Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice

Aktuality ZDE.

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního v rámci Operačního programu zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

 

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
02/2018 – 01/2020
Registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 796 225,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 796 225,00 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
269 433,75 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
1 526 791,25 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 02. 2018
Ukončení projektu: 
31. 01. 2020
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Strakonice. Cílem je podpořit poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb i širokou veřejnost v nastavení transparentní a efektivní sítě sociálních služeb.

Projekt se zaměřuje na udržení a zkvalitnění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb i na udržení navázaného partnerství v sociální oblasti.

Výstupy a přínosy projektu:
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Strakonice.

- Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2019

- Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Další informace o projektu: 

Více informací o Evropském sociálním fondu a Operačním programu najdete na webu www.esfcr.cz.

 

 

AKTUALITY A DOKUMENTY

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „AKTUÁLNÍ TÉMATA V ADIKTOLOGII“

   16. 11. 2018 - Jednání se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Strakonice Na Stráži 137.

Účast přislíbili: Mgr. Jiří Koreš, Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT, Mgr. Daniel Randák. Kontaktní centrum PREVENT,

Bc. Kamil Podzimek, Jihočeský streetwork PREVENT a Mgr. Marek Nerud, Krajský protidrogový koordinátor Jihočeského kraje.

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Pozvánka na jednání pracovní skupiny „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“
   17. 10. 2018 - Jednání se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 od 9:00 hodin v areálu Strakonické nemocnice, bývalá budova ONP (oddělení následné péče)

Více informací na pozvánce zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „I my můžeme žít v komunitě!!!“

   24. 9. 2018 - Kulatý stůl věnovaný začleňování osob s duševním onemocněním do komunity se uskuteční v rámci Týdnů duševního zdraví.

Kulatý stůl se uskuteční v úterý 9. října od 10:00 hodin v rámci ZaHradní slavnosti, kterou pořádá FOKUS - Písek, z.ú. pobočka Strakonice

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Uskutečnilo se další jednání řídícího týmu

   13. 9. 2018 - Zápis z jednání ŘT najdete zde.

     > Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb se opět sejdou

     1. 9. 2018 - Na Strakonicku se podoba sociálních služeb opět začne plánovat v měsíci září (více informací zde) .

  Pracovní skupiny budou otevřené všem zájemcům. Jedná se o tyto tématické pracovní skupiny:

  • PS „Podpora osob ohrožených závislostmi“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora rodin, dětí a mládeže“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora osob v krizi“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“ (pozvánka zde).

     > Veřejné projednání KPSS

     15. 5. 2018 - První veřejné projednání se konalo 15. května 2018 na Městkém úřadě Strakonice.

  Zprávu z projednání naleznete zde.

   

   

     > Řídící tým schválil dokumenty KPSS v ORP Strakonice

     10. 4. 2018 - Řídící tým na svém jednání schválil následující dokumenty KPSS:

  • Plán informační kampaně_KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde),
  • Statut Komunitního plánování sociálních služeb ORP Strakonice (naleznete jej zde),
  • Jednací řád řídícího týmu projektu (naleznete jej zde),
  • Vize KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde).

   

   

  Vzpomínkové setkání u příležitosti narození Josefa Skupy, středa 16. 1. 2018 v 15.00...
  V neděli 6. ledna zastihla Strakonice smutná zpráva. Ve věku nedožitých 90 let...
  Česká nezávislá výzkumná společnost Median požádala naši obec, abychom zprostředkovali...
  Ve dnech 11. - 13. 1. 2019 proběhne sbírka pro Diakonii Broumov. Věci, které chcete...
  V lednovém čísle Zpravodaje města Strakonice proběhla informace o konání opakovaných...
  Římskokatolická farnost Strakonice srdečně zve na štědrovečerní bohoslužbu na které zazní...
  Město Strakonice zve na tradiční Novoroční ohňostroj nad řekou Otavou - 1. ledna 2019 od...
  V Lidické ulici ve Strakonicích u vstupu do domova pro seniory se našel dámský...
  Upozornění na uzavření Městského informačního centra Strakonice v průběhu vánočních...
  Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
  17.Leden 2019
  V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
  14.Leden 2019
  Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice jako stavební...
  14.Leden 2019
  Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
  8.Leden 2019
  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
  22.Srpen 2018
  Město Strakonice získalo v loňském roce od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře...
  27.Červen 2018
  ZVÝŠENÁ FREKVENCE SVOZU BIOODPADU V TOMTO ROCE   Po zkušenostech ze svozu bioodpadu v ...
  2.Březen 2018
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
  1.Březen 2018
  Od 14.00 hod., vystoupí instruktoři Taiji Akademie Praha. Koná se v ZŠ F. L. Čelakovského...
  Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
  Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
  Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
  I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
  Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
  9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
  Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
  Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...