Technické zajímavosti

Zámecká sýpka

Barokní sýpka z 1. poloviny 18. století se nachází západně od strakonického hradu. Budova s patrovým štítem a hlavním portálem, na kterém je korunovaný maltézský znak a ornament, je architektonickým unikátem – její nosná část byla postavena bez použití železa a trámy jsou spojeny dřevěnými čepy. Zajímavé jsou i dva dochované železné kruhy, připomínající voroplavbu na Otavě.

Replika Stonehenge

Replika brány anglické kultovní pravěké svatyně Stonehenge se nachází na levém břehu Otavy. Jejím autorem je experimentální archeolog
Ing. Pavel Pavel, který si díky ní ověřil své úvahy týkající se použití lidské síly pro pohyb a zdvih několikatunových bloků. Replika byla postaven v r. 1989. Skládá se ze dvou dvacetitunových sloupů, vysokých
4 m a pětitunového překladu. Před několika lety přibyly k bráně další kameny, díky nim má brána k podobě Stonehenge blíž.

Socha moai

Betonová kopie sochy moai vznikla v roce 1981 a je též dílem Ing. Pavla, který si na ní ověřil své teorie o transportu soch na Velikonočních ostrovech. Socha stojí na strakonickém Podskalí na pravém břehu řeky Otavy. Váží 20 tun, je vysoká 4,5 m a široká 2 x 1 m.

Špýchar

V osadě Střela vpravo od silnice Strakonice-Horažďovice se nachází pod zámkem jednopatrový špýchar (sýpka na obilí) z lomového kamene s malými okénky. Pochází ze 16. století.

Visutá lávka u strakonického hradu

Lávka spojuje  centrum města se strakonickým hradem. Propojuje cyklostezku na Mutěnice a navazuje na naučný okruh Podskalí. Lávka je situována 80 m nad jezem, je dlouhá
 110 m a široká 4 m. Autorkou nevšedního návrhu je renomovaná architektka Iveta Torkoniaková. Lávka byla oceněna např. jako Mostní dílo roku 2009 a získala i ocenění za konstrukční detail v soutěži Česká dopravní stavba roku 2009.

Rýžoviště zlata v Hajské

4 km

Zachovalé rýžoviště se nachází poblíž obce Hajská a je součástí přírodní památky Tůně u Hajské, která byla zřízena jako chráněný přírodní útvar na ploše 6,83 ha. Rýžoviště se zachovalo v podobě tzv. sejpů (pahorky navršené při rýžování) s maximální výškou 1,5 m a desítek zatopených jam o průměru kolem 10 m.

 

Kněží hora, grafitové doly

6 km

Katovická hora, též zvaná Kněží, představuje jedinečnou lokalitu Strakonicka. Na vrcholu jsou dodnes patrné až čtyřnásobné valy chránící původní slovanské hradiště. Na jihozápadním svahu hory najdeme pozůstatky po těžbě grafitu. Těžba začala v roce 1913. Těžilo se ve třech štolách až 500 tun grafitu ročně do roku 1922. Ze štol se grafitická pararula dopravovala visutou lanovkou do malé úpravny na druhém břehu Otavy, kde se z ní vyráběla tuha. Chodby jsou dlouhé cca 200 m. Štoly nejsou přístupné.

 

Kamenný most v Dolním Poříčí

9 km
Starý kamenný most o jednom oblouku se nachází pod Kněží horou za Katovicemi. Není přesně známo, kdy dostal most název Žižkův. Pravděpodobně byl postaven za krále Vladislava II., kdy Katovice dostaly povolení vybírat poplatky z dobytka, hnaného na prodej do Němec. Ale možná pochází až ze 17. století, kdy pod Kněží horou vedla stará obchodní cesta ze Strakonic do Horažďovic. Při regulaci potoka bylo jeho řečiště přeloženo a Žižkův most zůstal na suchu.
 

Šebestovský mlýn v Horním Poříčí

9,5 km
Mlýn z 2. poloviny 17. století postavil mlynář Tomáš Šebesta. Mlýn měl tři vodní kola, která jsou nyní vystavena před budovou. Posledním mlynářem byl Petr Kubeš, po němž je v pojmenován penzion, na který byl mlýn přestavěn. Obilí se zde přestalo mlít v roce 1952.
 

Vodovod princezny Hedviky

12 km
Nachází se v unikátní soustavě rybníků – tzv. Sudoměřské rybniční soustavě. Vodovod spojuje podzemní štolou rybníky Mlýnský a Škaredý.

Kontribuční sýpka ve Štěchovicích

12 km
Sýpka z 18. století je na návsi. U obdélníkové stavby s korunní římsou a polovalbovou střechou zaujme původní vchod s kamennými schody a ostěním. Sýpka i nadále slouží svému účelu.

