Naučné stezky

Naučná stezka Kněží hora, Katovice

Délka: 4 km (pro pěší, pro cyklisty i pro vodní turistiku)
Počet zastavení: 5

Stezka kolem Kněží hory je zaměřena na historii, geologii a přírodní zajímavosti. Vede z Katovic a je značena po levém břehu řeky Otavy. Zpět je možné se vydat i  po pravém břehu. Stezka pokračuje po přírodní rezervaci Kněží hora, která se stala námětem pro tvorbu mnoha umělcům, jako například  strakonickému rodáku F. L. Čelakovskému nebo básníkovi Miloši Tůmovi. Dále pokračuje k Žižkovu mostu u Horního Poříčí. Raritou je, že most stojí v těsné blízkosti Březového potoka, ale na suchu. Strmý svah Kněží hory chránil slovanské hradiště z 8.–9. st. a byl též známý těžbou grafitu.

 

Naučná stezka Švandy dudáka, Strakonice

Délka: 11 km (pro pěší)
Počet zastavení: 7

Stezka začíná pod věží Jelenkou u strakonického hradu. Pokračuje podél zlatonosné řeky Otavy k replice pravěké svatyně Stonehenge, pak k ulici MUDr. K. Hradeckého, kde jsou dvě kapličky z první poloviny 19. století. Poté stezka stoupá na Šibeniční vrch, zde v minulosti stávala kamenná šibenice. Dále pokračuje přes vrchy Ryšová, Hliničná a Kuřidlo do příměstské části Dražejov, kde Švanda dudák hrával pro radost. Odtud vede stezka zpět malebným údolím řeky Otavy na Podskalí přes vrch Kalvárie na strakonický hrad. Tady stezka končí.
Zajímavosti na trase: strakonický hrad, kopie Stonehenge, přírodní rezervace Kuřidlo, přírodní památka Ryšovy.

Naučná stezka Podskalí, Strakonice

Délka: 3 km (pro pěší)
Počet zastavení: 14

Stezka začíná na levém břehu řeky Otavy, vede kolem pivovaru nesoucí název Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. k lávce přes slepé rameno na ostrov, pokračuje dále na pravý břeh řeky k tzv. Kalvárii, což je lesnatá stráň s cennými lesními společenstvy, k bustě F. L. Čelakovského a kolem zámecké zahrady k hradu, kde končí. Z informačních tabulí se dozvíte  zajímavosti z historie Podskalí, pivovaru, voroplavby na Otavě, Kalvárie, strakonického hradu i fauny a flóry vyskytující se na tomto území.

Zajímavosti na trase: strakonický hrad, kostel sv. Markéty, strakonický pivovar, pomník F. L. Čelakovského, socha moai.
 

Otavská cyklistická cesta

Délka trasy: 166 km (pro pěší, pro cyklisty a pro vodní turistiku)    

Otavská cyklistická cesta – putování krajem Karla Klostermanna začíná na Modravě, vede podél řeky Vydry a Otavy, prochází přes Sušici, Horažďovice, Strakonice, Písek a končí na Zvíkovském Podhradí. Celá trasa měří cca 166 kilometrů, Kromě místních zajímavostí přibližuje i život spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Otavská cyklistická cesta je v terénu vyznačena oficiálním logem a v celé délce je cyklisticky průjezdná. Podél celé trasy je umístěno 23 informačních panelů s velkoplošnými mapami a základními informacemi o turisticky zajímavých místech v okolí.

Vintířova stezka - Gunthersteig

Délka trasy: 150 km (část trasy vede přes Strakonicko)
Doporučení: pro pěší, pro cyklisty a pro vodní turistiku

O založení stezky se zasloužil blahoslavený poustevník, benediktýnský mnich, misionář a mírotvorce Vintíř z Niederaltaichu. Jeho působení na Šumavě dokládají legendy i historické záznamy. Stezka začíná v německém Niederaltaichu (SRN - Bavorsko) a směřuje až do Prahy. Proznačena je zatím pouze do Blatné, kde se spojuje s poutní cestou Via Nova až do Rožmitálu pod Třemšínem, odkud je již součástí jižní větve Svatojakubské cesty. Na trase z Prášil do Dobré Vody Vintířova stezka prochází neobydleným územím kolem Březníku s kostelem sv. Vintíře a Vintířovou skálou a pokračuje až do Hartmanic. Z Hartmanic se stezka ubírá přes Kunratice a Palvínov na vrchol Mouřence, kde stojí kostel sv. Mořice. Odtud pokračuje po značené turistické cestě při zlatonosné řece Otavě do Sušice a dále do Horaždovic. Tuto část Vintířovy stezky je možno také za příznivých podmínek od jara do podzimu sjet na lodi. V Horažďovicích opouští Vintířova stezka údolí Otavy. Směrem na Chanovice se v krajině objevuje množství rybníků. Jedná se o řídce osídlenou oblast s malebnou krajinou v rozvodí Otavy
a Berounky.
 

