Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Vážená radnice, 1) chtěl bych požádat o navýšení počtu kontejnerů na plast a papír v ulici Hraniční(u ubytovny ČZ), uvědomuji si, že tam není tolik místa na další kontejnery, ale pokud město motivuje občany k třídění a pokaždé když tam jdu přetéká bordel kolem, říkám si, proč jsem radši doma nezaplnil poloprázdnou popelnici na komunál. 2) ohledně úklidu města nechápu jednu věc, předpokládám, že většina radních, ředitelů jednotlivých odborů, zaměstnanců města, technických služeb se pohybuje pěšky nebo autem po městě. To vážně nikdo nevidí ten nepořádek na veřejných prostranstvích? To musí občan neustále upozorňovat město, potažmo TS, přijeďte sem, jsou tu odpadky, bylo by dobré je uklidit. Chápu, že to ve svém volném čase nepůjdou uklízet, ale když už na těch odborech sedí, je to jejich práce a berou za to peníze, mohli by si říct, aha v pondělí tam pošlu úklidovou četu. Podívejte se například do prostoru kolem vlakového nádraží. Existuje nějaká pravidelnost úklidů? Nemyslím jarní a podzimní. Sem tam jsem zahlédl oranžové vesty(snad lidé z ÚP), doufám, že je město bude zapojovat denně. 3) k čemu slouží (ne obecně, konkrétně ve Strakonicích) asistenti prevence kriminality a jsou skutečně efektivně využiti? Nějaká reálná čísla by uvítal, například kolika trestným činům a přestupkům zabránili? Ve Strakonicích se pohybuji dnes a denně a nevím jestli se někdo zamyslel, že trestná činnost se páchá především v noci. Ať se ozve ten, kdo tyto asistenty viděl večer, v noci v problémových lokalitách. Mnohem lépe se budu cítit v bezpečném městě, než když budu mít všude samý květináč a záhonek, ty mi v nouzi nepomohou. 4) často chodím kolem parkoviště u supermarketu Coop po chodníku, může zde městská policie či PČR nějak ovlivnit parkování řidičů? Jedná se mi o chodník, který lemuje parkoviště, ale řidiči si ho pletou s parkovacími místy. Nedávno jsem tam zahlédl PČR, zda řešili právě tento problém nevím, každopádně je otázkou času, kdy tam šoféři někoho srazí, nechci být první. Děkuji za odpovědi a v závěru přeji novému vedení města mnoho úspěchů a pevné nervy v boji proti zaběhlým praktikám, snad splníte Vaše závazky a my občané budeme mít konečně důvod být na své zastupitele hrdí!

Odpověď: 

Dobrý den,

co se týče kontejnerů  u ubytovny ČZ - dlouhodobě je zde monitorován velký nepořádek. Kontejnery určené pro občany využívají i osoby ubytované v ubytovně. Za odpady, které produkují osoby ubytované v ubytovně je ovšem odpovědný pronajímatel, nikoli město. Pronajímatel musí zajistit nádoby a odvoz na jednotlivé komodity komunálních odpadů. Nejen z tohoto důvodu byly technickými službami kontejnery na směsný komunální odpad a tříděný odpad přesunuty o kousek výš, do ulice Na Stráni. Kontejnery na sběr textilu, zpětně odebíraného elektrozařízení a popelnice na sběr upotřebených potravinářských tuků a olejů byly přesunuty do ulice Hraniční. Docházková vzdálenost pro občany města Strakonice se nezměnila. Odbor životního prostředí přislíbil lokalitu kolem ubytovny po nějakou dobu monitorovat a případně zjednat kroky k nápravě.
Mohu Vás ubezpečit, že úklid města probíhá nepřetržitě, ovšem není v silách pracovníků technických služeb stát u každého kontejneru a po bezohledných spoluobčanech uklízet odhozený nepořádek. Bohužel tato problematika je na podstatně složitější rozpravu a týká se hlavně svědomí každého z nás.
Asistenti prevence kriminality, ač to možná na první pohled nevypadá, jsou opravdu velkými pomocníky. Zajišťují bezproblémovou komunikaci v komunitách a napomáhají řešení problémových situací. Oni sami nemají žádné pravomoce, nicméně jejich příslušnost k dané komunitě zajišťuje plynulost a bezproblémovost jednání s dotčenou skupinou obyvatel při projednání přestupků či páchání trestné činnosti, jak potvrdil velitel městské policie Milan Michálek.
Upozornění na nepřehlednou dopravní situaci u prodejny COOP jsem předala MP dále k šetření.
Markéta Bučoková, PR