Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2777/2022 ze dne 30.03.2022

Záměr   

na pronájem části pozemku p. č. 171/4 v katastrálním území Strakonice, o výměře cca 75 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky pro kavárnu  LUX Cafe&Bar, umístěnou v nebytových prostorách v domě číslo popisné 265, v ulici Na Stráži, Strakonice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1