Bazalová Marie

Otázka: 

Dobré odpoledne, sdělte mi prosím laskavě, v jakém stadiu rozpracování je Volyňská cyklotrasa, informace z tisku jsou neúplné, ráda bych též věděla, zda je možné případný projekt nalézt na webových stránkách. Děkuji, Bazalová Marie

Odpověď: 

Dobrý den,

město Strakonice podalo v srpnu 2010 žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na realizaci projektu Volyňská cyklocesta. Záměrem předkládaného projektu bylo vyznačení volyňské cyklocesty od pramene řeky Volyňky až po soutok s řekou Otavou. Jednalo se tedy zejména o dopravní značení, vytvoření odpočívadel, která měla být doplněna mobiliářem (celkem 6) a ve Strunkovicích nad Volyňkou měla být v rámci projektu zrekonstruována lávka přes řeku. Projekt byl připravován ve spolupráci s městy a obcemi, které na toku řeky leží. Předložený projekt však dle sdělení z května 2011 nebyl Výborem regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad schválen.
Pro projekt byla Nadací Jihočeské cyklostezky zpracována vyhledávací studie.
Projekt na webových stránkách města nenaleznete, podklady jsou k dispozici na odboru rozvoje, oddělení rozvoje. V případě zájmu je možné do podkladů nahlédnout.
Ing. Věra Samková, odbor rozvoje
 
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...