2016

Hlášení městského rozhlasu - 26.Květen 2016

1.
Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice nutno omezit napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

občan

Otázka: 

Dobry den, za parkovani na zakazu pokuta, za venčení psa bez vodítka pokuta,za pití alkoholu u nove lávky nic a to chodí městská policie každý den několikrát okolo.Vyhláška platí jen pro někoho?

Odpověď: 

Dobrý den,

strážníci MP řeší porušení veřejné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných místech pokutou.

Markéta Bučoková, PR

Eliška

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká je kvalita vody ve Strakonicích, zda je vhodná na použití jako kojenecká. Případně kde najdu vyvěšené výsledky rozborů? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

kvalita pitné vody ve veřejném vodovodu našeho města je velmi vysoká, plní parametry ve všech kritériích. Bere se v úvahu studená voda, mimo poruchové stavy. Z hlediska obsahu dusičnanů nepřekračuje hodnoty kojenecké vody. Rozbory najdete na našich webových stránkách v části věnované středisku vodní hospodářství - laboratoř VHS - http://www.tsst.cz/laborator.html .

Markéta Bučoková, PR

 

Hlášení městského rozhlasu - 24.Květen 2016

Technické služby Strakonice s.r.o upozorňují, že z důvodu nedostatku pitné vody je v obci Modlešovice zakázáno napouštění bazénů, mytí vozidel a zalévání zahrad pitnou vodou z veřejného vodovodu.
K plnění bazénů je možné objednat dovoz vody cisternou na tel. č. 602 132 216. Děkujeme za pochopení.

Jana

Otázka: 

Dobrý den, prý jsou zastaveny práce na obchvatu. Z jakého důvodu? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

práce na obchvatu zastaveny nebyly, neboť ještě nezačaly. Patrně máte na mysli přípravné práce tytu odstranění porotů. Tyto práce byly již provedeny a nyní se čeká na výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby. To již není v gesci města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

 

Marek Štefka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné dodat zrcadlo do křižovatky ulic Havlíčkova a Bavorova. Dnes jsem tam malém boural, protože není vidět z Havlíčkovi ulice doprava ke kulturnímu domu. Je jen otázkou času, kdy se tam autonehoda opravdu stane. Děkuji za reakci.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za věcnou připomínku. Odbor dopravy si je vědom tohoto nedostatku a umístění zrcadla se řeší. V příštím týdnu bude výsledek zkoušky osazení zrcadla znám.

Markéta Bučoková, PR

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Hlášení městského rozhlasu - 17.Květen 2016

Ve středu 18. 5. 2016 se v Muzeu středního Pootaví pořádá den otevřených dveří. Připraveny jsou komentované prohlídky, výstava řeka Otava vypráví a ukázka vázání vorů – na II. nádvoří před vchodem do muzea. Vstupné zdarma. Dále vás zveme v sobotu 21. května 2016 na akci Hrad žije tancem a muzikou, kterou pořádá DDM Strakonice ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví. Hrad se roztančí od 15:30 a předvedou se taneční kroužky ze Strakonic a Vodňan.

Milan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč v ulici Bezděkovská v parčíku musíme koukat na zaplevelené záhony. Dříve se květiny vyměňovaly několikrát do roka a letos jsou záhony zarostlé plevelem. A stále není vyřešen problém s močením "notoriků" co celé dny sedí v Bufetu Hradský a vykonávají potřebu kolem sochy F.L. Čelakovského. Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

úprava záhonů a květinová výzdoba města se postupně realizuje. Vzhledem k omezenému počtu pracovních sil se jednotlivé lokality upravují postupně. Nyní se provádí celkový úklid města po zimním období, který je v současné chvíli prioritou číslo jedna.

Vzhledem k tomu, že letošního roku proběhne Mezinárodní dudácký festival a s přihlédnutím k omezeným finančním možnostem budou v některých lokalitách květinové záhony upravovány těsně před zahájením festivalu.
Co se týče druhé části Vašeho dotazu s "močením notoriků". Tento nešvar, opravdu není v silách policie ani jiných složek, vymýtit. Jde o morální vyspělost jedinců. Připomínku jsem předala veliteli městské policie.  

                                                                                                                                                     Markéta Bučoková, PR

Tomáš

Otázka: 

Dobrý den, poté co byla část ulice Smetanova upravena jako jednosměrná, uvažujete o označení dalších ulic se stejným dopravním problémem, např. Chelčického, Zahradní, Máchova, M.Alše apod?

Odpověď: 

Dobrý den,

v tuto chvíli se o instalaci pododbného dopravního značení na vámi jmenovaných komunikacích neuvažuje.

Markéta Bučoková, PR

Eva

Otázka: 

Dobrý den, přáli bychom si mít nejen 3nové lavičky na sídlišti Mlýnská (u MŠ) ale iupravené (dnes zanedbané) pískoviště pro děti a tento prostor udržovaný a čistý.

Odpověď: 

Dobrý den,

Vaše přání jsem předala městskému architektu, jenž spravuje dětská hřiště na území města. Určitě se připomínkou bude zabývat. 

                                                                                                                                                    Markéta Bučoková, PR

karl

Otázka: 

Dobrý den můžete mi vysvětlit proč teď každou chvíly teče na sídlišti 1.máje rezavá voda. Člověk si napusti vanu a má tam nahnědlou břečku. POslední dobou se t ostává dost často. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi sdělený problém jsem předala odpovědným pracovníkům technických služeb. Jedná se o první upozornění z této lokality, doposud nebyla žádná připomínka na kvalitu pitné vody, ať studené či teplé zaznamenána. Pracovníci odeberou zkušební vzorky vody v restauraci Splávek a v bývalé prodejně Meinl a situace na sídlišti bude intenzivně monitorována. Pokud bude z Vaší strany zájem, můžete kontaktovat odpovědného pracovníka: vedoucí provozu vodovodů a kanalizací pan Jindřich Vondřička - jindrich.vondricka@tsst.cz; 724 974 001. Kontrolní odběr vzorku může být odebrán přímo u Vás. 

Markéta Bučoková, PR

Pages

Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...