Jarmila

Otázka: 

Dobrý den, Dost často chodím po chodníku od křižovatky před bývalým Penny po pravé straně Husovou ulicí nahoru směrem k parku. Dne jsem byla svědkem ošklivé události, kdy šlo možná i o život. Asi 50 metrů v tomto směru od bývalého Penny k chodníku přiléhá nezabezpečená zahrada, který je asi 4 metry hloubkově pod úrovní chodníku. Tato zahrada patří k rodinnému domu v Bavorově ulici č.122. Dnes jsem byla svědkem toho, že do jámy, která není nijak zabezpečena a má plošné rozměry cca 1 x 6 metrů a je v úrovni chodníku lemována ostrou betonovou obrubou, spadl asi desetiletý chlapec, jeho kamarád stál na chodníku.Když chlapec ze "Smrtonosné pasti" vylézal, tekla mu z hlavy krev, měl roztržené kalhoty a kulhal. Chtěla jsem mu pomoci, ale kluci, asi se báli, přede mnou utíkali, postižený odkulhával, asi směrem na sídliště Mír. Pořádně jsem si tuto betonovou past prohlédla a skutečně jsem se utvrdila v tom, že se jedná o nemírně zdraví a životu nebezpečnou záležitost. Prosím vás o co nejrychlejší odpověď ve smyslu, kdo je za tuto "past" odpovědný a jaké zabezpečení kdo a kdy provede. Policie má slogan:"Pomáhat a chránit". Jaký slogan v tomto případě bude mít strakonická radnice. Děkuji za rychlou odpověď a zajištění pasti. Jarmila

Odpověď: 

Dobrý den,

majitel pozemku p.č. 384/6 v k.ú. Strakonice, na němž se Vámi uváděná „past" nachází, byl již v souvislosti s tímto problémem osloven a přislíbil nápravu v podobě vybudování nového oplocení.

Ing. Jan Blahout, investiční technik

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...