Oficiální portál města

Platné vyhlášky a nařízení města

Rok: 2015
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Nařízení města

kterým se vydává "TRŽNÍ ŘÁD"

1
Nařízení města

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

2
Obecně závazná vyhláška města

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

3
Nařízení města

kterým se mění a doplňuje nařízení č.1/2015, kterým se vydává „TRŽNÍ ŘÁD“

4
Nařízení města

kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou

5
Obecně závazná vyhláška města

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6
Rok: 2014
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se mění a doplňuje obecně závazné vyhláška města Strakonice č. 9/2012 o místních poplatcích

2
Rok: 2013
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice

2
Obecně závazná vyhláška města

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 7/2011 o stanovení míst a času, ve kterém je provozování některých sázkových her povoleno.

3
Obecně závazná vyhláška města

o systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem

5
Rok: 2012
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice

3
Nařízení města

o vyhlašení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve smyslu § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, na období od 1.1.2014 – 31.12.2023

5
Obecně závazná vyhláška města

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu ve Strakonicích, schválená dne 6.5.1998 Zastupitelstvem města Strakonice pod č. usnesení 5., bod II., ze znění usnesení ZM č.316/MZ/2000 ze dne 15.11.2000 (čl. III. odst.5) a ve znění usnesení ZM č.836/ZM/2002, bod B ze dne 25.9.2002 (čl. III. bod 10).

6
Obecně závazná vyhláška města

o místních poplatcích

9
Obecně závazná vyhláška města

o místním poplatku ze psů

10
Rok: 2011
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o stanovení míst a času, ve kterém je provozování některých sázkových her povoleno

7
Rok: 2009
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Nařízení města

kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

1
Obecně závazná vyhláška města

města Strakonice, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

4
Rok: 2008
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

2
Obecně závazná vyhláška města

kterou se vydává požářní řád obce

6
Rok: 2006
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o závazných částech regulačního plánu „Ostrov – Podskalí“ a veřejně prospěšných stavbách

8
Obecně závazná vyhláška města

o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města

9
Rok: 2005
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o závazných částech regulačního plánu "Ostrov - centrum" a veřejně prospěšných stavbách

5
Rok: 2003
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o Městské policii

1
Rok: 2002
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Přední Ptákovice - Na Muškách ve Strakonicích a veřejně prospěšných stavbách

3
Obecně závazná vyhláška města

o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách

6
Rok: 2001
Typ Obsah Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

1