2014

Martina

Otázka: 

Dobrý den, již týden leží na chodníku za Kauflandem směr Mírovka rozbité zrcadlo - nemohl by to majitel pozemku uklidit? U tenisových kurtů směr čtyřproudovka nesvítí poslední lampa umístěná těsně pod silnicí. Bylo by možno ji spravit, aby člověk alespoň trochu viděl, kam šlape? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

pozemky mezi Kauflandem a Mírovou ulicí nevlastní město. Alespoň ne v předmětném prostoru. Vlastníky jsou podle KN Sallerova výstavba Objekt IV, s. r. o., Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a Immo - Log - CZ Alpha Beta, s. r. o., Pod višňovkou 1662/25, Krč, 140 00 Praha 4. Přesto situaci prověříme. Veřejnému osvětlení se budeme věnovat ihned.
Ing. Ludvík Němejc, ředitel společnosti Technické služby Strakonice

Hlášení městského rozhlasu - 30. Září 2014

1.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory zve na Den otevřených dveří, který se bude konat 7. října od 10:00 do 15:00 h v ulici Stavbařů 213, naproti Poliklinice.
K vidění bude výstava fotografií o naší činnosti během prvního roku jako Jihočeskéhocentra, dále si můžete prohlédnout různé druhy kompenzačních pomůcek a více se seznámit s našimi službami včetně tréninků paměti.
Přijďte se zeptat a poradit v oblasti sociálních dávek nebo jen příjemně posedět a popovídat nad šálkem kávy.
Máte u nás dveře otevřené.
2.

Jiří

Otázka: 

Dobrý den, neposílám tentokráte přímý dotaz. Spíše nápady a náměty, u kterých by se v budoucnu třeba mohlo někdy přistoupit k realizaci. Některé jsou samozřejmě finančně i technicky náročnější - jde pouze o náměty, které by mohly zatraktivnit centrum města.

Nábřeží:

V místě nově vznikající cyklostezky by šlo vybudovat náplavku, kde by se v budoucnu mohly konat různé kulturní akce po vzoru Prahy (kulturní akce „ u soutoku řek“). Nově vybudovaná zeď, která rozděluje pěší a cyklistickou část by mohla být využita jako výstavní plocha pod širým nebem (něco jako obrazy na zdi u Euroškoly). Nábřeží by obyvatele přitáhlo k procházkám a došlo by i k oživení této části města – rovněž by město jednoduše dosáhlo „kulturního nádechu“. Tyto venkovní aktivity podporují a ovlivňují emoční vnímání okolí.

V místě, kde vzniká nový podjezd pod mostem Jana Palacha, se na konci pilíře nachází podmostní výklenek ve směru k soutoku. Tento výklenek bych využil k umístění např. zarámované fotografie Jana Palacha či, bude-li to finančně únosné, i odlitek či malou bustu Jana Palacha. Může být i jiné téma. Každopádně by pod mostem opět vznikla malá turistická atraktivita, která by opět oživila toto zvláštní místo. Bezpečnostním sklem by se dala vyřešit otázka protipovodňového zabezpečení instalace.

Úpravou protějšího nábřeží by se dala částečně vyřešit otázka „nikam nevedoucího Palackého náměstí“. Řada návštěvníků projde Palackého náměstí a na konci se diví, že začíná panelová výstavba v Tržní a vlastně se musí vrátit a nemají kam jít. Náměstí končí a nenavazuje „vhodná“ cesta zpět. Propojení za náměstím s nábřežím vedle bytového domu v Tržní by se tento nešvar mohl částečně vyřešit. Aspoň do doby, než bude moci být toto propojení centra skrze Ostrov.

Nebo by šel na konci Palackého náměstí instalovat malý model ST. Stonehange se směrovkou a nalákáním na pokračování až k samotnému Stonehange. Při úpravě komunikací kolem bytovky na Tržní by se třeba i v dlažbě mohly dát cedulky na téma St. Stonehange apod. Opět by to přineslo zajímavost této lokalitě a hlavně propojení s další atraktivitou města. Nebo toto opět realizovat na zatím neupraveném nábřeží. Ale proč nezatraktivnit i jiné místo. A oblast Tržní by potřebovala trochu provázat s centrem.

