2014

asda

Otázka: 

dobrý den, plánuje město rekonstrukci plaveckého stadionu? Vypadá to tam jako v plaveckém muzeu.

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice má pro plavecký stadion zpracovanou projektovou dokumentaci, která řeší jednak rekonstrukci stávající budovy a dále přístavbu nové bazénové haly. Celkové náklady se pohybují přes 100 mil. Kč. Autorem projektové dokumentace je Ing. Jiří Treybal. Město Strakonice opakovaně usilovalo o získání dotací na realizaci projektu z Regionálního operačního programu (dále jen ROP), žádná z žádostí však nebyla úspěšná (1. žádost – 6. výzva ROP, 9/2009, Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center, 2. žádost – 11. výzva ROP, 5/2010, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu). Město Strakonice bude i nadále usilovat o získání finančních prostředků na rekonstrukci a přístavbu plaveckého stadionu.

Ing. arch. Marta Slámová, odbor rozvoje

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, kontroluje někdo dodržování zákazu zastavení v ul Dr. Fifky (naproti dětskému dopravnímu hřišti)? Běžně tam parkují automobily, například tuto sobotu 4 automobily, z toho dvě firemní dodávky.

Odpověď: 

Dobrý den,

tento svůj dotaz, prosím, směřujte na polici ČR. Není v kompetenci pracovníků MěÚ kontrolovat porušování dopravních předpisů.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Květoslava

Otázka: 

Dobrý den, již jsem jednou zasílala dotaz na který zde nebyl zodpovězen, proto se za všechny občany ul. Hrnčířské, Sokolovské atd. ptám, zda-li město začalo řešit problém, na který jsme sepisovali petice u upozorňovali město už několikrát- jedná se o hřiště pod parkem, který je každý den ( včetně zimních měsíců )zabráno mladistvými občany, který ničí nejen samotné hřiště, ale i okolí. Na tomto místě je každý den policie, kvůli řešení různých kriminálních činů. Ty " děti " na hřišti a v jeho bezprostředním okolí pijí alkohol, kradou, lezou lidem do bytů a všude je neskutečný nepořádek. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti nepřizpůsobivých občanu, který se do města jakousi záhadou všichni najednou nastěhovali, pochybuji, že město od nich dostane zpět náhradu škody, kterou v okolí způsobují. Napadá mě zda-li vůbec můžeme mít nějaké zastání města před takovou sebrankou. Předem děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

situaci kolem hřiště městská policie pravidelně kontroluje. Bohužel nemůže být vandalům a nevhodně se chovající mládeži stále za zády. Město se zaměří v rámci preventivních programů na zklidnění situace v uvedené lokalitě, aby se zamezilo obtěžování zde žijících občanů.

Mgr. Irena Malotová

Luboš

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli oprava chodníku u MŠ Šumavská směrem k Pentě je takto provedená konečná. Pokud ano tak se jako občan tohoto města těším, po jakých cestách budeme za pár let ve Strakonicích chodit. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi uváděný chodník není v majetku města Strakonice. Při jednání s jeho novými majiteli v prosinci 2013 bylo ale dohodnuto, že z jejich strany dojde k převodu chodníku na město Strakonice. Tento  převod musí schválit Zastupitelstvo města Strakonice, na jehož nejbližší zasedání bude návrh na převod předložen.

S ohledem na výše uvedené bylo ze strany města zadáno provedení provizorní úpravy chodníku. V případě, že dojde k převodu předmětného pozemku s chodníkem na město Strakonice, bude provedena jeho rekonstrukce.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor

 

Míša

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mohu na svém pozemku(zahradě) pálit větve, listí. Děkuji za odpověď M.

Odpověď: 

Dobrý den,

podmínky pro likvidaci rostlinných materiálů definuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města, která zakazuje spalovat v otevřených ohništích na území města rostlinné materiály, zejména listí, seno, slámu, apod. K odkládání rostlinných odpadů ze zahrad slouží sběrné dvory. Nově vybudovaný sběrný dvůr U Blatenského mostu je vybaven dostatečnou kapacitou pro příjem bioodpadů. Další variantou využití rostlinných odpadů ze zahrad je vlastní kompostování. Cílem těchto opatření je předcházet zbytečnému znečišťování ovzduší, zhoršování životního prostředí a obtěžování obyvatelstva kouřem.

