Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Dobrý den, ve městském Zpravodaji jsem se dočetl o plánované stavbě sochy Švandy Dudáka na Velkém náměstí, zajímal by mě především důvod umístění zrovna této osoby. Myslím, že na hlavním náměstí by měla být socha nějaké opravdu významné osoby z historie města. Ve městě Strakonice jsem se narodil, ale za tu sochy bych se opravdu styděl, postava Švandy Dudáka, podle mého, neměla pro město žádný přínos a investice téměř půl milionu by se měla zvážit lépe. Juraj Štefančík

Odpověď: 

Vážený pane Štefančíku,

o nápad ozdobit Velkém náměstí sochou Švandy dudáka se zasloužilo Dětské zastupitelstvo ve Strakonicích, jehož letošní kampaň Stopy z minulosti – mosty k budoucnosti se mimo jiné zaměřila na téma slavné osobnosti Strakonic a jejich plastiky. Výstupem pak bylo právě umístění bronzové sochy Švandy na nově zrekonstruovaném náměstí. Tato myšlenka byla jednoznačně podpořena na V. zasedání  DZ v únoru 2010. Projekty Dětského zastupitelstva fungují v řadě měst České republiky. Cílem je zapojení žáků základních škol do veřejného dění a taktéž jejich seznámení se systémem fungování samosprávy města i státní správy. Nejdůležitějším výsledkem práce dětského zastupitelstva je však vytváření a vybudování aktivního občanského postoje dětí a mládeže k věcem veřejným. Rada města na svém 142. zasedání souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na vytvoření sochy s Akademickým malíř Jiřím Kubelkou. Dílo je součástí realizovaného projektu „Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. etapa“.

I když jde o postavu z lidové báchorky, přesto s Vámi nemohu souhlasit, že by pro Strakonice neměla žádný význam.

Mgr. Irena Malotová (PR)