Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Zvolenská a Máchova ve Strakonicích, ul. Zvolenská v úseku od kruhového objezdu po křižovatku ulic Zvolenská a Máchova, ul. Máchova v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou po sportovní halu.

Uzavírka se povoluje z důvodu komplexní rekonstrukce komunikace, ve výše uvedeném úseku.

Uzavírka se povoluje v termínu od 20.7.2022 do 20.11.2022.

Objízdná trasa po místních komunikacích.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 28.6.2022 se uzavírka dotkne linek 385001 Strakonice,žel.st. – Strakonice,Sídliště – Strakonice,Starý Dražejov, 385002 Strakonice,Modlešovice – Strakonice,žel.st. – Strakonice,Sídliště – Strakonice,Starý Dražejov a linky 385005 Strakonice,Modlešovice – Strakonice,žel.st. – Strakonice,Raisova - Strakonice,Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Linky MHD Strakonice 385001, 385002 a 385005:

Po dobu uzavírky budou dotčené spoje těchto linek vedeny po stanovené objížďce Husova ulice – Mírová ulice – Katovická ulice (ulice za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil.I/22) – kruhový objezd u Sídliště – Sídliště a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

Po dobu uzavírky budou spoje obsluhující zastávku Strakonice,Jiřího z Poděbrad vedeny po objížďce ulice Krále Jiřího z Poděbrad – Plánkova – Husova ulice – Mírová ulice – Katovická ulice (ulice za stávajícím Kauflandem) – nový obchvat (sil.I/22) – kruhový objezd u Sídliště – Sídliště a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

Po dobu uzavírky budou u uvedených linek MHD dočasně zrušeny zastávky Strakonice,Máchova ul., Strakonice,Zvolenská a Strakonice,Jiřího z Poděbrad. Zastávka Strakonice,Jiřího z Poděbrad bude přesunuta do Plánkovy ulice. Přesunutí zastávky zajistí zhotovitel.

Po dobu přesunutí zastávky do Plánkovy ulice požaduje ČSAD STTRANS zajistit dostatečný prostor pro zastávku a umístění dopravní značky zákaz zastavení po obou stranách.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,Zvolenská

Náhradní zastávka: Strakonice,Sídliště

Termín dočasného zrušení zastávky: 20.7.2022 – 20.11.2022

Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380730 Strakonice-Blatná

- linky 380731 Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice

- linky 380735 Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. provozuje v dotčeném území následující linky:

380730 Strakonice-Blatná

380731 Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice

380735 Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná

Zastávky se změnou obslužnosti:

Strakonice,Zvolenská – obsluha zastávky přesunuta na zastávku Strakonice,Sídliště

Podmínky:

  1. Autobusy linek 380730 a 380731 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy zast. Strakonice,Radomyšlská I – ul. Radomyšlská – sil. I/22 – sil. III/13911 – ul. Blatenská - ul. M. Alše – zast. Strakonice,Sídliště – ul. Blatenská – sil. III/13911 a zpět po stejné trase.
  2. Autobusy linky 380735 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy sil. II/173 – ul. Radomyšlská – sil. I/22 – sil. III/13911 – ul. Blatenská – ul. M. Alše – zast. Strakonice,Sídliště – ul. Blatenská – sil. III/13911 – sil. I/22 – ul. Radomyšlská.