Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Dobrý den, zajímalo by mě, proč po celá dlouhá léta se neopravuje ulice Pohraniční stráže, zvláště úsek od ulice Volyňská je v katastrofálním stavu, kde jízda na kole se stává sebevraždou.

Odpověď: 

Dobrý den,

špatný technický stav komunikace v ulici Pohraniční stráže je nám znám. Rekonstrukce této komunikace musí být provedena současně s rekonstrukcí kanalizačního sběrače, a proto je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na uvedenou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu. Projekt rekonstrukce kanalizace v této lokalitě byl tedy v minulosti zařazen do žádosti o finanční podporu z operačního programu životní prostředí, ale s touto žádostí město úspěšné nebylo a bude tedy usilovat o dotaci v jiných programech.

Realizace akce je závislá na dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Strakonice, a proto byly  do rozpočtu města Strakonice na rok 2012 nárokovány zvýšené finanční prostředky na opravu vozovek a chodníků nejenom v této lokalitě. Schválený rozpočet na rok 2012 bohužel  tyto zvýšené náklady na opravy prozatím nezahrnuje, a proto budou správcem komunikací - TS Strakonice s.r.o., provedeny zatím pouze dílčí lokální opravy.

Ing. Jana Narovcová, majetkový odbor