2016

Tomáš Nečas

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz, zda se v letošním roce plánuje elektrifikace v ulici Budovatelská ve Strakonicích. Předem děkuji za odpověď. Tomáš Nečas

Odpověď: 

Dobrý den,

dle vyjádření majetkového odboru v současné době společnost E.ON zpracovává projektovou dokumentaci, realizace elektrifikace se předpokládá koncem roku 2017 případně začátkem roku 2018.

Markéta Bučoková, PR

Eliška

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné obnovit dětské hřišťátko v Luční ulici za panelákem č. 451, případně ho i vhodným způsobem zabezpečit proti pejskům, pískoviště i proti kočičkám? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi zaslaný dotaz jsem konzultovala s architektem města, do jehož gesce spáva dětských hřišť spadá.

Na jmenovaném hřišti je v provozu pískoviště a dvě pružinové houpačky. Další rozšíření a úpravy zatím nejsou v plánu. Všeobecně bohužel platí, že zajistit hřiště proti vniknutí koček nelze.

Markéta Bučoková, PR

Strakonak

Otázka: 

Dobrý den chtěl bych vás požádat jestli by jste nemohly dát značku zákaz zastavení při vjezdu na Sídliště 1.máje . Spousta lidí stoji před panelákem 1136 v otáčce z druhé strany jsou kontejnery které brání ve výhledy při objíždění zaparkovanych aut. Je jen otázka času kdy se tu stane nějaká nehoda .Děkuji Strakonak

Odpověď: 

Dobrý den,

tato problematika je již v řešení odborem dopravy a dopravní komisí.

Markéta Bučoková, PR

Vladan Vršecký

Otázka: 

dobrý den, dne 2.4.jste se snažila odpovědět na moji otázku ohledně ničení stávajících protipovodňových opatření, neptal jsem se na provedení vjezdu, ale proč se na jedné straně vynakládají značné finanční prostředky na zmírnění škod způsobených povodněmi a na druhé straně se na pozemku města, kde již alespoň částečné opatření existuje ( p.č 439/12 k.ú. Strakonice v části nad restaurací Lovecká bašta. Před vybudováním soukromého parkoviště na témže pozemku existoval příkop u silnice, který odváděl vodu při velkých deštích z přilehlé komunikace Pod Kuřidlem a po vybudování parkoviště k Lovecké baště na pozemku města již příkop v délce cca 50 m je zavezen. děkuji za odpověď Vladan Vršecký

Odpověď: 

Dobrý den,

v důsledku rozšiřování města se ruší příkopy podél komunikací. Tyto příkopy nepatří do kategorie protipovodňových opatření. Jedná se pouze o svedení vody, které v těchto případech plnohodnotně nahradí vpustě. Rozhodně tedy nedochází k ničení protipovodňových opatření, ale k zavádění moderního řešení odvodu dešťové vody.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 21.Duben 2016

1.
Tuto sobotu 23. dubna se na strakonickém hradě koná zahájení turistické sezony – Strakonické vítání. V dopoledních hodinách odstartuje cyklistický a turistický výlet. Registrace účastníků od devíti hodin.

Od 13:00 hodin začíná koncert Jaroslava Uhlíře. Na děti čekají soutěže, tvořivé dílny, taneční vystoupení, malování na obličej, divadélko, euro bungee trampolíny. Vstupné se nevybírá. Proběhne slosování o koloběžku pro dospělé i děti a další ceny. Všichni jste srdečně zváni.

Hlášení městského rozhlasu - 21.Duben 2016

1.
Tuto sobotu 23. dubna se na strakonickém hradě koná zahájení turistické sezony – Strakonické vítání. V dopoledních hodinách odstartuje cyklistický a turistický výlet. Registrace účastníků od devíti hodin.

Od 13:00 hodin začíná koncert Jaroslava Uhlíře. Na děti čekají soutěže, tvořivé dílny, taneční vystoupení, malování na obličej, divadélko, euro bungee trampolíny. Vstupné se nevybírá. Proběhne slosování o koloběžku pro dospělé i děti a další ceny. Všichni jste srdečně zváni.

Hlášení městského rozhlasu - 21.Duben 2016

1.
Tuto sobotu 23. dubna se na strakonickém hradě koná zahájení turistické sezony – Strakonické vítání. V dopoledních hodinách odstartuje cyklistický a turistický výlet. Registrace účastníků od devíti hodin.

Od 13:00 hodin začíná koncert Jaroslava Uhlíře. Na děti čekají soutěže, tvořivé dílny, taneční vystoupení, malování na obličej, divadélko, euro bungee trampolíny. Vstupné se nevybírá. Proběhne slosování o koloběžku pro dospělé i děti a další ceny. Všichni jste srdečně zváni.

