2016

Miroslav Beránek

Otázka: 

Můžete prosím sdělit, kdo konkrétně stojí za návrhem výstavby malé vodní elektrárny v těsné blízkosti historické kulturní památky, Strakonického hradu? V jaké fázi se nyní nachází příprava této stavby? Kdo z dotčených orgánů dal kladná stanoviska k této stavbě? Stavbou mohou být staticky narušeny historické stavby. Město Strakonice jako vlastník stavebních pozemků .1/1, .3/1, .4, .1273, .1274 a .1275 a pozemku p.č. 7/1 v katastrálním území Nové Strakonice je nepochybně přímým účastníkem stavebního řízení a mělo by v tomto případě dát zamítavé stanovisko, tedy nesouhlasit s výstavbou MVE. V tomto případě pro podporu Města Strakonice doporučuji sepsat petici, kterou většina občanů města ráda podepíše. Dost je špatných zkušeností se solárními elektrárnami, to snad každý poznal na své kapse při platbě za elektřinu a proto se společně snažme zabránit této stavbě. Nejen pro mě, ale i pro všechny občany bude velmi zajímavé, kdo ve skutečnosti za tímto záměrem osobně stojí.

Odpověď: 

Dobrý den,

o vyjádření k vašemu dotazu jsem požádala stavební odbor, konkrétně Ing.Zemana, odpověď naleznete níže.

"Jde o poměrně široký okruh otázek, na jejichž podrobné zodpovězení není v této rubrice prostor. Stavebnímu úřadu byl doručen návrh na vydání rozhodnutí pro umístění stavby malé vodní elektrárny (MVE) od spol. Landreal s.r.o. Praha na pravém břehu Pětikolského jezu. Žádost byla doložena kladnými stanovisky dotčených orgánů, avšak v podkladech byly vážné nedostatky a nesrovnalosti. Město Strakonice, jakožto účastník řízení vydalo usnesením Rady Města nesouhlas se stavbou. Proto bylo řízení do 29.2.2016 přerušeno a žadatel byl vyzván, aby odstranil nedostatky v podkladech svého návrhu. Pokud tak v termínu neučiní, územní řízení bude zastaveno. Petice proti záměru již byla zorganizována a v současné době je možné petiční archy podepisovat."

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 2. Únor 2016

1.
E-on oznamuje, že 3.2.2016 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ulice Virtova od čp.256 a čp. 24 nahoru směr Starý Dražejov, Starý Dražejov v uličce od bytovek od čp. 105 včetně po křižovatku k čp. 5, celá náves, ulice od návsi směr Strakonice po čp. 500 včetně, včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce.
2.

Jan Bartoš

Otázka: 

Chtěl jsem se zeptat co bylo příčinou výpadku elektrického proudu v sobotu 30.1.2016 večer na sídlišti Šumavská. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

tato otázka by měla směřovat na dodavatele energie, není v kompetenci města.  Plánované odstávky jsou s předstihem vyhlašovány městským rozhlasem a anoncovány v dením tisku. Neplánované odstávky způsobené náhlou poruchou či povětrnostními vlivy není možné předem avizovat.

Děkuji za pochopení.

Markéta Bučoková, PR

Petr Devera

Otázka: 

Dobrý den, chci se jen zeptat kdy se začne s výstavbou obchvatu města. děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

začátek výstavby plánovaného obchvatu města je plně v gesci ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic), jelikož právě tato společnost je investorem akce. Přesné datum není možné sdělit, nicméně zhruba v polovině letošního roku by se mělo dle vyjádření investora s výstavbou začít.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 28. Leden 2016

1.
E-on oznamuje, že 3.2.2016 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ulice Virtova od čp.256 a čp. 24 nahoru směr Starý Dražejov, Starý Dražejov v uličce od bytovek od čp. 105 včetně po křižovatku k čp. 5, celá náves, ulice od návsi směr Strakonice po čp. 500 včetně, včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce.
2.

Hlášení městského rozhlasu - 26. Leden 2016

1.
E-on oznamuje, že 3.2.2016 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Dražejově. Vypnutá oblast: Nový Dražejov ulice Virtova od čp.256 a čp. 24 nahoru směr Starý Dražejov, Starý Dražejov v uličce od bytovek od čp. 105 včetně po křižovatku k čp. 5, celá náves, ulice od návsi směr Strakonice po čp. 500 včetně, včetně všech podnikatelských odběrů v této části obce.

Hlášení městského rozhlasu - 21. Leden 2016

Zveme všechny zájemce o studium na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE,STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE ŘEMESEL A SLUŽEB VE STRAKONICÍCH na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 23.1.2016 od 9:00 hod. do 13:00 hod. ve všech budovách a pracovištích naší školy. ( Zvolenská 934, Želivského 291, Plánkova ul. ,Tovární ul.) Tento den si můžou zájemci prohlédnout školu i pracoviště odborné přípravy a ještě si mohou napsat přijímací testy nanečisto a ještě s sebou dostanou zdarma i CD s přípravou na zkoušky. Těšíme se na Vás.

