2014

D. Bártíková

Otázka: 

Dobrý den, prosím o informaci, kde si důchodci mají vyzvednout kartičku na bezplatné cestování MHD a ráda bych se zeptala, zda bude možné posílit linky zastavující na zastávce sídliště Mír, která slouží nejen ke spojení města s nákupním centrem, ale také ke spojení sídliště s nemocnicí.Kolem 7.-8. hod. ráno není možné se dostat ze sídliště např. k odběru krve apod.

Odpověď: 
Dobrý den,
průkazky se budou vydávat na informacích na autobusovém nádraží. Zatím ji ČSAD STTRANS nemá k dispozici, je v tisku. Měla by být po 22. 12. 2014. Změny jízdních řádů jsou schváleny k 14. 12. 2014 a k tomuto datu Vámi požadovanou změnu nejde zapracovat. Další velká změna se chystá ke konci června 2015. Naší snahou bude vám vyhovět, ale v současné době to nemohu s jistotou potvrdit.
Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Roman Novák

Otázka: 

Dobrý den, mám otázku na nejvyšší představitele našeho města. Chci se zeptat, zda plánují zachování Mezinárodního festivalu zdravotně postižených hudebníků Salve Vita - Salve Charitas a v jakém rozsahu chtějí pokračovat při MDF??? Děkuji za Vaší odpověď. Se srdečným pozdravem Roman Novák.

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš dotaz byl předán obratem nové paní místostarostce Heleně Brejchové, pod níž oblast kultury tématicky spadá a samozřejmě také novému řediteli Městského kulturního střediska Strakonice panu Františku Christelbauerovi. Ten v současnosti připravuje obsáhlý materiál (zatím pouze pro interní potřebu), ve kterém představí svoji koncepci řízení MěKS Strakonice vedoucí k větší efektivitě a finančním úsporám z příspěvku zřizovatele. Nový pan ředitel se zde podrobně zabývá tématy lidských zdrojů, využití svěřených prostor, budov a zařízení, výběrem a podporou preferovaných akcí, reklamní činností a prodejem, programovou skladbou a novou cenovou strategií i Strakonickou televizí. K tématu pořádání preferovaných akcí na podporu cestovního ruchu a prezentace města (např. MDF, Jamboree apod.) chce od základů změnit koncepci. Pan František Christelbauer jistě ochotně zodpoví případné další dotazy přímo na tel.: 383 311 530 nebo na emailu: reditel@meks-st.cz.

PhDr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností a tisková mluvčí

 

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Mohl bych se někde dočíst podrobnějšího vysvětlení, proč byla vybrána varianta b pro předávání odpadu z města. Takhle na první pohled se to nezdá nejvýhodnější. Děkuji. Varianta a) společnosti RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., za výkupní cenu směsný plast za 280 Kč/t a směsný papír 710 Kč/t Varianta b) společnosti s podílovým vlastnictvím města ODPADY PÍSEK s.r.o., za výkupní cenu směsný plast za 121 Kč/t a směsný papír 484 Kč/t

Odpověď: 

Dobrý den,

rozhodnutí je v kompetenci Rady města Strakonice. Bližší podrobnosti nemám k dispozici. Doporučuji pro zodpovězení Vašeho dotazu využít například další veřejné zasedání zastupitelstva, které je plánované na 17. 12. 2014 (pozvánka bude uveřejněna na našich webových stránkách). Děkuji za pochopení.

PhDr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností, tisková mluvčí

Hlášení městského rozhlasu - 25. Listopad 2014

1.
E-on oznamuje, že dne 28.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: ulice Mikoláše Alše 276, 710-712, 1006-1008, 1011, 1014, 1070

2.
dále 1.12.2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice zahrádky Na vinici.

