Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2911/2022 ze dne 27.04.2022

Záměr    

vyhlášení záměru na pronájem hradního sklípku, tj. nebytové jednotky číslo 50/1 vymezené v budově č. p. 50, Zámek ve Strakonicích II, postavené na parc. č. st. 1/4 v  kat. území  Nové Strakonice,  obec  a okres Strakonice.
Součástí jednotky jsou následující prostory sloužící k podnikání:

  •  restaurační místnost, kuchyně, sklady, chodby, kancelář, úklidová komora, WC,  to vše v 1. nadzemním podlaží  o celkové výměře 164,19 m2.
  • salónek, sloupový sál, sklady, chodby, WC, to vše v 1. podzemním podlaží o celkové výměře 144,41 m2.