Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2657/2022 ze dne 16.02.2022

 

Záměr   

 

na pronájem nebytových prostorů v přízemí budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 3613 v k. ú. Strakonice (objekt bývalého Rock klubu Na Křemelce ve Strakonicích), jedná se o prostory o celkové výměře 65,8 m2, a to pro účely tréninkového sportovního centra Na Křemelce, Strakonice.