Zámecký park v Kladrubech

13 km
V parku u kladrubského zámečku se nachází zbytky zdí vodní tvrze, které byly dodatečně dozděny do podoby profilu lidských tváří bývalého majitele a jeho ženy. Jejich údajné neshody pravděpodobně zapříčinily, že jsou obě tváře umístěny tak, aby se navzájem nikdy neviděly. Část parkové zdi byla přetvořena do podoby draka s dlouhým hřbetem na přelomu 19. a 20. století.

Kamenný most v Tažovicích

16 km
Barokní kamenný most se dvěma oblouky vedoucí přes Novosedelský potok stojí na pilířích z roku 1815. Údajně je však středověkého původu. Uprostřed mostu najdeme na jedné straně sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1771 a na druhé straně výklenkovou kapličku z 19. století.
Od opravy v roce 1986 je most vyhrazen jen pro pěší.
 

Hoslovický mlýn

17 km

www.mlynhoslovice.cz
Nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách je v dolní části obce. Areál tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, vše kryté doškami, roubené či zděné. Patří k němu  rybníček s náhonem, sad a louky.
První písemnou zmínku o mlýně najdeme v berní rule z roku 1654. V mlýně se dochoval jeden mlýnský kámen, násypka a ostatní potřebné součásti. Díky životnímu stylu posledních vlastníků, bratrů Harantů, kteří od 50. let minulého století odmítali technický pokrok, se uchoval tradiční venkovský způsob života.  V roce 2008 ho Ministerstvo kultury ČR prohlásilo za národní kulturní památku. Správcem areálu je Muzeum středního Pootaví Strakonice. V létě jsou zde pořádány tematicky zaměřené akce.

 

Kašna a zámek v Česticích

17 km
Pozdně renesanční kamenná kašna z 2. poloviny 17. století se nachází před zámkem a je ukončena jehlanem, umístěným na čtyrech válcovitých nožkách. V pamětní síni čestického zámku naleznete expozici regionálního muzea. V pěti místnostech je umístěno zejména kovářské
a zemědělské nářadí, síň myslivosti s preparovanými druhy zvěře a ptactva, dobově upravený zámecký pokoj se stylovým nábytkem a knihovnou, dokumenty z období 1. a 2. sv. války a doklady z historie obce.
 

Stránky

Mezinárodní akci Závody kočárků (Strollering) již podruhé ve Strakonicích organizuje...
17. zasedání Zastupitelstva města Strakonice Ve tředu 19. 4. 2017 od 15.00 hodin ve...
Výběrové řízení - pracovník/ pracovnice Městského informačního centra Strakonice...
Čtvrteční setkání s občany - 6. 4. 2017 - 16:00 hodin Téma: Městská policie Velká...
Odhalení pamětní desky - Jarko Dvořák Šumavský 5. 4. 2017 od 15:00 hodin. Jednota Karla...
Upozornění pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění...
Čtvrteční setkání s občany bude v příštím týdnu - 23. 3. 2017 od 16:00 hodin ve velké...
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s.p. - 386 03 Strakonice 3 Z...
Recepce nově otevřena   V pondělí 6. 3. 2017 byla zprovozněna nová služba...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
16.Březen 2017
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), a...
27.Únor 2017
Aktuální POH města Strakonice naleznete ZDE.
23.Únor 2017
dle ust. § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)   I. Věcné zaměření...
21.Únor 2017
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
21.Únor 2017
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
16.Únor 2017
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 3.7., 4.7., 7.7....
15.Únor 2017
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
26.Leden 2017
Strakonice – zahájení turistické sezony 29. 4. 2017 Rodinám s dětmi, sportovcům a všem...
Ve Strakonicích se již po dvaapadesáté uskuteční loutkařská přehlídka Skupovy Strakonice...
K prvnímu únoru 2017 ukončí činnost Městské informační centrum v přízemí budovy na Velkém...
Strakonice budou své kulatiny slavit po dvanáct následujících měsíců. Rok oslav otevřel...
Na letošní rok si divadelní spolek Radost připravil pro malé i velké několik zajímavých...
Spoluobčané, kteří jste v roce 2016 oslavili či oslavíte významné životní jubileum 75, 80...
Stejně jako v loňském roce si milovníci zimních radovánek mohou vyzvednout v Městském...
Ski areál Kubova Huť ve spolupráci s městem Strakonice nabízí svým návštěvníkům 20% slevu...
Čas vánočních svátků je období, na které se většina z nás těší celý rok. Klid, pohodová...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...