Naučná stezka Vodňany - Křtětice

Délka trasy: 4 km (pro pěší i cyklisty)
Počet zastavení: 7

Vodňanská naučná stezka  začíná v okrajové  části města zvané Rechle  a vede severozápadním směrem proti proudu Blanického potoka a řeky Blanice k obci Křtětice. Cílem naučné stezky je  seznámit návštěvníky s historií města Vodňany, vesnickou architekturou, přírodními zajímavostmi, mlynářstvím, rybníkářstvím a rybářskými tradicemi. Navazuje na turistickou trasu ,, Okolo Vodňan'', která pokračuje do obce Radčice a dále navazuje na cyklotrasu č. 1078 s možností návratu do Vodňan (11 km).
Zajímavosti na trase: Městské muzeum Vodňany s expozicí rybářství na Vodňansku, Muzeum mlynářského řemesla, kostel Narození Panny Marie, střední rybářská škola.

Naučná stezka Nejstarší osídlení – Němětice, Libětice

Délka trasy: 14,7 km
Počet zastavení: 2 (pro pěší i pro cyklisty)

Naučná stezka Nejstarší osídlení – Němětice, Libětice vede po červené turistické trase z Volyně do Strakonic. Na stezce nás čekají dvě zastavení.
První - Hradec u Němětic - halštatský dvorec a raně středověké hradiště nad levým břehem Volyňky s místním názvem Hradec.
Druhé - Hradiště u Libětic - z pozdní doby halštatské a raného středověku se nachází na vrcholu kopce Hradiště.

Naučná stezka Selské baroko, Volyně

Počet zastavení: 3 (pro pěší i pro cyklisty)
Délka trasy 1: cca 20 km
Délka trasy 2: cca 18 km

Naučná stezka Selské baroko (typická zdobená venkovská stavení, kdy byly stavební prvky z měšťanských domů přeneseny do lidové architektury). Stezka vede z centra Volyně po modré turistické značce. Ve skutečnosti a podle nových map KČT byla trasa přeznačkována jiným směrem, ale může se z ní vycházet při tvoření trasy naučné stezky.

Trasa 1 - Volyně (po CT 1071) - Zechovice - Nahořany (po CT 1248) - Lčovice (po CT 1234) - Zálezly - Kovanín - Zálezly (po CT 121) - Malenice – Nišovice - Volyně

Trasa 2 - Volyně (po CT 1112) - Litochovice - Čepřovice - Jiřetice (po CT 1247) - Kakovice - Marčovice - Předslavice (po CT 1247) - Úlehle - Černětice - Račí - Nišovice - Volyně

 

Naučná stezka Bělčickem, Bělčice

Délka trasy: 9,5 km (pro pěší i cyklisty)
Počet zastavení: 8

Stezka začíná na náměstí J. Kučery v Bělčicích (významný mykolog a botanik, učil v místní škole). Na konci náměstí v čp. 32 je sklářská dílna. O několik metrů dále je rodný dům Ladislava Stehlíka (autor Země zamyšlené). Při výjezdu z obce je kouzelný výhled na rybník Velký Bělčický. Cesta vede do osady Újezdec k románskému kostelu sv. Voršily, před kterým roste strom nesoucí jméno L. Stehlíka. V zahradě rybářské bašty roste památná Huťská lípa. Dále stezka pokračuje po silničce kolem rybníka Velký Škrabák do obce Závišín. V Alšově mlýně žil strýc Mikoláše Alše. Na hrázi rybníka Klusáka vodník pozoruje památnou hrušeň. Ze Závišína se stezka vrací zpět do Bělčic.

 

Naučná stezka „Okolím Lnář“

Délka trasy: 4 km (pro pěší i cyklisty)
Počet zastavení: 8

Stezka začíná na návsi v Záhorčicích, vede obcí Lnáře, kolem tvrze ve Lnářích, lnářského zámku a zámecké  zahrady. Postupně projdete skrze zástavbu až k rybníčku Jordánek a k památným stromům u kostela Nejsvětější Trojice u kláštera bosých Augustiniánů. Stezka končí na hrázi rybníka Podhájský.

