Oficiální portál města

Mateřská v pohybu

Strollering - mateřská v pohybu 

Aerobní cvičení pro maminky.

Každou středu od 10.00 hodin.

Podrobné informace obdržíte na : Eva Polanová, eva.polanova@strollering.cz, 776 009 387.

Markéta Bučoková, PR

Kontroly technického stavu kotlů a seznam oprávněných osob

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí

 

S ohledem na opakující se dotazy týkající se povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále také jako „zákon o ochraně ovzduší“) a v souvislosti s blížícím se termínem pro provedení prvních kontrol technického stavu nejpozději do 31.12.2016, přinášíme následující krátký výtah z platné legislativy Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší.

 

Uzavírka komunikací

Uzavírka komunikací ve Strakonicích od 7.3. - 30.6.2016

Uzavírka se povoluje z důvodů provádění výkopových prací a protlaků pro pokládku kabelů NN pro společnost E.ON.

Uzavírka komunikací bude v následujícím časovém sledu.

1. etapa: od 7.3. do 25.3.2016 v ulici Jeronýmova od č.p. 274 do č.p. 270.

Nabídka služeb denního stacionáře pro mentálně postižené děti ve Strakonicích

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

 

Ellerova 160, 386 01 Strakonice -/ sídlí naproti zimnímu stadionu – areál bývalé MŠ /

 

Forma pobytu– denní, dostupnost služby – od 5,30 h do 16,00 hod – v pracovních dnech.

Tisková zpráva č. 48 (29. Únor 2016)

Vedení města Strakonice se podařilo vyjednat nové přepravní podmínky, i nadále budou platit tarify MHD

 

V reakci na tento týden zveřejněnou zprávu poskytovatele služeb v autobusové přepravě vyjednalo vedení města za úhradu nové přepravní podmínky pro cestující ze Strakonic do zastávky Strakonice-Na Podskalí, Strakonice-Nový Dražejov, Strakonice-Střela a v opačném směru.

Kompletní tisková zpráva: 
Syndikovat obsah