Při nerespektování způsobu likvidace rostlinných materiálů hrozí

- právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím za správní delikt sankce až 50000 Kč

- fyzickým osobám za přestupek až 30000 Kč.

Stanislav Mrkvička, odbor životního prostředí

Miroslav E.

Otázka: 

Dobrý den, píši ohledně křižovatky ulic Mírová a Zahradní. Při odbočování a dávání přednosti v jízdě z ulice Zahradní do ulice Mírová se stává, že auta zaparkovaná v nejvyšší blízkosti křižovatky (velice často nedodržující předepsaných 5 metrů od hranice křižovatky)brání v rozhledu a nejsou vidět vozidla přijíždějící po hlavní silnici. Nebylo by proto možně osadit křižovatku například zrcadlem, které by zlepšilo výhled, nebo alespoň požadovat po policii důsledné kontrolování parkujících aut. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

není v silách města Strakonice osadit všechny křižovatky, kde řidiči nedodržují pravidla silničního provozu, odrazovými zrcadly. Na špatnou situaci v křižovatkách byla Policie ČR opakovaně upozorňována a žádána o nápravu. Po Vašem upozornění bude opětovně zaslán dopis na Policii ČR.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 7. Leden 2014

VOŠ,SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice pořádá 8.ledna 2014 od 13:00 hod. do 18:00 hod.Den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zveme všechny žáky devátých tříd a jejich rodiče na návštěvu a prohlídku školy. Tento den si budou moci žáci u nás vyzkoušet, vedle kompletní prohlídky školy, i  přijímací zkoušky nanečisto.

Radim Marek

Otázka: 

Dobrý den,zajímá mě,proč jsou na parkovacích místech na Velkém náměstí umístěny květináče přikryté chvojím.Děkuji.Radim Marek

Odpověď: 

Dobrý den,

rozhodla o tom rada města v reakci na přání obyvatel Strakonic. Ti formou hlasování v rámci diskuzního Fóra Zdravého města a následné veřejné ankety vyjádřili požadavek omezit v centrální části náměstí parkování. Na místech několika původních parkovacích stání byly zhruba před dvěma roky instalovány moderní kruhové květináče, které jsou tam dodnes.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností 

Maroušková Barbora

Otázka: 

Dobrý den, byly hodiny na bývalé škole zasataveny kvůli rekonstrukci? A pokud ano, budou po dokončení opět fungovat? Díky.

Odpověď: 

Dobrý den,

hodiny byly odborně zastaveny kvůli otřesům při prováděných stavebních úpravách. Po rekonstrukci budou opět uvedeny do provozu.

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Pavelka

Otázka: 

Dobrý den,chci se zeptat, zda bude v budoucnu vybudována asfaltová cyklostezka Sousedovice-Smíradice-Kraselov.Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

odboru dopravy MěÚ Strakonice nejsou známy záměry obce Sousedovice  a Kraselov s obnovou povrchu na stávajících komunikacích.
Ing. Václav Býček, odbor dopravy

Jarka

Otázka: 

Dobrý den, při cestě do Dražejova po nově vybudovaném chodníku mne zarazila cedule - ukončení obce Strakonice a následně nová cedule s názvem Dražejov. Vznikla nám nová obec? Ve statistickém číselníku obcí jsem žádnou s názvem Dražejov v okrese Strakonice nenašla. Můžete mi to objasnit? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

došlo pouze k přesunutí stávajících značek, které jsou zde umístěny od nepaměti. Za značení odpovídá Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy

 

Norman

Otázka: 

Dotazy které sem lidé posílají jsou tříděné? Posílal jsem už 2 a nebyly zveřejněné ,ptám se proč?

Odpověď: 

Dobrý den,

pravidla pro fungování rubriky dotazů, námětů a připomínek naleznete zde. Pokud byste v uvedeném textu nenašel vysvětlení, můžete mne kontaktovat rovněž telefonicky (383 700 117).

Mgr. Irena Malotová, PR - vztahy s veřejností

Pages

Na Městský úřad Strakonice od 29.7.2020 výhradně s ochranou dýchacích cest  ...
Zpráva KHS JčK k mimořádným opatřením na území obce Prachatice a území všech obcí, pro...
Nová opatření pro Jihočeský kraj v souvislosti s COVID-19   Dnes zasedal...
Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...