Oficiální portál města

Dotazníkové šetření v oblasti sportu pro veřejnost

Dotazníkové šetření v oblasti sportu

Vážení občané, věnujte pozornost dotazníkovému šetření pro získání informací v oblasti sportovních aktivit.

Pomoc pro denní stacionář ve Strakonicích

 

Vážení přátelé,

srdečně Vás zdravím z Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé ve Strakonicích a obracím se na Vás s velikou prosbou.

Kotlíkové dotace

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

Den otevřených dveří Střední průmyslová škola Strakonice

Den otevřených dveří

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice zve na dny otevřených dveří, které se konají v následující dny:

sobota 17.10.2015 od 09.00 - 13.00 hodin

sobota 28.11.2015 od 09.00 - 13.00 hodin

čtvrtek 17.12.2015 od 15.00 - 18.00 hodin

sobota 23.01.2016 od 09.00 - 13.00 hodin

středa 10.02.2016 od 15.00 - 18.00 hodin

Syndikovat obsah