Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Dobrý den, jaké informace může registr vozidel sdělit o mém vozidle jiné osobě? Jedná se mi o to, zda si může právnická osoba zjišťovat údaje o mém vlastnictví vozidla, resp. co se míní pojmem právní zájem v ustanovení §4 odst.3 zákona č. 56/2001 Sb.

Odpověď: 

Dobrý den,

ve věci výdeje dat z registru vozidel se registrační místa, která zajišťují výdej dat pro žadatele, řídí ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů  ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění. Toto ustanovení ukládá žadateli, aby ve své žádosti o výdej údajů vedených v registru vozidel sám prokázal právní zájem. Právním zájmem se v souladu s výkladem Ministerstva dopravy, které je gestorem uvedeného zákona rozumí, že povinnost vydat požadovaná data z registru vozidel je dotazovanému subjektu některou právní normou přímo uložena, včetně toho, v jakém rozsahu tak musí učinit.

Stanislava Krátká, odbor dopravy