Oficiální portál města

Tisková zpráva č. 56 (7. Duben 2016)

Pracejovická úpravna vody byla slavnostně uvedena do provozu

Ve čtvrtek 7.4.2016 byla slavnostním přestřižením pásky za přítomnosti starosty města Mgr. Břetislava Hrdličky, místostarosty města Milana Jungvirta  a zástupců zhotovitelských firem  Arko Technology, a.s. Brno, Mota-Engil Central Europe, s.a., ČR a Protom Strakonice, s.r.o. uvedena do provozu úpravna vody Pracejovice.

Rekonstrukce tohoto vysoce sofistikovaného zařízení byla zahájena v září roku 2013 a ukončena v červnu 2015.

Kompletní tisková zpráva: 

Strakonice kvetou 2016 - soutěž

STRAKONICE KVETOU 2016

Soutěž vyhlásilo město Strakonice 1. 4. 2016.

 

Jedním z důvodů proč byla soutěž vyhlášena je přání, aby byly procházky městem příjemnější, voňavější a romantičtější. Potěšit by měla zejména naše občany. Sezonní návštěvníci by pak měli postřehnout, že projíždí nebo prochází městem, kde lidé o své okolí pečují. Květiny a zeleň do městského prostoru přirozeně patří. Proč nepokračovat v nastaveném novodobém trendu Strakonic jako barevného kvetoucího města, ale tentokráte nejen za péče pracovníků věnujících se městské zeleni, ale také za přispění vás, občanů.

Tisková zpráva č. 55 (6. Duben 2016)

Zastupitelé města navštívili Měšťanský pivovar Strakonice

Ve čtvrtek 31.3.2016 členové zastupitelstva města navštívili Měšťanský pivovar Strakonice a na neformálním jednání, které vyvolalo představenstvo pivovaru, byly představeny plánované kroky v zavádění nových tankových technologií, které by měly rozšířit nabídku služeb pivovaru směrem k odběratelům.

 

Kompletní tisková zpráva: 

Nová publikace v informační centru - Zadudej, dudáčku, zadudej...

Zadudej, dudáčku, zadudej

V informačním centru nyní můžete zakoupit publikaci vydanou ke 100. výročí narození hudebního pedagoga Vojtěcha Hrubého.

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Strakonice

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Strakonice

Jednání proběhne ve středu 20.4.2016 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu Strakonice.

Kompletní znění pozvánky včetně výčtu bodů k jednání naleznete v příloze.

Markéta Bučoková, PR

Syndikovat obsah