Oficiální portál města

Úplná uzavírka místní komunikace a částečná uzavírka místní komunikace

Odbor dopravy MěÚ Strakonice upozorňuje na následující úplnou a částečnou uzavírku.

úplnou uzavírku místní komunikace – parkoviště před budovou bývalého Telecomu a částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Spojařů na sídlišti Mír ve Strakonicích, v úseku podél budovy bývalého Telecomu ke křižovatce s ulicí Mládežnická a budově zdravotního střediska.

Částečná uzavírka komunikace Hraniční - PRODLOUŽENÍ

Částečná uzavírka ulice Hraniční.

Odbor dopravy upozorňuje řidiče na částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Hraniční ve Strakonicích, v úseku od křižovatky s ulici Hallova po křižovatku s ulicí Volyňská.

Uzavírka byla povolena z důvodů provádění stavby "Eliminace parovodu Východ (V3)" a to v termínu od 1.7.2015 - 19.7.2015. V současné době je povolení uzavírky prodlouženo až do 26.7.2015.

Upozornění na uzavírku

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy povoluje společnosti Chládek a Tintěra, a.s. úplnou uzavírku silnice č. III/00429 v ulici U Nádraží ve Strakonicích a to v úseku od vjezdu na parkoviště OD Billa k vjezdu do kolejiště železniční stanice Strakonice.

Uzavírka se povoluje z důvodů zajištění bezpečnosti pohybu cestujících při náhradní autobusové přepravě při úplné výluce trati Plzeň - České Budějovice.

Tisková zpráva č. 5 (24. Červen 2015)

Panu Vojtěchu Hrubému bylo uděleno čestné občanství

Ne každému se v životě podaří dosáhnout met nejvyšších, panu Vojtěchu Hrubému se to povedlo.

Právem mu tedy bylo dne 24.6.2015 při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin (23.4.1915), uděleno čestné občanství o čemž rozhodlo na svém jednání dne 13.5.2015 Zastupitelstvo města Strakonice.

 

Toto ocenění předal osobně starosta města Mgr. Břetislav Hrdlička in memoriam životní partnerce pana Hrubého paní Haně Spurné.

Kompletní tisková zpráva: 

Tisková zpráva č. 4 (23. Červen 2015)

Zpráva o činnosti městské policie mimo rámec jejich povinností.

Kompletní tisková zpráva: 
Syndikovat obsah