Kamil Mareš

Otázka: 

Dobrý den,máme možnost zakoupit výhledově chalupu v obci Mladějovice.Obáváme se ale, jestli výhledově nepovede v blízkosti plánovaná rychlostní silnice R4.Sdělte nám, prosím, jestli jsou naše obavy zbytečné.Hledáme klid a pohodu,hluku a kamionů máme v Praze víc než dost. Děkujeme. Marešovi

Odpověď: 

Dobrý den,

dle Územního plánu Čejetice není v Mladějovicích navrhována žádná nová silnice I. třídy. Rovněž v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje není navrhována v katastrálním území Mladějovice žádná nová komunikace nadmístního významu. Komunikace I/4 (Praha - Strážný) je v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje navrhována ve stávající trase kromě úseku, který prochází Strakonicemi, kde je navrhováno odklonění komunikace východním směrem, avšak stále z velké části ve správním území města Strakonice. Do územně plánovací dokumentace obce Čejetice je možné nahlédnout na internetových stránkách Města Strakonice v sekci podnikatel - Územní plánování - ÚPD obcí - územně plánovací dokumentace obce Čejetice (koordinační výkres C) nebo v kanceláři odboru rozvoje v nádvorní budově MěÚ Strakonice.

Mgr. Robert Flachs, odbor rozvoje

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...