Další:

V městě Cheb mají vytvořené zajímavé kalendárium. Nachází se v dlažbě na pěší zóně. Jedná se o cedulky s letopočty událostí, které se ve městě odehrály. Nějaká podobná forma by mohla být i ve Strakonicích. Třeba právě na nábřeží či jinde. Nemusí se jednat jen o události. Lze třeba vytvořit „procházku“ po významných osobnostech města apod. Ne každý turista si přečte vše o městě z letáků. Lze tak nenásilnou formou prezentovat přednosti města. To, na co je město hrdé.

Šla by takto využít i boční stěna domu, kde se narodil Josef Skupa. Jedná se o velkou plochu, která násilně a tvrdě vzhlíží k nejhezčím částem náměstí. Přístavba typu např. malého orloje s citlivou prezentací významností města (letopočty, osobnosti apod.) by se v této části uplatnila.

Velké náměstí: Po vzoru řady měst, by neuškodila instalace typu zvonkohra. Např. s motivem písně V Strakonicích za oltářem. Již teď se zde soustředí řada pěších a u nově upravených ploch se sochou Švandy by toto hodinové hraní dotvářelo příjemnou atmosféru.

Park: Gloriet v parku by šel využít jako venkovní kavárna. Vedle se nachází dětské hřiště a určitě by minimálně maminky toto venkovní posezení s dohledem na hřiště uvítaly. A myslím, že nejen ony. Zázemí kavárny mohlo být v nynější policejní stanici. Při rekonstrukci této části parku by se mohlo dbát na zvýšené noční osvětlení spojovací cesty mezi ulici Na Stráži a Euroškolou. Pak by se řada lidí nemusela bát se v této lokalitě pohybovat. Případně se zde v letních měsících zdržet u kávy.

Centrum města Strakonice má jednu velkou výhodu. I když bylo v minulosti značně zdevastováno, má přesto v sobě obrovský potenciál rozvoje. Nacházejí se zde naštěstí plochy (oblast poblíž Prioru, Ostrov, Fezko), které lze výborně v budoucnu využít. Tudíž město není ztraceno. Myslím, že jdete správnou cestou v tom, že když zde není zachováno tolik turistických atraktivit, tak postupně vytváříte nové a ono se to vyplácí (např. nové sochy v poslední době, safari apod.). Když nemáme, vytvářejme a budoucí budou mít.

Odpověď: 

Dobrý den a děkujeme za Vaše nápady a náměty. Za pracovníky Městského úřadu Strakonice

Mgr. Michal Novotný, koordinátor projektu Zdravé město Strakonice

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se neuvažuje o úpravě parkoviště pod kostelem Sv. Markéty. Vím, že tato lokalita spadá do území Ostrova (netuším o vlastnictví pozemků, na nichž stojí parkoviště). Ale myslím si, že by se tato plocha mohla řešit. Změna koncepce stání vozidel, uprostřed sezení, zeleň, případně vodní prvek, osvětlení, předláždění místo asfaltu a rázem by tento parkovací prostor získal charakter náměstí. Mohu se zeptat, proč se tato prostora zatím neřeší (zatím jsem neslyšel nic o plánech na tuto lokalitu, pouze o plánované promenádě u pošty). Zároveň si myslím, že úpravou prostorů, které přiléhají k velké křižovatce u obchodního domu Prior (části ve vlastnictví města, pokud nějaké jsou), by rovněž přispělo ke zvýšení kvality centra města. Ještě poznámka, pokud to půjde, bylo by dobré zkusit využít květinové výzdoby i na mostě Jana Palacha (veřejné osvětlení, zábradlí apod.). Možná by to bylo realizovatelné a mohlo by to "asfaltové ploše mostu" prospět. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den. Parkoviště pod kostelem Sv. Markéty je součástí lokality, pro kterou má město Strakonice schválný regulační plán „Ostrov – centrum“. Dle regulačního plánu se zde předpokládá realizace centrálního prostoru náměstí. Realizace tohoto prostoru však úzce navazuje na revitalizaci celého areálu, tzv. starého Fezka. Plocha mezi poštou a kostelem Sv. Markéty je řešena studií Ing. arch. Josefa Kiszky – se studií je možné se seznámit na webových stránkách města Strakonice http://www.strakonice.eu/content/uzemni-studie-podskalska-lazenska

Tento prostor je zde pojat jako esplanáda s několika možnostmi využití – od zeleně, vodních prvků až po parkování. Rekonstrukce tohoto prostoru je však vázána na realizaci severního obchvatu města (návrh esplanády zasahuje do komunikace Katovická, která by se po realizaci obchvatu města mohla po úpravách stát klasickou městskou komunikací).

