Jiří Jirka

Otázka: 

Dobrý den, kdy bude schválen nový územní plán Strakonic, resp. kdy se budou schvalovat Zásady územního rozvoje v ČB, které jsou patrně pro toto stěžejní? Kdy bude vydána vyhláška o novém ÚP a kdy budu moci na novém začít stavět? Návrh jsem samozřejmě viděl. Děkuji, Jiří Jirka.

Odpověď: 

Vážený pane Jirko,

zásady územního rozvoje Jihočeského kraje byly schváleny 13.9.2011. Nyní musíme počkat do nabytí jejich účinnosti, což je cca měsíční lhůta. Po té můžeme předložit zastupitelstvu města k vydání územní plán Strakonic, předpoklad je koncem tohoto roku (listopad - prosinec). Vyhláška k ÚP se podle nového stavebního zákona již nevydává. Vydává se územní plán a to formou opatření obecné povahy. Územní plán, resp. opatření obecné povahy nabývá účinnosti po 15 dnech od vyvěšení na veřejné vývěsce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Následně je možno zažádat o stavební povolení u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Jaroslav Bašta, odbor rozvoje

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...