2014

Jana

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně sportovního vyžití našich odrostlejších dětí ve věku 15-28 let. Ve městě se na různých místech budují tkz. venkovní posilovny,kde jsou umísťovány cvičební stroje, bohužel tyto stroje jsou opravdu pro nás starší. Nemohlo by se najít také nějaké místo pro mladší generaci a vybudovat jim také venkovní posilovnu. Určitě to není nic nového, neboť v různých městech u nás je to běžné a hojně využívané. Myslím si, že zrovna tato generace nemá tolik finančních prostředků /aspoň z pohledu naší rodiny/, aby mohla pravidelně navštěvovat placené posilovny. Mám osobně syna, který tento druh cvičení využívá úplně běžně, neboť studuje v Plzni. Rád by ovšem využíval tuto možnost i zde a není sám. Prosím o zvážení této situace. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Budované fit prvky (Podskalí, Barvínkov) nejsou určeny pouze pro „starší“ generaci, ale mohou sloužit komukoliv k procvičení či posílení fyzické kondice, ovšem s výjimkou dětí (tato zařízení nejsou pro ně určená a dimenzovaná a s ohledem na pohyblivé části prvků by mohlo dojít k nežádoucímu zranění, pro děti jsou určena certifikovaná dětská hřiště). Pro občany i návštěvníky všech věkových kategorií má město Strakonice řadu možností sportovního vyžití (od plaveckého a zimního stadionu, přes řadu cyklostezek a sportovišť po celém území města). Jako další doplnění sportovního vyžití připravujeme realizaci multifunkčního hřiště v místě sportovního areálu Křemelka (v ploše vedle Rákosníčkova hřiště), které by mělo sloužit „mladým“. Zde se počítá mimo jiné i s realizací workautového hřiště popř. venkovní posilovny, tak jak vyplynulo z podnětů, které byly náctiletými vyřčeny na Fóru mládeže, jež se konalo v únoru letošního roku.

Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje

Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Miroslav Beránek

Otázka: 

Dne 30.6.2014 bylo požádáno o podání stručné zprávy, v jaké fázi se nyní nachází příprava stavby Severního dopravního půloblouku a kdy lze přepokládat vydání stavebního povolení, aby bylo možné stavbou přímo dotčenými účastníky stavebního řízení podat a uplatnit případné požadavky. Stavební povolení bude vydáno veřejnou vyhláškou z důvodu většího počtu účastníků řízení. Vámi podaná odpověď je absolutně nedostačující, neinformuje o aktuálním stavu stavebního řízení. Odbor dopravy JčKÚ České Budějovice přerušil stavební řízení do 15.8.2014 a po tomto datu by mělo být následně vydáno stavební povolení. Stavbou přímo dotčení by mohli ztratit možnost včasného podání odvolání před nabytím právní moci stavebního povolení. Doporučuji městským rozhlasem podat opakovanou informaci současně s vyvěšením stavebního povolení na informační tabuli města. Tak důležitá dopravní stavba pro město si nesporně zaslouží větší pozornosti a informovanosti.

Odpověď: 

Dobrý den, zdejší speciální stavební úřad již povolil tyto objekty:

1) „I/22 Strakonice – dopravní severní půloblouk města Strakonice “ – část: SO 101.4 - Účelová komunikace 2,  SO 101.5 - Účelová komunikace 3, SO 105.2 – Raisova ul., SO 105.3 – Komunikace k autosalonu Šrachta, SO 112.2 – Lidická ul. (stavební povolení ze dne 5. 5. 2014)

2) „I/22 Strakonice – dopravní severní půloblouk města Strakonice“ – část: SO 163 – Chodníky u OK Katovická (stavební povolení ze dne 17. 4. 2014)

3) „I/22 Strakonice – dopravní severní půloblouk města Strakonice“ – část: SO 101.3 – Účelová komunikace 1 a SO 210 – Lávka pro pěší přes silnici I/22 ve Strakonicích (stavební povolení ze dne 4. 10. 2012)

Všechna stavební povolení jsou již pravomocná. Další informace nemáme. Stavba obchvatu je plně v režii státu.

