Oficiální portál města

Královna ve městě

Závěrem týdne poctí naše město návštěvou královna Velikonočního ostrova u příležitosti mimořádné kulturní akce Rapa-Nui project dne 19. září od 19:30 hodin v Rytířském sále na hradě. Návštěva královny Velikonočního ostrova a tanečníků se zde uskuteční pod záštitou chilského ambassadora. Městské kulturní středisko Vás tímto srdečně zve na taneční a hudební vystoupení spojené s přednáškou. Vstupné: 150 Kč. Více na http://www.meks-st.cz/akce/rapa-nui-project

Evropský týden mobility

Město Strakonice společně s partnery a sponzory Vás srdečně zvou na akce v rámci Evropského týdne mobility (dále jen ETM), jehož 13. ročník na téma NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA se již tradičně uskuteční od 16. do 22. září. Od roku 2002 se ETM snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Do letošního ročníku se přihlásilo 22 měst z celé České republiky. Plakát s programem přiložen.

Pozor uzavírka

V souvislosti s revitalizací veřejného prostranství upozorňujeme na uzavírku místních komunikací Mlýnská a Ellerova ve Strakonicích: od 4. září do 19. prosince 2014 - úplná uzavírka místní komunikace v ulici Mlýnská v úseku od křižovatky s místní komunikací v ulici Ellerova do konce slepého úseku směr náměstí a dále od 4. do 24. září 2014 - částečná uzavírka místní komunikace v ulici Ellerova v místě křižovatky s místní komunikací v ulici Mlýnská.

 

Přiložené foto: Stavební úpravy v ulicích Mlýnská, Hradební a Ellerova ze dne 9. 9. 2014

140 let SDH Strakonice I.

Sbor dobrovolných hasičů Strakonice I. oslavil v sobotu 6. září úctyhodných 140 let své existence. Sbor byl založen už v roce 1874 a od té doby jeho členové mnohokrát obětavě zasahovali při likvidaci požárů i živelných pohromách. Našim občanům však nejen pomáhají, ale pořádají pro ně také různé sportovní, kulturní a společenské akce. Děkujeme všem, kteří přišli oslavit výročí s námi dne 6. 9. od 12.00 hod do areálu pod Hvězdou. 

Tisková zpráva č. 11 (2. Září 2014)

Od čtvrtka 4. září počítejte s dopravním omezením, které bude provázet stavební úpravy v ulicích Mlýnská, Hradební a Ellerova. V rámci revitalizace tohoto veřejného prostranství budou zrekonstruovány komunikace, zpevněné plochy a chodníky, vznikne opěrná stěna, nové veřejné osvětlení, dojde k vysazení zeleně. Stavbu provádí ZNAKON za 12,1 miliónu korun, přičemž dotace by měla pokrýt 85 procent způsobilých výdajů.

Kompletní tisková zpráva: 
Syndikovat obsah