Řešení prostoru před obchodním domem Prior bylo prověřováno studií, v poslední době zde dochází ke kvalitním úpravám zeleně tak, aby i tato část města získala svou příjemnou městskou podobu. Rovněž pro komunikaci Na Ohradě, která na tento prostor navazuje, je zpracována projektová dokumentace (na realizaci město Strakonice v letošním roce žádalo o dotační finanční prostředky, bohužel neúspěšně).

Obecně lze k centrálním veřejným městským prostorům poznamenat, že město Strakonice postupně revitalizuje tato území (část Velkého náměstí a přilehlých prostor, ulice Čelakovského, ulice Mlýnská, revitalizace sídlišť, Strakonického hradu apod.) a postupně připravuje rekonstrukci ostatních. Vše závisí na prioritách zastupitelstva města a možnostech rozpočtu, popř. možnostech získání dotačních finančních prostředků.

K mostu Jana Palacha – v současné době Ředitelství silnic a dálnic připravuje rekonstrukci mostu včetně povrchu chodníků, zábradlí, veřejného osvětlení, která by měla být zahájena v průběhu příštího roku. Poté je zvažováno i případné doplnění prostoru mostu zelení.

Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje

Jiří

Otázka: 

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se plánuje úprava povrchu na nově vzniklém úseku cyklostezky podél řeky Volyňky a pravém břehu řeky Otavy mezi mosty. Všiml jsem si, že podjezd pod mostem Jana Palacha se již realizuje. Současný stav povrchu „podél nábřeží Otavy“ příliš neláká k cyklovyužití. Ale určitě by zde mohla vzniknout pěkná náplavka. Zároveň by mě i zajímalo, zda se plánuje úprava povrchu druhého nábřeží od mostu Jana Palacha k mostu v Ellerově ulici. Obě lokality jsou velmi příhodné k úpravě, kterou by mohly vzniknout důstojné prostory (pěkná nábřeží) v centru města. Jen ještě malá poznámka: určitě bych se zaměřil i na detaily. Tzn. výměna a doplnění stylového veřejného osvětlení v pěší části nábřeží a pokud možno na upravované povrchy co nejméně betonové zámkové dlažby obvyklého provedení. Určitě existují i variantní řešení. A ještě jedna poznámka: květinová výzdoba města je naprosto geniální a úchvatná. Děkuji za ní!!!!!! Oživil bych s ní do budoucna i část pěší zóny v ulici Na Stráži. Každopádně moc pěkné a dojem z města to naprosto pozvedlo! Snaha je a ta se cení, a když má i výsledek, tak uznání by mělo být. Děkuji a děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

ano, existuje projekt a je vydáno i stavební povolení na vybudování cyklostezky. Součástí projektu je také cyklostezska po levém břehu mezi mosty. Součástí je i veřejné osvětlení. Majetkový odbor bude finance nárokovat do příštího rozpočtu a odbor rozvoje zjišťuje možnosti spolufinancování z jiných zdrojů (EU apod.). Děkujeme za Vaše slova uznání, vážíme si toho.

Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru

Hlášení městského rozhlasu - 25. Září 2014

1.
Odbor dopravy upozorňuje na úplnou uzavírku komunikací a chodníků v ulicích Ellerova, U Náhonu, Tržní, Lidická, Radomyšlská a Na Křemelce od pátku 26. září od 17.00 hodin do pondělí 29. září do 08.00 hodin z důvodu konání tradiční Václavské pouti. Parkoviště před Domem dětí a mládeže bude uzavřeno už od čtvrtka 25. září od 16.00 hodin a parkoviště pod nemocnicí bude uzavřeno v pátek 26. září již od 14.00 hodin. Linky MHD a pravidelná linková osobní doprava bude vedena po objízdných trasách.

Hlášení městského rozhlasu - 23. Září 2014

Odbor dopravy upozorňuje na úplnou uzavírku komunikací a chodníků v ulicích Ellerova, U Náhonu, Tržní, Lidická, Radomyšlská a Na Křemelce od pátku 26. září od 17.00 hodin do pondělí 29. září do 08.00 hodin z důvodu konání tradiční Václavské pouti. Parkoviště před Domem dětí a mládeže bude uzavřeno už od čtvrtka 25. září od 16.00 hodin a parkoviště pod nemocnicí bude uzavřeno v pátek 26. září již od 14.00 hodin. Linky MHD a pravidelná linková osobní doprava bude vedena po objízdných trasách.