Ing. Václav Býček, vedoucí odboru dopravy

Miroslav Beránek

Otázka: 

Dne 30.6.2014 byla mnou zaslána připomínka na nesečení veřejné zeleně na pruzích mezi komunikací a chodníky v Nerudově ulici. Po Vašem projednání s vedením Technických služeb města mělo dojít k nápravě. K posečení do 2.8.2014 dosud nedošlo a tak bych Vám chtěl tímto poděkovat za dobře odvedenou práci. Hlavně, že můžeme denně sledovat volné průjezdy nečinných travních traktorů s romskou obsluhou naší ulicí.

Odpověď: 

Dobrý den, pracovníci Technických služeb Strakonice, s. r. o. zmiňovaný úsek posekali.

Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí

PETR

Otázka: 

Dobrý den,mám dotaz ohledně kontejnerů u hřbitova na Podsrpu,zda by nebylo možné kontejnery ( sklo a plasty )přestěhovat na jiné místo.Například k bývalé škole či autobus. zastávku. Kontejnery se nachází těsně vedle hlavní silnice na Č.B. a nevede k nim chodník. Musíme přecházet silnici u vchodu ke hřbitovu, což je velice nebezpečné.( není vidět na silnici ). I v jiných obcích se nachází kontejnery uvnitř obce a ne na jejich okraji.

Odpověď: 
Dobrý den, horní část Podsrpu je pro umístění kontejnerů na separovaný odpad velice problematická. Víme, že současné umístění kontejnerů není úplně vhodné. Znovu jsme místo navštívili, u školy není prostor pro umístění kontejnerů, navíc je místo v nebezpečném horizontu. Na autobusových zastávkách kontejnery i z bezpečnostních důvodů stát nesmí. Ostatní vhodné pozemky např. u bývalé hospody, jsou ve vlastnictví soukromých osob a tam město kontejnery umisťovat nemůže. Příjezdové komunikace k hlavní silnici jsou též velice úzkéa nevhodné pro umístění.
Pokud je pro Vás místo pro ukládání nevhodné, prosím odnášejte tříděný odpad  na nejbližší místo umístění kontejnerů je vodojem Posrp. Jinak nádob na separovaný odpad je po městě rozmístěno opravdu dost. Pro ilustraci uvádím čísla na papír máme rozmístěno 217 ks, na plast 265 a na sklo 125 kusů. Kromě toho uprostřed města máme k dispozici 3 sběrná místa s podzemními kontejnery. Ve srovnání s jinými městy máme síť sběrných nádob značně hustou.
Ing. Lucie Klimešová, vedoucí oddělení ochrany prostředí, odbor životního prostředí

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, slyšel jsem se ve Strakonicích se okrasná zeleň zalévá pitnou vodou, je to prý levnější než čistit cisterny od té špinavé. Stejně tak je to i s kropením silnic. Můžeme vědět co je na tom pravdy ? Děkuji, Marcel B.

Odpověď: 
Dobrý den, tato informace je mylná, zeleň ve Strakonicích je zalévána vodou z řeky Otavy.
Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí

Lenka Pávková

Otázka: 

Dobrý den, včera jsem navštívila Strakonice a velmi mile mě překvapily výsadby, které nejsou denním chlebem většiny českých měst. Mohu se zeptat, kdo je tvůrcem? Děkuji, Pávková Lenka

Odpověď: 

Vážená paní Pávková, také jste nás mile potěšila. Za krásně rozkvetlé město a vzorně udržovanou zeleň zodpovídají pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice, kteří kreativně vymýšlejí každoroční obměny a také pracovníci Technických služeb Strakonice, s. r. o., kteří jejich ideje a nápady uvádějí v život. (PR)

Cyklista

Otázka: 

