Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

UZAVÍRKA MÁCHOVY ULICE OD KŘIŽOVATKY SE ZVOLENSKOU ULICÍ

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad p o v o l u j e společnosti ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Máchova ve Strakonicích, v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou po sportovní halu.

Uzavírka se povoluje z důvodu rekonstrukce inž. sítí a povrchu komunikace, ve výše uvedeném úseku.

Uzavírka se povoluje v termínu od 20.6.2022 do 23.9.2022.

Objízdná trasa po místních komunikacích.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 7.6.2022 se uzavírka dotkne linek 385001 Strakonice,žel.st. – Strakonice,Sídliště – Strakonice,Starý Dražejov, 385002 Strakonice,Modlešovice – Strakonice,žel.st. – Strakonice,Sídliště – Strakonice,Starý Dražejov, 385004 Strakonice,aut.nádr. – Strakonice,Velké nám. – Strakonice,Raisova – Strakonice,aut.nádr. a linky 385005 Strakonice,Modlešovice – Strakonice,žel.st. – Strakonice,Raisova - Strakonice,Sídliště – Strakonice, Starý Dražejov.

Linky MHD Strakonice 385001, 385002 a 385005:

Po dobu uzavírky budou dotčené spoje těchto linek vedeny po stanovené objížďce Husova ulice – Zvolenská ulice a dále dle platného jízdního řádu obousměrně. Po dobu uzavírky budou u uvedených linek MHD dočasně zrušeny zastávky Strakonice, Mírová ul. a Strakonice, Máchova ul. Jako náhradní zastávka je určena zastávka Strakonice, Zvolenská.