2016

Hlášení městského rozhlasu - 26.Květen 2016

1.
Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice nutno omezit napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

občan

Otázka: 

Dobry den, za parkovani na zakazu pokuta, za venčení psa bez vodítka pokuta,za pití alkoholu u nove lávky nic a to chodí městská policie každý den několikrát okolo.Vyhláška platí jen pro někoho?

Odpověď: 

Dobrý den,

strážníci MP řeší porušení veřejné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných místech pokutou.

Markéta Bučoková, PR

Eliška

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká je kvalita vody ve Strakonicích, zda je vhodná na použití jako kojenecká. Případně kde najdu vyvěšené výsledky rozborů? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

kvalita pitné vody ve veřejném vodovodu našeho města je velmi vysoká, plní parametry ve všech kritériích. Bere se v úvahu studená voda, mimo poruchové stavy. Z hlediska obsahu dusičnanů nepřekračuje hodnoty kojenecké vody. Rozbory najdete na našich webových stránkách v části věnované středisku vodní hospodářství - laboratoř VHS - http://www.tsst.cz/laborator.html .

Markéta Bučoková, PR

 

Hlášení městského rozhlasu - 24.Květen 2016

Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice zakázáno napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

Jana

Otázka: 

Dobrý den, prý jsou zastaveny práce na obchvatu. Z jakého důvodu? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

práce na obchvatu zastaveny nebyly, neboť ještě nezačaly. Patrně máte na mysli přípravné práce tytu odstranění porotů. Tyto práce byly již provedeny a nyní se čeká na výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby. To již není v gesci města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

 

Marek Štefka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné dodat zrcadlo do křižovatky ulic Havlíčkova a Bavorova. Dnes jsem tam malém boural, protože není vidět z Havlíčkovi ulice doprava ke kulturnímu domu. Je jen otázkou času, kdy se tam autonehoda opravdu stane. Děkuji za reakci.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za věcnou připomínku. Odbor dopravy si je vědom tohoto nedostatku a umístění zrcadla se řeší. V příštím týdnu bude výsledek zkoušky osazení zrcadla znám.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Milan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč v ulici Bezděkovská v parčíku musíme koukat na zaplevelené záhony. Dříve se květiny vyměňovaly několikrát do roka a letos jsou záhony zarostlé plevelem. A stále není vyřešen problém s močením "notoriků" co celé dny sedí v Bufetu Hradský a vykonávají potřebu kolem sochy F.L. Čelakovského. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

úprava záhonů a květinová výzdoba města se postupně realizuje. Vzhledem k omezenému počtu pracovních sil se jednotlivé lokality upravují postupně. Nyní se provádí celkový úklid města po zimním období, který je v současné chvíli prioritou číslo jedna.

Vzhledem k tomu, že letošního roku proběhne Mezinárodní dudácký festival a s přihlédnutím k omezeným finančním možnostem budou v některých lokalitách květinové záhony upravovány těsně před zahájením festivalu.
Co se týče druhé části Vašeho dotazu s "močením notoriků". Tento nešvar, opravdu není v silách policie ani jiných složek, vymýtit. Jde o morální vyspělost jedinců. Připomínku jsem předala veliteli městské policie.  

                                                                                                                                                     Markéta Bučoková, PR

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, poté co byla část ulice Smetanova upravena jako jednosměrná, uvažujete o označení dalších ulic se stejným dopravním problémem, např. Chelčického, Zahradní, Máchova, M.Alše apod?

Odpověď: 

Dobrý den,

v tuto chvíli se o instalaci pododbného dopravního značení na vámi jmenovaných komunikacích neuvažuje.

Markéta Bučoková, PR

Eva

Otázka: 

Dobrý den, přáli bychom si mít nejen 3nové lavičky na sídlišti Mlýnská (u MŠ) ale iupravené (dnes zanedbané) pískoviště pro děti a tento prostor udržovaný a čistý.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaše přání jsem předala městskému architektu, jenž spravuje dětská hřiště na území města. Určitě se připomínkou bude zabývat. 

                                                                                                                                                    Markéta Bučoková, PR

karl

Otázka: 

Dobrý den můžete mi vysvětlit proč teď každou chvíly teče na sídlišti 1.máje rezavá voda. Člověk si napusti vanu a má tam nahnědlou břečku. POslední dobou se t ostává dost často. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi sdělený problém jsem předala odpovědným pracovníkům technických služeb. Jedná se o první upozornění z této lokality, doposud nebyla žádná připomínka na kvalitu pitné vody, ať studené či teplé zaznamenána. Pracovníci odeberou zkušební vzorky vody v restauraci Splávek a v bývalé prodejně Meinl a situace na sídlišti bude intenzivně monitorována. Pokud bude z Vaší strany zájem, můžete kontaktovat odpovědného pracovníka: vedoucí provozu vodovodů a kanalizací pan Jindřich Vondřička - jindrich.vondricka@tsst.cz; 724 974 001. Kontrolní odběr vzorku může být odebrán přímo u Vás. 

Markéta Bučoková, PR

Pages

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...