2014

Pavel

Otázka: 

Chtěl bych dát podnět novému vedení radnice k řešení několika nedostatků na území města, konkrétně v Předních Ptákovicích: 1. Udržovat zeleň (častější sekání trávy) i v okrajových částech města. V Předních Ptákovicích Technické služby sekaly 2 x a to vždy až na telefonické upozornění, že pro metrovou trávu nemůžeme ani k sušákům prádla. I zde žijí lidé, kteří chtějí bydlet v hezkém prostředí. Strakonice - to není jen centrum a jeho blízké okolí, případně nejbližší okolí ptákovické školy. 2. Udržovat čistotu v celém městě. Zatímco v centru je občas vidět metaře, v okrajových částech si pro povalující se odpadky připadám, jak na smetišti. (Kromě dětí na tom částečně mají podíl někteří spoluobčané z ubytovny ČZ.) Možná by k tomu napomohlo četnější rozmístění odpadkových košů, případně výchova na školách či represe ze strany pěší městské policie (nelze se spoléhat jen na výchovu v rodině, když nepořádek dělají často i dospělí). 3. Výše zmíněné problémy řešit nejen na pozemcích, kde vlastníkem je město, ale iniciovat jednání s majiteli ostatních pozemků (SVJ a bytové družstvo) a tyto přimět k údržbě zeleně a čistoty, případně se dohodnout i na opravě chodníků, které nejsou majetkem města.To se také mj.týká odstranění torz dětských hřišť vybudovaných před 30 lety. Žijeme v jednom městě a obyvatele (bohužel ne všechny), případně návštěvníky nezajímají vlastnické vztahy, ale jak město vypadá. Místo megalomanských pomníků bývalého vedení města (lávka, škola Povážská) věnujte více finančních prostředků na údržbu toho, co už ve městě máme. A dřívější odpověď tiskové mluvčí městského úřadu, která mě odkázala na loňský zpravodaj města v tom smyslu, že o údržbu zeleně se přece mohou postarat sami občané - tak to snad ne. Nežijeme už v socialismu.

V.Novotná

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v ul.Mlýnská, kde momentálně dochází k opravám komunikace. Zajímá mne, jestli je z hygienickýh důvodú přípustné, aby stavba obtěžovala hlukem větším jak 84 decibelú, a jestli je reálné, aby firma pracovala I o státním svátku, tj. 28.10..Děkuji Novotná

Odpověď: 
Dobrý den,
omlouváme se za komplikace v souvislosti s rekonstrukcí Mlýnské ulice. Snahou prováděcí firmy je minimální dopad stavby na obyvatele ulice. Rekonstrukce bude dokončena do konce roku 2014. S ohledem na tento termín a povahu prováděných prací Vás prosíme o shovívavost. V případě zvýšených hladin hluku doporučujeme obrátit se přímo na Krajskou hygienickou stanici Strakonice, Žižkova 505, Strakonice, tel.: 387 712 828, email: st@khscb.cz, kam mohou občané směřovat své podněty a stížnosti k ochraně veřejného zdraví a další.
Ing. Jan Blahout, investiční technik, odbor majetkový

Luční ulice-občané

Otázka: 

Dobrý den, bydlím v Luční ulici, kde momentálně probíhá rekonstrukce oplocení mateřské školky a my bydlící v této ulici jsme byli omezeni parkovacím místem. A tak mám dotaz...jestli se bude řešit náhradní parkování např.na trávě atd. Myslím si, že v této době rekonstrukce by měla být shovívavá městská policie a nerozdávat pokuty za tento přestupek. Tato situace je již neúnosná.Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

situace s parkováním v ulici Luční, Bezděkovské a v jejich okolí je v podstatě neúnosná stále. Nejen díky stávající stavbě, ale i díky provozu zdejší polikliniky. Městská policie jako taková nemůže povolit parkování na zeleni a nemůže to povolit ani městský úřad. Nicméně, rádi bychom tuto situaci řešili a očekáváme, že po ustavujícím zasedání městského zastupitelstva ve čtvrtek 6. 11. se touto problematikou budeme podrobněji zabývat.

Milan Michálek, velitel Městské policie Strakonice

Hlášení městského rozhlasu - 30. Říjen 2014

1.
Městský úřad Strakonice oznamuje všem občanům, že v pátek 31. října 2014 v době od 16.00 do 18.00 hodin proběhne v areálu letního kina a na II. a III. hradním nádvoří prověřovací cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů města Strakonice a městských částí Dražejov, Modlešovice a Přední Ptákovice

Jana P.

Otázka: 

Dobrý den, teplárna každou chvíli vypouští hustý černý kouř! To je normální? Prosím o vysvětlení. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,
uvedené situace jsme si vědomi. Na tyto mimořádnosti okamžitě reagujeme a pracujeme na nápravách. V posledních dnech bylo nutné uvést do provozu mazutový kotel K4, aby byla zajištěna plynulá dodávka tepla ve městě. Tento kotel, který je operativní (doba najíždění a odstavování je výrazně kratší než v případě uhelných kotlů), byl uváděn do provozu kvůli pokrytí ranní špičky v odběrech tepla, kdy je poptávka po teple dvojnásobná oproti zbytku dne.  Kotel K4 byl najížděn do provozu ze studeného stavu a po dobu, než byly dosaženy jmenovité parametry páry, došlo ke zvýšené tmavosti kouře. Tato skutečnost je v souladu s platnými právními předpisy, ve kterých je stanoveno, že v době uvádění kotle do provozu nemusí být dodržovány emisní limity. Snahou společnosti je při každém uvádění kotle do provozu minimalizovat dobu, po kterou je tmavost kouře vyšší, ale zcela tento jev eliminovat nelze.
PhDr. Jolana Keyzlarová, asistentka pro vnější vztahy, IT, Teplárna Strakonice, a. s.

