2014

D. Bártíková

Otázka: 

Dobrý den, prosím o informaci, kde si důchodci mají vyzvednout kartičku na bezplatné cestování MHD a ráda bych se zeptala, zda bude možné posílit linky zastavující na zastávce sídliště Mír, která slouží nejen ke spojení města s nákupním centrem, ale také ke spojení sídliště s nemocnicí.Kolem 7.-8. hod. ráno není možné se dostat ze sídliště např. k odběru krve apod.

Odpověď: 
Dobrý den,
průkazky se budou vydávat na informacích na autobusovém nádraží. Zatím ji ČSAD STTRANS nemá k dispozici, je v tisku. Měla by být po 22. 12. 2014. Změny jízdních řádů jsou schváleny k 14. 12. 2014 a k tomuto datu Vámi požadovanou změnu nejde zapracovat. Další velká změna se chystá ke konci června 2015. Naší snahou bude vám vyhovět, ale v současné době to nemohu s jistotou potvrdit.
Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Roman Novák

Otázka: 

Dobrý den, mám otázku na nejvyšší představitele našeho města. Chci se zeptat, zda plánují zachování Mezinárodního festivalu zdravotně postižených hudebníků Salve Vita - Salve Charitas a v jakém rozsahu chtějí pokračovat při MDF??? Děkuji za Vaší odpověď. Se srdečným pozdravem Roman Novák.

Odpověď: 

Dobrý den,

Váš dotaz byl předán obratem nové paní místostarostce Heleně Brejchové, pod níž oblast kultury tématicky spadá a samozřejmě také novému řediteli Městského kulturního střediska Strakonice panu Františku Christelbauerovi. Ten v současnosti připravuje obsáhlý materiál (zatím pouze pro interní potřebu), ve kterém představí svoji koncepci řízení MěKS Strakonice vedoucí k větší efektivitě a finančním úsporám z příspěvku zřizovatele. Nový pan ředitel se zde podrobně zabývá tématy lidských zdrojů, využití svěřených prostor, budov a zařízení, výběrem a podporou preferovaných akcí, reklamní činností a prodejem, programovou skladbou a novou cenovou strategií i Strakonickou televizí. K tématu pořádání preferovaných akcí na podporu cestovního ruchu a prezentace města (např. MDF, Jamboree apod.) chce od základů změnit koncepci. Pan František Christelbauer jistě ochotně zodpoví případné další dotazy přímo na tel.: 383 311 530 nebo na emailu: reditel@meks-st.cz.

PhDr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností a tisková mluvčí

 

Karel

Otázka: 

Dobrý den. Mohl bych se někde dočíst podrobnějšího vysvětlení, proč byla vybrána varianta b pro předávání odpadu z města. Takhle na první pohled se to nezdá nejvýhodnější. Děkuji. Varianta a) společnosti RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., za výkupní cenu směsný plast za 280 Kč/t a směsný papír 710 Kč/t Varianta b) společnosti s podílovým vlastnictvím města ODPADY PÍSEK s.r.o., za výkupní cenu směsný plast za 121 Kč/t a směsný papír 484 Kč/t

Odpověď: 

Dobrý den,

rozhodnutí je v kompetenci Rady města Strakonice. Bližší podrobnosti nemám k dispozici. Doporučuji pro zodpovězení Vašeho dotazu využít například další veřejné zasedání zastupitelstva, které je plánované na 17. 12. 2014 (pozvánka bude uveřejněna na našich webových stránkách). Děkuji za pochopení.

PhDr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností, tisková mluvčí

Hlášení městského rozhlasu - 25. Listopad 2014

1.
E-on oznamuje, že dne 28.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I. Vypnutá oblast: ulice Mikoláše Alše 276, 710-712, 1006-1008, 1011, 1014, 1070

2.
dále 1.12.2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice zahrádky Na vinici.

Václav

Otázka: 

Dobrý den chtěl jsem se zeptat z jakého důvodu byl z navsi ve Starém Dražejově odstraněn kontejner na sklo? Jelikož vozit vytříděné sklo až do Strakonic není moc příjemné děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

v pátek 21. 11. byl prováděn ve Starém Dražejově pravidelný svoz tříděného skla. Při manipulaci s kontejnerem bylo zjištěno, že kontejner na sklo nějaký nezodpovědný občan naplnil tabulovým sklem, zřejmě z likvidace skleníku. Tento odpad je nutné odvážet do sběrného dvora, kontejner na sklo slouží jen pro odkládání obalového skla má totiž maximální nosnost 130 kg. Tabulové sklo je těžké a prorazilo dno kontejneru. Je štěstí, že skleněný obsah nezranil nikoho z obsluhy. Kontejner je tedy nenávratně zničen a byl odvezen. Nový kontejner bude do Starého Dražejova doplněn v nejbližším možném termínu. Třídění ve Starém Dražejově není bohužel moc kvalitní, obsluha třeba hlásila, že kontejner na plasty je naplněn listím. Nezodpovědní občané tak bohužel ničí snahu kvalitních třídičů.

