také ve směru na Hajskou.Jezdíme okruh ze Strakonic až Sedlíkovice a tyto dva úseky jsou zarostl a po dešti je hrozné je projíždět.Děkuji za odpověď.Tomáš

Odpověď: 

Dobrý den,
tráva na Vámi zmiňovaných úsecích bude posečena (pokud to počasí dovolí) do konce tohoto týdne.
Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí
 

Tomáš Vaverka

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda město Strakonice bude požadovat po zhotoviteli rekonstrukce železniční stanice i úpravu komunikací od stanoviště Hasičů, kolem garáží. Nyní zde jezdí velká nákladní vozidla, které již tak špatný povrch cest dále ničí a povrch je den ode dne horší a horší. Stejně tak by bylo vhodné, doplnit zrcadlo u hřbitovní zdi, kde hrozí srážka silničních vozidel. Tomáš Vaverka

Odpověď: 

Vážený pane Vaverko, v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce železniční stanice, Strakonice"  Vám sdělujeme následující: Předmětná komunikace je v současné době jedinou možnou přístupovou komunikací do prostoru staveniště výše uvedené stavby. Město Strakonice již před zahájením realizace vzneslo požadavek na pasportizaci předmětné komunikace, která byla ze strany zhotovitele stavby provedena a dále probíhá monitoring komunikace v souvislosti s následnou opravou. V souvislosti se zhoršujícím se technickým stavem komunikace je povinností zhotovitele stavby zajistit sjízdnosti komunikace. Dále je v rámci kontrolních dnů stavby  projednáváno technické řešení opravy - tedy realizace v části komunikace spočívající v odtěžení podkladních vrstev a provedení kompletní nové konstrukce vozovky včetně živičného povrchu a dále v části realizace oprav živičným povrchem.

Investorem této stavby je Správa dopravní železniční cesty, s.p.. Dokončení realizace stavby a tím tedy i finální oprava přístupové komunikace je dána termínem 08/2015. Požadavek na doplnění dopravního značení (zrcadlo) byl předán na odbor dopravy MěÚ Strakonice.

Ing. Lukáš Srb, investiční technik, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 14. Červenec 2014

1.

E-On oznamuje, že od 13.7.2014  do  17.7.2014 budou prováděny odečty elektroměrů a plynoměrů v ulicích: Lesní, Na Muškách, Na Strání, Nad Školou, Nebřehovická, Podsrpenská, Ptakovická, Strojařů, Šumavská, U Studánky a U Vodojemu. Žádáme občany, aby umožnili přístup k měřícím zařízení.

Denisa

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné udělat nějaké herní prvky pro malé děti na sídlišti Mír? Neni tady ani jedno pořádné pískoviště a to je tu dětí opravdu hodně. Byl nám slíben alespoň nový písek do pískoviště v ul. Obránců Míru, ale stále nic. Všude je plno dětských hřišť, ale na největším sídlišti ve Strakonicích pro ty nejmenší není vůbec nic, což je určitě škoda. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
písek do pískoviště bude dopněn. S realizací nového dětského hřiště a s instalací dalších herních prvků se počítá v rámci pokračování revitalizace sídliště Mír, která je naplánována na příští rok.
Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Anna

Otázka: 

Dobrý den, kolem řeky Otavy po straně ulice Nábřežní je pěkná cyklostezka. Proč tam není značka, aby se jezdilo po ní, a ne aby cyklisti kličkovali mezi lidmi, kteří chodí po hrázi? Zákaz jízdy po chodníku na hrázi, dole máš cyklostezku! Děkuji za vyjádření.

Odpověď: 

Dobrý den, na cyklostezku vedenou po bermě řeky Otavy je vydáno pouze stavební povolení, ale vlastní stavba (vrchních 20-30 cm) nebyla ještě realizována. Do doby realizace není možné osadit svislé dopravní značky cyklostezka. V letošním roce bude realizováno propojení pod Palachovým mostem ve směru Volyňky a poté bude rozhodnuto jak dál se značením.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Renata

Otázka: 

Dobrý den, doslechla jsem se, že rómští spoluobčané mají vstup na plavecký stadion zdarma. Je to pravda? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den, není to pravda. Letní areál se těší na všechny své platící návštěvníky od pondělí do neděle mezi 10.00 - 21.00 hodinou. Další podrobnosti jsou uvedeny na www.starz.cz (PR)

Michaela

Otázka: 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda by bylo možné uvést do odpovídajícího stavu chodník (část přímo před vchodovými dveřmi)před domem č. 432 v ulici Bezděkovská. Vypadané kostky brání v bezproblémovém výjezdu kočárku i kol z domu. Děkuji za odpověď Michaela

Odpověď: 
Dobrý den, děkujeme za upozornění, opravu zajistí Technické služby Strakonice, s. r. o.
Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení investic majetkového odboru

Marie

Otázka: 

Zajímalo by mě, zda někdy naši zastupitelé procházejí pěšky podchodem, který spojuje Podskalí a Lázeňskou ulici k restauraci U Papeže a dalším podchodem u mostu Jana Palacha. Je zde špína, výkaly nejenom psí a mnohdy rozbité sklo. Jsou neosvětlené a jistě se v nich nejenom já necítí i ostatní procházející bezpečně. Místo investice do monstrózní květinové výzdoby (ve městě, kde není práce, to určitě nezaměstnaní oceňují)by mohlo město také investovat do úklidu a bezpečnosti takovýchto nevábných zákoutí.

Odpověď: 

Dobrý den,

osobně se domnívám, že naši zastupitelé o problému těchto podchodů vědí a je v jejich kompetenci případně rozšíření tzv. alkoholové vyhlášky, která by situaci pomohla řešit. Pracovníci Technických služeb Strakonice, s. r. o. podchody denně čistí a několikrát do měsíce myjí, vandaly poškozené součásti vyměňují. Také strážníci Městské policie Strakonice zde denně dělají kontroly - podle aktuálního plánu prevence kriminality pro roky 2014 - 2018 se prioritně zaměřují právě na snižování pouliční kriminality a zvyšování pocitu bezpečí v našem městě. V případě nutnosti je občanům k dispozici tísňová linka: 156 nebo jsou pracovníci služebny Městské policie Strakonice dostupní na tel.: 383 321 542, 383 700 193. Nově ve městě pomáhají i asistenti prevence kriminality, kteří se na taková místa zaměřují. Městská policie již na město předala podnět k rozšíření tzv. alkoholové vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích. Problém podchodů spočívá hlavně v lidech pod vlivem alkoholu, drog apod., kteří zde opakovaně způsobují Vámi zmiňovanou "špínu, výkaly nejenom psí a mnohdy rozbité sklo".

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností

Hlášení městského rozhlasu - 8. Červenec 2014

Upozornění pro občany.

Situace ohledně nalezení výbušného zařízení  v ulici U Náhonu se prověřila. Nejednalo se o žádné výbušné zařízení, jak bylo původně hlášeno, a proto se ruší veškerá bezpečnostní opatření.

Pages

Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...