Oficiální portál města

Opatření k ochraně lesa - výzva Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, pro vlastníky lesa

S ohledem na silný vítr, který zasáhl naše území dne 31.3.2015, žádáme všechny vlastníky lesa, aby provedli kontrolu svého lesního majetku, navázali kontakt se svým odborným lesním hospodářem a co nejdříve provedli zpracování stromů vyvrácených, zlomených či jinak poškozených.

 

Upozorňujeme, že veškeré polomy, vývraty a dříví vhodné pro vývoj škůdců - zejména kůrovců, musí být zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května tohoto roku.

Vyjádření firmy Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o.

Vážení občané,

předkládáme vám k nahlédnutí vyjádření firmy Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o., k úniku údajně nebezpečných pachových látek. Dne 1.4.2015 proběhlo na provozovně firmy Brabant Alucast Czech jednání s následnou prohlídkou provozu, při kterém byl pracovníkům odboru životního prostředí předložen podrobný plán kontrol provozu. Současně bylo při prohlídce provozu zdokumentováno zajištění odvětrání a kontrola používaných topných médií.

Markéta Bučoková, PR

Chystá se třetí ročník jarního úklidu města

Každý dobrovolník je srdečně vítán

Ve čtvrtek 9. dubna od 14:30 hodin opět bude moci v ulicích Strakonic potkat dobrovolníky, kteří se zapojí do Jarního úklidu. Pokud vám není lhostejné vaše okolí a pokud jste rádi v centru dění, připojte se i letos ke společnému jarnímu úklidu!

Veřejné projednání záměru novostavby výrovní haly Denios

Stavba je plánována v průmyslové zóně Jelenka

Zveme občany na veřejné projednání, které se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna v 16.00 hodin v Divadelní restauraci v Kulturním domě Strakonice.

Jednání budou přítomni zástupci společnosti Denios s.r.o.

Připomínky k návrhu nových jízdních řádů MHD - Oznámení odboru dopravy (20. Březen 2015)

Dopravní komise se zabývala novou podobou jízdních řádů MHD. Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o drobnou kosmetickou úpravu stávajících jízdních řádů, ale dojde k razantním změnám, přistoupilo se ke zveřejnění pracovního návrhu jízdních řádů.

Syndikovat obsah