Hlášení městského rozhlasu - 22. Září 2014

Městské kulturní středisko Strakonice oznamuje, že dnešní pořad „Ze Soboty na Šimka po 40 letech „se z technických důvodů překládá do Rytířského sálu na strakonickém
hradě.
Děkujeme za pochopení.

Jan Bartoš

Otázka: 

Dobrý den, jak dlouho bude uzavřena lávka nad hlavní silnicí u nádraží a jak dlouho bude trvat oprava železničního mostu? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den, uzavření lávky nad hlavní silnicí se předpokládá v termínu do 10. 12. 2014. Oprava železničního mostu - oprava probíhá sanací bet. vrstev, podjezd bude vždy průjezdný - s omezením, předpoklad dokončení celkové opravy a ukončení omezení průjezdnosti v termínu do 10. 12. 2014.
Ing. Lukáš Srb, investiční technik, majetkový odbor

Petr

Otázka: 

Dobrý den, na mail mi přišlo video o záměru stavět mešitu a "nalákat" do města muslimy. Předpokládám, že to video je falešné a jde pouze o špatný vtip.. Tak hloupý by dnes snad nikdo a zvláště z politiků nebyl, aby takto hazardoval s osudy obyvatel ČR, tak si jen ověřuji, že to je špatný vtip a ne nebetyčná hloupost.. S pozdravem PZ

Odpověď: 

Dobrý den, ve věci výstavby mešity na území našeho města Strakonice: Sděluji Vám, že se naše město stalo terčem nejapného žertu. Žádný projekt tohoto druhu se nepřipravuje. Tolik na vysvětlenou.

Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta města Strakonice

Martin Tesárek

Otázka: 

Mesto Strakonice si z nas dela ...

Odpověď: 

Dobrý den, zašlete-li svůj příspěvek k parkování obyvatel Mlýnské bez vulgarit, bude zde řádně zodpovězen. Mgr. Marie Kotlíková, PR a tisková mluvčí

Petra Tesárková

Otázka: 

Dobrý den, to si z obyvatelů severní části Mlýnské ulice děláte legraci, nebo co? Ano, dobře vydali jste nám karty k bezplatnému parkování na parkovišti pod nemocnicí v době rekonstrukce Mlýnské ulice, to je v pořádku, ale kde máme parkovat v době Václavské pouti, když uzavřete toto parkoviště?!?!? Přemýšlíte vůbec?

Odpověď: 

Dobrý den, poděkování za trpělivost a vstřícnost, včetně informací o zajištění Václavské pouti - povolení úplné uzavírky od pátku 26. 9. do pondělí 29. 9. naleznete zde. Za pracovníky městského úřadu, kteří s maximální vstřícností zajistili předmětné karty obyvatelům právě revitalizované Mlýnské, děkuji za pochopení. Mgr. Marie Kotlíková, PR a tisková mluvčí

Jana P.

Otázka: 

Dobrý den, v posledních dnech se opravovalo hřiště na Ohradě. Z ničeho nic dělníci zmizeli a hřiště plné kamení. Původní podklad byl z písku a i když už byl hojně prorostlý trávou, tak bylo pořád lepší, než tohle kameniště... A to i z pohledu bezpečnosti dětí! Bude se v opravách pokračovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 
Dobrý den,
v práci se bude pokračovat (39. a 40. týden t. r.). Ve spodní vrstvě musí být hrubší kamenivo, navrch bude opět písek. Pokud bychom to zavezli jen pískem, udělali bychom z toho bažinu. Prosíme o trpělivost, opravy provádí Technické služby Strakonice, s. r. o.
Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení investic, majetkový odbor

Hlášení městského rozhlasu - 18. Září 2014

1.
Městské kulturní středisko Strakonice všechny srdečně zve dne 19.září od 19.30 hodin do Rytířského sálu na Taneční a hudební vystoupení spojené s přednáškou Ing. Pavla Pavla o Velikonočních ostrovech. Můžete se těšit na návštěvu královny Velikonočního ostrova a tanečníky. Vstupenky lze zakoupit v předprodejích MěKS Strakonice.

Pages

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
OZNÁMENÍ ČSAD STTRANS Od pondělí 14.9. z důvodu obecně se zhoršující epidemiologické...
VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU Vyskytují se sporadické případy Vyskytují...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...