Jana

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je v plánu opravit 3 ks laviček na konci ulice Mlýnská (směrem ke školce v Lidické - bývalé dětské hřiště). Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za váš podnět, který jsem předala k rukám architekta města v jehož gesci údržba laviček je. V příštím týdnu místo osobně navštíví a prověří stav laviček.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 12.Duben 2016

1.
E.ON oznamuje, že 14.4.2016 od 7:30 do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice celá ulice Jeronýmova, Zeyerovo nábřeží, Prácheňská včetně tabáku u viaduktu. U Blatského rybníka č.p. 282 + Český ovocnářský svaz + Český rybářský svaz sádka, ČZ a.s. náhradní napájení NN z Prácheňské.
2.
Dále 18.4.2016 v době od 9:00 do 14:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Velké náměstí č.p. 213, 215, 216, 218 – 221 včetně všech podnikatelských subjektů v těchto objektech.
3.

Zdeňka

Otázka: 

Dobrý den, prosím Vás, není plánovaná cyklotrasa podél řeky Otavy směrem na Písek? Je to velká škoda, že nelze kolem řeky projet. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

v současné době je turisticky proznačena cyklotrasa ze Strakonic do Písku, částečně vedená podél řeky. Samozřejmě ne vždy se jedná o trasu s asfaltovým povrchem, ale spíše o zpevněné plochy.

Město Strakonice podalo v letošním roce žádost o grantovou podporu do SFDI na projekt "Strakonice - Páteřní cyklostezka I. etapa". Předmětem projektu je výstavba nové cyklostezky vedené městem Strakonice podél řeky Otavy či Volyňky. Pokud byste chtěla znát podrobnosti, pak doporučuji navštívit Odbor rozvoje MěÚ Strakonice, kde Vám poskytnou detailní vysvětlení.  

Markéta Bučoková, PR

Pavlína Kotrchová

Otázka: 

Dobrý den, prosím Vás, hodlá město odklidit kamínky na Velkém náměstí? Provoz je zde obrovský, řidiči absolutně nerespektují označení pěší zóny a už vůbec ne maximální povolenou rychlost a velké množství řidičů má kamínky k uspokojení svého adrenalinu a driftují přes celé Velké náměstí. Je to velice nebezpečné jak pro pěší, tak pro zaparkovaná vozidla. Nechápu, proč po vysprávkách žulové dlažby je nutné, zanechávat kamínky takovou dlouhou dobu. Děkuji za odpověď! S pozdravem Pavlína Kotrchová

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Máte pravdu, že prostor  náměstí je plný štěrku. Nicméně ten se musí na místě nějaký čas ponechat pro tzv. úplné utažení dlažby. Proto se tomu také přizpůsobuje úklid centra města. Jakmile uplyne daná technologická pauza, bude zbývající část náměstí uklizena zametením. Vysávat se štěrk po této úpravě nesmí.

Otázku řidičů upevňujících si vlastní ego bohužel není v našich silách vyřešit.

Markéta Bučoková, PR

Renata

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné věnovat větší pozornost úklidu chodníků ve městě? Zejména autobusová zastávka v Husově ulici (u knihovny) je v dost špatném stavu, včetně údržby zeleně (přerostlá tráva a keře) Dále je neuklizený "parčík" u hlavního vjezdu do nemocnice (naproti archivu) - všude se válí papíry, ...... Možnost využití veřejně prospěšných prací?

Odpověď: 

Dobrý den,

město se začalo minulé úterý uklízet. Jde o rozsáhlou akci, která má svůj harmonogram. Ve chvíli, kdy se bude zmíněná lokalita řešit, technické služby jí budou věnovat zvýšenou pozornost. 

Markéta Bučoková, PR

Iveta Gruzovská

Otázka: 

Dobrý den, chci upozornit na špatný stav některých laviček na dětském hřišti u ZŠ Poděbradova a i některé hrací prvky by již potřebovaly renovaci. Myslím, že tohle bude třeba i u mnoha dalších, protože všechna nová hřiště by měla každým rokem být opravována, natírána, apod. Pokud nebudou, ztrácí smysl pořizování nových. Dobrý hospodář by se měl o svůj majetek starat.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Technický stav laviček se monitoruje a postupně dojde k renovaci vybraných kusů. Lavičky, které již dosluhují budou dle domluvy odstraněny, případně nahrazeny novými.

Stav dětských hřiš se několikrát do roka sleduje a opravují se ty části, které je možné opravit svépomocí. Ostatní prvky je nutné opravit ve spolupráci s dodavatelskou firmou, neboť se jedná o certifikované věci, do kterých není možné neodborně zasahovat.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...