Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Dobrý den, můžete prosím vysvětlit občanům Strakonic cenu nové cyklostesky kolem Otavy, kde cena za 1m vyjde na cca 10500,- Kč ?!

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vámi uváděnému  přepočtu nákladů na 1 m cyklostezky (10.500,- Kč včetně DPH) sdělujeme, že s tímto přepočtem lze souhlasit za podmínky, že uvedená cena cyklostezky obsahuje i náklady na vybudování opěrných zdí v úseku od mostu Jana Palacha k Barvínkovu, náklady na zakládání cyklostezky na mikropilotech pod mostem Jana Palacha, náklady na přeložky sítí – tedy přeložky vysokého napětí, náklady na kompletní veřejné osvětlení od mostu Písecká k Barvínkovu včetně, dále náklady na přípravné a související práce, jako např. autorský dozor, geologické posudky plánu cyklostezky apod. a v neposlední řadě i daň z přidané hodnoty, která je v součastné době ve výši 20%.

K uvedenému přepočtu rozpočtové ceny díla lze dále konstatovat, že cyklostezka je plánovaná v příčném uspořádání převážně jako 3 m + 0,5 m zpevněná krajnice na každou stranu.

Město Strakonice je povinno v souladu s podmínkami dotačního titulu ocenit stavbu na základě ceníkové ceny, např. URS Praha příslušného kalendářního roku, ačkoliv realizační cena bude stanovena až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. V návaznosti na zkušenosti z minulých let, resp. výběrová řízení prováděná v minulých letech, lze předpokládat snížení předmětné rozpočtové ceny. 

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor