Oficiální portál města

Realizované stavby

Budovy
Karta stavby: Bytový dům Jezárky 30 b.j. MIKADO
Karta stavby: Hradní sklípek - stavební úpravy
Karta stavby: Stavební úpravy a přístavba Poděbradova 772
Karta stavby: Stavební úpravy č.p. 58, Strakonice
Karta stavby: Úprava výměníkové stanice - MěÚ Strakonice ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772
Chodníky
Karta stavby: Bezpečné a bezbariérové město III.etapa
Karta stavby: Bezpečné a bezbarierové město Strakonice
Karta stavby: Chodník - Starý Dražejov, Strakonice
Karta stavby: Chodník Nový Dražejov - ulice Na Hrázi
Karta stavby: Lávka u hradu
Karta stavby: Nová Dražejov - nové kabelové vedení V.O., výměna lamp, předláždění chodníku
Karta stavby: Novostavba chodníku na poz, p.č. 540/28 k.ú. Strakonice
Karta stavby: Oprava chodníků MŠ A.B. Svojsíka, Strakonice
Karta stavby: Oprava schodů před domy č.p. 1127 a 1128 v ul. Pionýrů ve Strakonicích
Karta stavby: Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp
Karta stavby: Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.
Karta stavby: Úprava pozemků a vstupního prostoru-kruh. křižovatka, kostel sv.Václava
Kanalizace
Karta stavby: Rekonstrukce kanalizace - Lidická ulice, Strakonice
Památky
Karta stavby: Naučná stezka Švandy dudáka, oprava stezky a schodů na parc.č.91 v k.ú Nové Strakonice
Karta stavby: Oprava spodní soklové části Mariánského sloupu ve Strakonicích na poz. č.133/1 k.ú.Strakonice
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí I.etapa
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí II.etapa
Karta stavby: Restaurování sloupu v Rennerových sadech včetně jeho přemístění
Parkoviště
Karta stavby: Oprava parkovacích ploch - ul. Heydukova
Karta stavby: Oprava parkoviště a komunikace v ul. Povážská, Strakonice
Karta stavby: Parkovací stání ulice Kosmonautů, Strakonice
Karta stavby: Úprava parkovací plochy - ulice Kosmonautů
Karta stavby: Úprava parkovací plochy ve dvoře MěÚ Strakonice
Protipovodňové úpravy
Karta stavby: Strakonice - prvky protipovodňové ochrany centra -SO 05 A SO 06
Silnice
Karta stavby: Cyklotrasa od lávky i hradu k mutěnickému jezu - 2.etapa