Ing. Lucie Klimešová, vedoucí oddělení ochrany prostředí 

mm

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych upozornit na to, že nejsou na zastávkách MHD vystaveny nové jízdní řády.

Odpověď: 

Dobrý den, nové jízdní řády budou platné od 14. 12. 2014.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 20. Listopad 2014

1.
E-on oznamuje, že dne 25.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast : ulice Bezděkovská 216, 219, 356, 473
2.
dále 28.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích I.
Vypnutá oblast: ulice Mikoláše Alše 276, 710-712,
1006-1008, 1011, 1014, 1070
3.
dále 1.12.2014 v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice zahrádky Na vinici.

Hlášení městského rozhlasu - 18. Listopad 2014

1.
E-on oznamuje, že dne 20.11.2014 v době od 8:00 do 11:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast : Strakonice Na Dubovci 140, areál firmy FEZKOTEX a.s.

2.
dále dne 25.11.2014 v době od 8:00 do 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích II. Vypnutá oblast : ulice Bezděkovská 216, 219, 356, 473

P.O.

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě proč Pavel Pechoušek píše tiskové zprávy pro vedení radnice, nemá snad radnice svého placeného mluvčího? A proč potřebuje tak malá "firma", jako je strakonický pivovar, svého mluvčího? Nepřimluvil se za Pechouška náhodou člen rady NP Šumava a člen zastupitelstva města Strakonice RNDr. Havel (podporovatel senátorské kandidatury J. Mánka)? Díky za odpověď. Podpis zatím nepřiložím, neboť mám strach - za působení Pechouška u NPŠ docházelo k cenzuře názorů, které nekorespondovaly s Mánkovými vizemi.

Odpověď: 

Dobrý den,
jak potvrdila paní místostarostka města Strakonice paní Helena Brejchová, šlo v tomto případě o zcela výjimečnou situaci. Vydání této mimořádné tiskové zprávy inicioval městský radní a zastupitel pan Radek Chvosta a jejím sepsáním pověřil po dohodě s vedením města pana Pavla Pěchouška, který byl slavnostnímu aktu také přítomen. Podle slov ředitele akciové společnosti DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice Ing. Jaroslava Tůmy prošel pan Pechoušek dvoukolovým řádným výběrovým řízením na pozici pracovníka marketingu. V rámci své pracovní náplně má na starosti i PR pivovaru, které do jeho nástupu pivovar řešil dodavatelsky. (Pozn. Ve výběrové komisi ve složení Mgr. Samec, Ing. Tůma, Bc. Pohanka a pí. Vlková nebyl RNDr. Havel přítomen. VŘ, které bylo řádně zveřejněno v dením tisku a na webu pivovaru, proběhlo v měsíci září 2014). (PR)

Hlášení městského rozhlasu - 13. Listopad 2014

1.
Vážení spoluobčané, přijďte si spolu s námi důstojně připomenout Den boje za svobodu a demokracii v pondělí 17. listopadu 2014 od 9.00 hodin ke kříži u kostela sv. Markéty ve Strakonicích. Tento státní svátek České republiky se slaví jako připomenutí nacistických represálií českého studenstva v roce 1939 stejně, jako rozehnání studentské demonstrace na Národní třídě v Praze v roce 1989. Všichni jste srdečně zváni.
2.
Svaz diabetiků srdečně zve na „Pochod proti diabetu“, který se uskuteční 14.11. 2014 od 13:00 hodin se srazem na strakonickém hradě.
3.

Hlášení městského rozhlasu - 11. Listopad 2014

1.
Upozornění pro občany
Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu v ul. Otavská bude ve středu 12. 11. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka vody v Novém Dražejově.

Pages

Na Městský úřad Strakonice od 29.7.2020 výhradně s ochranou dýchacích cest  ...
Zpráva KHS JčK k mimořádným opatřením na území obce Prachatice a území všech obcí, pro...
Nová opatření pro Jihočeský kraj v souvislosti s COVID-19   Dnes zasedal...
Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...