Zajímavosti na trase: barokní zámek s jedinečnou freskovou výzdobou, Muzeum kočky, galerie vedle bývalé tvrze.

 

Klostermannova stezka, Štěkeň

Délka trasy: 7,5 km (pro pěší)
Počet zastavení: 7

Stezka začíná u domu čp. 75 a vede přes náměstí k zámku. Dále po schodišti mezi farou a sokolovnou kolem lihovaru k bývalému mlýnu U Kubíků. Proti proudu mlýnského náhonu  pokračuje k jezu. Dále stoupá směrem ke studánce Dobrá voda. Nad chatami a řekou vede k silnici ze Štěkně na Přešťovice a stoupá  vzhůru při okraji lesa k bývalé hájovně "Petrlice". Od stavení pokračuje krátce doprava po zpevněné cestě na lesní silničku. Poté zabočuje doleva. Po přibližně 1, 2 km vás dovede do Slatiny. Od kapličky po silnici vpravo (směr Vítkov, Štěkeň) za vsí vede stezka k rozcestí, kde odbočuje doprava. Zde se objeví otevřená krajina kolem Šibeničního vrchu. Stezka se pak vrací zpět do Štěkně.

Zajímavosti na trase: štěkeňský zámek s pokojem Karla Klostermanna, šumavského spisovatele, který zde strávil posledních pár let života.

 

Naučná stezka okolím viklanu, Kadov

Délka trasy: 6 km (pro pěší i cyklisty)

Počet zastavení: 13

 

Naučná stezka okolím viklanu (žulový kámen o váze 30 tun, největší v Čechách) vede mezi obcemi Vrbno, Kadov a Slatina. Na trase nahlédnete do historie Kadova a jeho sousedních vsí, poznáte faunu a flóru této krajiny a seznámíte se s rybníkářstvím v Blatenské pánvi. Stezka má výchozí místo v sousedství Vrbna u rybníka Velký Pálenec. Odtud vede její trasa přes Vrbno do Kadova a ke vsi Slatina.

Zajímavosti na trase: Hydrobiologická stanice Velký Pálenec u Blatné, skalní mísy – útvary vzniklé erozní činností na balvanech,  Malý a Velký čertův náramek – skalní útvary vytvořené podle pověsti čertem, obětní kámen – obětiště podle legendy.
 

Krajské ředitelství Policie České republiky, Územní odbor Strakonice hledá nové policisty...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. – 386 03 Strakonice. Z ...
Dobročinný bazar oblečení v sobotu 24. února 2018 od 13.00 – 16.00 hodin v ...
Cenu starosty získala první žena Doposud byly Ceny starosty města doménou mužů. Avšak i...
Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. dnešního dne slavnostně, za přítomnosti...
Na úterý 20. 2. 2018 od 16.00 hodin je svoláno veřejné projednání řešení parkování v...
Každoročně oblíbená společenská akce Nejlepší sportovec regionu, co do návštěvnosti...
CO JE GDPR? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General...
Sbírka oblečení pomůže lidem bez domova   Strakonice, Prachatice, České...
Rada Jihočeského kraje schválila dne 15. února 2018 vyhlášení konkurzních řízení na...
19.Únor 2018
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
13.Únor 2018
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
12.Únor 2018
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 2.7., 4.7.  9.7...
12.Únor 2018
V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č....
6.Únor 2018
Informace o výsledcích kontrol dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (...
30.Leden 2018
Od 1. ledna 2018 začíná platit novela stavebního zákona.   Mám dlouhodobý pocit, že se...
29.Leden 2018
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
26.Leden 2018
I. Věcné zaměření Kontroly se zaměřením na dodržování povinností provozovatele stanice...
26.Leden 2018
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Na třetí adventní neděli 17. 12. je pro Vás připraven program na Velkém náměstí s pravou...
Na Velkém náměstí bude připraven nazdobený vánoční strom, pod kterým ve 13 hodin začnou...
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 28. října...
Největší podzimní událostí jsou zajisté tradiční výlovy. Nejzajímavější pohled se naskýtá...
V pátek 29. září se mohou od 21.15 hod návštěvníci Václavské poutě těšit na tradiční...
9. září proběhne na strakonickém letišti 5. ročník leteckého dne. Diváci budou moci...
Již po třiadvacáté mohou na oblíbené trati městem v délce 3,3 nebo 6,6 km změřit 21....
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...