Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e společnosti EDIKT a.s., úplnou uzavírku silnice č. III/1398, v místě železničního přejezdu P1371 Rojice.

 

1) Uzavírka se povoluje z důvodu opravy přejezdu P1371 Rojice.

2) Úplná zavírka se povoluje v termínu od 22.6.2022 do 1.7.2022

Objízdná trasa úplné uzavírky:

Od uzavřeného úseku – železničního přejezdu P1371 Rojice po silnici II/173 přes obce Rojice a Radomyšl, dále po silnici II/139 do Oseka a dále po silnici III/1398 přes obce Malá Turná a Velká Turná k uzavřenému přejezdu - obousměrně.

Budou dodrženy podmínky ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. z vyjádření ze dne 2.6.2022.

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. provozuje v dotčeném území následující linky:

380482 Strakonice-Blatná-Březnice-Příbram

380735 Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná

380737 Strakonice-Sedlice-Mirotice

380760 Blatná-Strakonice-Vodňany-České Budějovice

Zastávky se změnou obslužnosti:

Řepice,žel.zast. – obsluha zastávky zrušena bez náhrady

Radomyšl,Domanice – obsluha zastávky zrušena bez náhrady

Podmínky:

1) Po dobu uzavírky „P1387 Domanice a P1397 Řepice“ budou autobusy výše uvedených linek využívat objízdnou trasu sil. II/173 – sil. III/13914 – sil. III/13912 – sil. II/173 a zpět po stejné trase.

2) Po dobu uzavírky „P1387 Domanice a P1397 Řepice“ budou autobusy výše uvedených linek využívat objízdnou trasu sil. II/173 – sil. III/13914 – Sil. III/13912 – sil. II/173 – sil. II/139 – sil. III/1398 – zast. Velká Turná – sil. III/1398 – sil. II/139 – sil. II/173 a zpět po stejné trase.

Dočasně zrušená zastávka: Radomyšl, Domanice

Náhradní zastávka: bez náhrady

Termín uzavírky: 17.6.2022 – 1.7.2022

Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380482 Strakonice-Blatná-Březnice-Příbram

- linky 380737 Strakonice-Sedlice-Mirotice

- linky 381482 Strakonice-Blatná-Březnice-Příbram

Dočasně zrušené zastávky:

Radomyšl,Domanice

Řepice,žel.zast.

Náhradní zastávka: bez náhrady

Termín uzavírky: 17.6.2022 – 1.7.2022

Dotčené spoje: všechny spoje (obsluhující tuto zastávku):

- linky 380735 Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná

- linky 380760 Blatná-Strakonice-Vodňany-České Budějovice