Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e

společnosti EDIKT a.s., úplnou uzavírku silnice č. II/173, v místě železničních přejezdů P1387 Domanice a P1397 Řepice.

1) Uzavírka se povoluje z důvodu opravy přejezdů P1387 a Domanice a P1397 Řepice, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice ze dne 23.5.2022 č.j. KRPC-70376-2/ČJ-2022-020706 a vyjádření správce komunikace, Správy a údržby silnic Jč kraje, závod Strakonice ze dne 31.5.2022 č. j. SÚS JčK 11319/2022, při dodržení jejich podmínek.

2) Úplná zavírka se povoluje v termínu od 17.6.2022 do 1.7.2022

Objízdná trasa úplné uzavírky:

Od uzavřeného úseku – železničního přejezdu P1397 přes Strakonice po silnici I/22, dále po silnici I/4, dále po silnici I/20, dále po silnici II/173 přes obce Rojice a Radomyšl k dalšímu uzavřenému železničnímu přejezdu – P1387 Domanice - obousměrně.

Další část navazuje na objízdnou trasu na sinici I/4 a to po silnici II/173 přes obec Řepice k uzavřeným železničním přejezdům P1387 Domanice a P1397 Řepice.

Městským úřadem Blatná, odborem dopravy byla stanovena přechodná úprava provozu na silnici č. II/173 v územním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Blatná pod č.j. MUBL 9327/2022 ze dne 2.6.2022.

Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělením silničního hospodářství, České Budějovice byla stanovena přechodná úprava provozu na silnici č. I/4, I/20 a I/22 pod č.j. KUJCK 68593/2022 ze dne 3.6.2022.

Budou dodrženy podmínky ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. z vyjádření ze dne 2.6.2022.

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. provozuje v dotčeném území následující linky:

380482 Strakonice-Blatná-Březnice-Příbram

380735 Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná

380737 Strakonice-Sedlice-Mirotice

380760 Blatná-Strakonice-Vodňany-České Budějovice

Zastávky se změnou obslužnosti:

Řepice,žel.zast. – obsluha zastávky zrušena bez náhrady

Radomyšl,Domanice – obsluha zastávky zrušena bez náhrady

Podmínky:

1) Po dobu uzavírky „P1387 Domanice a P1397 Řepice“ budou autobusy výše uvedených linek využívat objízdnou trasu sil. II/173 – sil. III/13914 – sil. III/13912 – sil. II/173 a zpět po stejné trase.

2) Po dobu uzavírky „P1387 Domanice a P1397 Řepice“ budou autobusy výše uvedených linek využívat objízdnou trasu sil. II/173 – sil. III/13914 – Sil. III/13912 – sil. II/173 – sil. II/139 – sil. III/1398 – zast. Velká Turná – sil. III/1398 – sil. II/139 – sil. II/173 a zpět po stejné trase.