Hlášení městského rozhlasu - 21. Leden 2016

Zveme všechny zájemce o studium na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE,STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE ŘEMESEL A SLUŽEB VE STRAKONICÍCH na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 23.1.2016 od 9:00 hod. do 13:00 hod. ve všech budovách a pracovištích naší školy. ( Zvolenská 934, Želivského 291, Plánkova ul. ,Tovární ul.) Tento den si můžou zájemci prohlédnout školu i pracoviště odborné přípravy a ještě si mohou napsat přijímací testy nanečisto a ještě s sebou dostanou zdarma i CD s přípravou na zkoušky. Těšíme se na Vás.

Hlášení městského rozhlasu - 19. Leden 2016

Zveme všechny zájemce o studium na VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE,STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE ŘEMESEL A SLUŽEB VE STRAKONICÍCH na den otevřených dveří , který se koná v sobotu 23.1.2016 od 9:00 hod. do 13:00 hod. ve všech budovách a pracovištích naší školy. ( Zvolenská 934, Želivského 291, Plánkova ul. ,Tovární ul.) Tento den si můžou zájemci prohlédnout školu i pracoviště odborné přípravy a ještě si mohou napsat přijímací testy nanečisto a ještě s sebou dostanou zdarma i CD s přípravou na zkoušky. Těšíme se na Vás.

Jan Houska

Otázka: 

Dobrý den, jak to vypadá s vybudováním parku v oblasti Na Jezárkách? Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

na podzim loňského roku byla do této lokality navezena skrývka ornice ze stavby výrobní haly společnosti Denios. Následně byla hrubě rozložena a v letošním roce se počítá s její úpravou tak, aby mohla být oseta travní směsí. Následovat bude odstranění náletů a zajištění náhraní výsadby.

V této chvíli je ve hře zjednodušený projekt na vybudování parkové úpravy lokality, kde by mělo být využito možných dotačních titulů na výstavbu komunikační sítě. Jsou oslaveny organizace, školy a pod. na pomoci při zajištění výsadby. Zvažuje se např. vznik "aleje studentů". Jde o projekt podporující zapojení obyvatel do tvorby tváře města s podporou sounáležitosti k místu v němž žijí.

Tato varianta bude jednodušší, účelná a plně vyhovující obyvatelům, neboť bude utvářena společně s jejich přispěním.

Podrobně budeme o vývoji situace informovat ve Zpravodaji města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 12. Leden 2016

Upozornění pro občany
Dnešní přednáška v p. Miroslava Deneše v Rytířském sále je pro nemoc zrušena. Vstupenky se vrací v předprodeji MěKS do 20.1.2016.
Děkujeme za pochopení.

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, na spoustě míst ve Strakonicích je nedostatek parkovacích míst řešen porušováním zákona o silničním provozu, konkrétně se jedná o nedodržení šířky jízdních pruhů 3m pro každý směr, tuším že se jedná o par. 25/3, kdy toto porušování komplikuje dopravu např. v ulici Mikoláše Alše, Chelčického apod. Existuje jakási "džentlmenská dohoda" mezi městem a Policií ČR či MP Strakonice, že tyto přestupky nebudou řešeny?

Odpověď: 

Dobrý den,

dle vyjádření vedoucího  MP Milana Michálka, žádná takováto dohoda neexistuje. Vhledem k tomu, že se jedná o zákaz všeobecný, vyplývající ze zákona, je tato problematika v gesci Policie ČR.

Markéta Bučoková, PR

Jana Škopová

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo možné upravit jízdní řády městské hromadné dopravy s ohledem na děti z Nového Dražejova, které spadají na druhém stupni na ZŠ Jezárky. Nejenže v potřebnou dobu (po 14h) autobus jedoucí do Starého Dražejova na zastávce Jezárky nestaví. Ale i kdyby stavěl aspoň pro děti ze Starého Dražejova, tak to nic neřeší pro děti z Nového Dražejova, Které to mají domu ještě docela daleko. Do Nového Dražejova nevede ze školy ani chodník, takže děti chodí přes pole. Což není možné během špatného počasí. Jako jedno z řešení se nabízí prodloužit trasu končící ve Starém Dražejově skrz Nový Dražejov až na Střelu a propojit tak tyto dvě zastávky dohromady. Děkuji Škopová

Odpověď: 

Dobrý den,

vaši připomínku k jízdním řádům jsem předala vedoucímu odboru dopravy Ing. Býčkovi. V květnu letošního roku proběhne další jednání týkající se úpravy jízdních řádů, kde bude požadavek předložen.

V tuto chvíli není možné předjímat výsledek.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 5. Leden 2016

Oblastní charita Strakonice Vás srdečně zve na Tříkrálový koncert, který se uskuteční ve středu 6.1.2016 v kostele U Sv. Markéty. Účinkují Dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ trakonice, (klavír Jitka Nestřebová), Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice, (klavír Matěj Bárta), sbory řídí Marcela Miková.

Monika

Otázka: 

Chci se zeptat, zde existuje nějaká permanentka na parkování ve městě,popř.kde si ji zajistit. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

permanentku na parkování je možné zakoupit na pokladně MěÚ Strakonice. Zde vám budou sděleny podmínky pro držitele permanentek.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...