Václav

Otázka: 

Dobrý den chtěl jsem se zeptat z jakého důvodu byl z navsi ve Starém Dražejově odstraněn kontejner na sklo? Jelikož vozit vytříděné sklo až do Strakonic není moc příjemné děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

v pátek 21. 11. byl prováděn ve Starém Dražejově pravidelný svoz tříděného skla. Při manipulaci s kontejnerem bylo zjištěno, že kontejner na sklo nějaký nezodpovědný občan naplnil tabulovým sklem, zřejmě z likvidace skleníku. Tento odpad je nutné odvážet do sběrného dvora, kontejner na sklo slouží jen pro odkládání obalového skla má totiž maximální nosnost 130 kg. Tabulové sklo je těžké a prorazilo dno kontejneru. Je štěstí, že skleněný obsah nezranil nikoho z obsluhy. Kontejner je tedy nenávratně zničen a byl odvezen. Nový kontejner bude do Starého Dražejova doplněn v nejbližším možném termínu. Třídění ve Starém Dražejově není bohužel moc kvalitní, obsluha třeba hlásila, že kontejner na plasty je naplněn listím. Nezodpovědní občané tak bohužel ničí snahu kvalitních třídičů.

Ing. Lucie Klimešová, vedoucí oddělení ochrany prostředí 

mm

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych upozornit na to, že nejsou na zastávkách MHD vystaveny nové jízdní řády.

Odpověď: 

Dobrý den, nové jízdní řády budou platné od 14. 12. 2014.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 20. Listopad 2014

1.
E-on oznamuje, že dne 25.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast : ulice Bezděkovská 216, 219, 356, 473
2.
dále 28.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I.
Vypnutá oblast: ulice Mikoláše Alše 276, 710-712,
1006-1008, 1011, 1014, 1070
3.
dále 1.12.2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice zahrádky Na vinici.

Hlášení městského rozhlasu - 18. Listopad 2014

1.
E-on oznamuje, že dne 20.11.2014 v době od 8:00 do 11:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast : Strakonice Na Dubovci 140, areál firmy FEZKOTEX a.s.

2.
dále dne 25.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast : ulice Bezděkovská 216, 219, 356, 473

P.O.

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě proč Pavel Pechoušek píše tiskové zprávy pro vedení radnice, nemá snad radnice svého placeného mluvčího? A proč potřebuje tak malá "firma", jako je strakonický pivovar, svého mluvčího? Nepřimluvil se za Pechouška náhodou člen rady NP Šumava a člen zastupitelstva města Strakonice RNDr. Havel (podporovatel senátorské kandidatury J. Mánka)? Díky za odpověď. Podpis zatím nepřiložím, neboť mám strach - za působení Pechouška u NPŠ docházelo k cenzuře názorů, které nekorespondovaly s Mánkovými vizemi.

Odpověď: 

Dobrý den,
jak potvrdila paní místostarostka města Strakonice paní Helena Brejchová, šlo v tomto případě o zcela výjimečnou situaci. Vydání této mimořádné tiskové zprávy inicioval městský radní a zastupitel pan Radek Chvosta a jejím sepsáním pověřil po dohodě s vedením města pana Pavla Pěchouška, který byl slavnostnímu aktu také přítomen. Podle slov ředitele akciové společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice Ing. Jaroslava Tůmy prošel pan Pechoušek dvoukolovým řádným výběrovým řízením na pozici pracovníka marketingu. V rámci své pracovní náplně má na starosti i PR pivovaru, které do jeho nástupu pivovar řešil dodavatelsky. (Pozn. Ve výběrové komisi ve složení Mgr. Samec, Ing. Tůma, Bc. Pohanka a pí. Vlková nebyl RNDr. Havel přítomen. VŘ, které bylo řádně zveřejněno v dením tisku a na webu pivovaru, proběhlo v měsíci září 2014). (PR)

Hlášení městského rozhlasu - 13. Listopad 2014

1.
Vážení spoluobčané, přijďte si spolu s námi důstojně připomenout Den boje za svobodu a demokracii v pondělí 17. listopadu 2014 od 9.00 hodin ke kříži u kostela sv. Markéty ve Strakonicích. Tento státní svátek České republiky se slaví jako připomenutí nacistických represálií českého studenstva v roce 1939 stejně, jako rozehnání studentské demonstrace na Národní třídě v Praze v roce 1989. Všichni jste srdečně zváni.
2.
Svaz diabetiků srdečně zve na „Pochod proti diabetu“, který se uskuteční 14.11. 2014 od 13:00 hodin se srazem na strakonickém hradě.
3.

Hlášení městského rozhlasu - 11. Listopad 2014

1.
Upozornění pro občany
Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Otavská bude ve středu 12. 11. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka vody v Novém Dražejově.

Pages

Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM DRAŽEJOVĚ - 28.10.2019 OD 16:00 HODIN Shromáždění u...
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...