Radek Částka

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je naplánováno na příští dva roky na Střele. Zajímá mne obnova komunikací, výstavba ČOV a kanalizace, cyklostezky atd. Předem děkuji za odpověď. Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

město Strakonice připravuje realizaci stavby: „Střela - kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení", jakožto kompletní rekonstrukci a obnovu příměstské části Střela. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou stavbu, hledá město Strakonice i jiné možnosti financování než z městského rozpočtu, tzn. možnost čerpání externích zdrojů resp. dotací. Dále je připravována realizace stavby „Cyklostezka Střela – Virt“, kde dojde v 09/2011 k vytýčení stávající trasy propojující uvedené příměstské části a následně dle předpokladů v roce 2012 k obnově cesty. Dále je připravena realizace stavby chodníku a veřejného osvětlení, jakožto dílčího projektu celé obnovy v části kolem komunikace II. třídy, tedy propojení autobusových zastávek s příměstskou částí včetně osazení veřejného osvětlení. Tato realizace je plánována v letošním roce s předpokladem dokončení v termínu do 09/2011.

Případné dotazy k výše uvedeným projektům, prosím, směřujte na majetkový odbor MěÚ Strakonice.

Ing. Lukáš Srb, investiční technik

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...