Dobrý den. Jako občan žijící ve Strakonicích bych měl dotaz ohledně cyklostezky. Ve volném čase po práci jezdím velmi rád po cyklostezce podél Otavy ze Strakonic do Dražejova. Jedná se o dosti krátký úsek (cca 3 km) a z tohoto úseku přibližně 1/3 vede pod stromy. Pokud svítí sluníčko, je zde velmi příjemný stín. Problém nastane ovšem v okamžiku, kdy prudce zaprší nebo zafouká vítr. V tomto okamžiku se zmíněný úsek stezky stává nesjízdný pro bruslaře. Na cestě se objeví spousty listí, kamínků splavených ze svahu a klacků. Při opakovaných průjezdech mě napadlo, zda-li by nebylo možné využít nezaměstnané síly?

Odpověď: 
Dobrý den, cyklostezka na Podskalí se pravidelně po každé bouři nebo větším dešti a větru uklízí zametacím strojem. Vzhledem ke skutečnosti, že diskutovaná cyklostezka vede přímo pod korunami stromů, dochází  k opadu plodů a listů, popř. jiných částí dřevin v malém množství takřka neustále. Město samozřejmě využívá pracovní síly z úřadu práce, kteří se podílejí na úklidu a čištění města. V příštím týdnu je můžete potkat v ulici Zvolenská a Poděbradova při odplevelování chodníků. 
Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 24. Červenec 2014

1.
E-On oznamuje, že 29.7.2014 v době od 6:00 do 9:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích – Katovická. Vypnutá oblast : ulice Katovická čp. 1284, 1268, 1264, 1306,1307 – autobazary, ČS Benzina a.s., Ptáček – velkoobchod a.s., bývalý areál autoservisu Verold, Elektro Jankovský, Takko Fashion s.r.o., prodejna Phuong Dinh Van, InterCora s.r.o., Sortmix, Kaufland ČR v.o.s., stánek rychlého občerstvení před OD Kaufland
2.

Hlášení městského rozhlasu - 22. Červenec 2014

1.
E-On oznamuje, že od 29.7.2014 v době od 6:00 do 9:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích – Katovická. Vypnutá oblast : ulice Katovická čp. 1284, 1268, 1264, 1306,1307 – autobazary, ČS Benzina a.s., Ptáček – velkoobchod a.s., bývalý areál autoservisu Verold, Elektro Jankovský, Takko Fashion s.r.o., prodejna Phuong Dinh Van, InterCora s.r.o., Sortmix, Kaufland ČR v.o.s., stánek rychlého občerstvení před OD Kaufland

Radim Marek

Otázka: 

Dobrý den.Chtěl bych upozornit na neutěšený stav nových chodníků v lokalitě Na Muškách.Jde o sypané chodníky,které po pár letech téměř úplně zarostly,zámková dlažba a kostky před vjezdy neprodaných parcel prorůstají plevelem.Dá se s tím něco udělat?Děkuji.Radim Marek

Odpověď: 

Dobrý den,

pracovníci odboru životního prostředí o problému vědí a každoročně žádají o navýšení prostředků na údržbu, kterou provádí Technické služby Strakonice, s. r. o. Nejlepší a k životnímu prostředí nejšetrnější je manuální vyčistění, na které však není dostatek pracovníků (a ani mezi nezaměstnanými o tuto práci není zájem), další možností je hubení plevele postřiky, což se střetává s odporem řady občanských iniciativ a konečně čistění "plynem", zahraniční novinka, ovšem mimo naše finanční možnosti. K patové situaci přispívá skutečnost, že lidi obecně méně chodí pěšky a naopak ve městě přibývá komunikací ze zámkové dlažby (důvody jejich vzniku často plynou i z dotačních podmínek). Závěrem: budeme usilovat o navýšení prostředků do kapitoly na údržbu, budeme hledat další možnosti, pokusíme se na manuální čistění využít nezaměstnané zapojené v aktivizačním programu.

Mgr. Marie Kotlíková, pracovník vztahů s veřejností

Pages

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...