Karel Hladký

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký je přehled organizačních forem zabezpečování veřejných statků (služeb) města Strakonice? Případně kde najdu na stránkách seznam těchto forem? Děkuji mockrát za odpověd

Odpověď: 

Dobrý den,

přehled zřizovaných organizací města je následující: 1) příspěvkové organizace - mateřské školy, základní školy, Městský ústav sociálních služeb Strakonice (www.muss.strakonice.eu), Městské kulturní středisko (www.kultura.strakonice.cz), Šmidingerova knihovna (www.knih-st.cz), Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení (www.starz.cz), 2) obchodní společnosti s majetkovou účastí města - Dudák-Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. (www.pivovar-strakonice.cz), Recyklace odpadů a skládky, a. s. (www.rosstrakonice.cz), Odpady Písek, s. r. o. (www.odpady-pisek.cz), Teplárna Strakonice, a. s. (www.tst.cz), Technické služby Strakonice, s. r. o. (www.tsst.cz), Strakonická televize, s. r. o. (www.tv.strakonice.eu).

Mgr. Marie Kotlíková, PR a tisková mluvčí

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by nestálo za to když se v současné době provádí celková rekonstrukce zdí kolem hřbitova vytvořit vchod i v místě kde bude vycházet nový podchod z vlakového nádraží nebo by možná jen postačilo udělat malá vrátka (vchod) kde je v současné době velký vjezd od garáží za hřbitovem. Lidé kteří vyjdou z podchodu od ČD budou muset celou zeť obcházet ke hlavním vchodům do areálu hřbitova ????? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
děkuji za připomínku. V rámci probíhající stavby bude provedena branka pro pěší.
Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení investic, odbor majetkový

Vaclav Marek

Otázka: 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat? Jastli bude nikdo něco dělat s veřejným osvětlením ve Starém Dražejově už druhý den fouká vítr a Starý Dražejov je potmě děkuji za odpověď V.M.

Odpověď: 
Dobrý den, náprava byla zjednána obratem. V této lokalitě dochází k výpadkům silového vedení. Již se realizovala opatření, která situaci zlepšila, ale za silného větru může stále k výpadkům docházet. Je dohodnuto s firmou EON, že při první další odstávce opatření proti výpadkům posílí.
Ing. Ludvík Němejc, ředitel společnosti

helma

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat máte v budoucích plánech zrekonstruovat děstké hřiště na Zvolenské 805.? Je tam okolo spoustu dětí, které se tam chodí hrát a neni to tam vůbec bezpečné. Chybějí tam odpodkové koše a tudíž se tam hromadí odpadky. Neni to vůbec pěkné a město by se za to mělo stydět. A za druhé by to chtělo udělat něco pro rodiče s dětmi. Mám na mysli něco kam můžou jít s dětmi když je venku ošklivé počasí. Něco jako je v ČB Hopsárium nebo tak něco. Myslím, že by to spousta rodičů ocenilo. A městu by to určitě i prospělo. Myslím, že je tady sposutu nevyužitých budov. Předem děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den, herní prvky na předmětném hřišti již dožívají. Na jaře příštího rohu zde umístíme tři nové, které již máme připravené. Konkrétně se jedná o závěsnou houpačku dvoumístnou, dvě pružinové houpačky (jednomístnou a dvoumístnou). Dále plánujeme výměnu kolotoče. Před sezónou dojde k údržbě pískoviště. Za nepořádek na hřišti by se měli stydět především ti, co jej vytváří. Každopádně koš k hřišti můžeme přidat. Vnitřní zábavný park pro děti by se mi ve Strakonicích také líbil. Provoz kvalitního vnitřního zábavného parku je však značně nákladnou záležitostí. Zařízení tohoto typu jsou provozována jako komerční aktivita podnikatelských subjektů. Nepředpokládám, že by se město pustilo do podnikání v tomto oboru. Je otázkou, zda se najde nějaký podnikatel, který bude chtít toto zařízení ve městě vybudovat a provozovat. Z objektů, které považuji za vhodné pro realizaci tohoto záměru, není žádný v majetku města.

Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Hlášení městského rozhlasu - 21. Říjen 2014

1.
E.ON oznamuje, že 22. října v době od 7:30 do 17:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích a v Předních Ptakovicích. Vypnutá oblast: Strakonice Volyňská čp. 145 – areál Milisterfer Jiří – Agrom. Radošovice – bývalý areál Radošovice AZ Řemesla (Hec Group s.r.o. Milan Potužník)
2.

Hlášení městského rozhlasu - 16. Říjen 2014

1.
E.ON oznamuje, že 20. října v době od 10:00 do 11:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice Písecká areál Garantstavu s.r.o., Řepice 138 včetně všech provozoven (prodejna Elektro SMS, Devil, Swietelsky)
2.

Pages

Na Městský úřad Strakonice od 29.7.2020 výhradně s ochranou dýchacích cest  ...
Zpráva KHS JčK k mimořádným opatřením na území obce Prachatice a území všech obcí, pro...
Nová opatření pro Jihočeský kraj v souvislosti s COVID-19   Dnes zasedal...
Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...