Radek Chvosta

Otázka: 

Dobrý den. Níže čtu, že je již znám termín zasedání zastupitelstva. Nebylo by tedy vhodné o tomto informovat také zastupitele? Je neskutečné, že o termínu je informován občan, novinář, ale zastupitel nikoliv. Jako většina pracujících lidí si i zastupitel musí plánovat svůj čas. Nyní nás s největší pravděpodobností čeká zastupitelstvo na 2 dny takže o to více by bylo vhodné včas informovat. Stejně tak by bylo vhodné všechny, tedy i zastupitele informovat o setkání s občany nad tématem doprava na Velkém náměstí. Termín je již stanoven. O setkání jsem písemně žádal, ale odpověď není ani pro mě, ani pro občany (tedy podle nulové informace na webu). Za rok v zastupitelstvu jsem si již mohl zvyknout, že? Hezký den Radek Chvosta - zastupitel města Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Chvosto,

termín konání příštího zastupitelstva je orientační a lze ho získat dotazem na sekretariátu starosty. Tento termín však může být změněn. Svolávání zastupitelstva se řídí Zákonem č. 128/2000 Sb. Zákonem o obcích (§92 a §93).

( - Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu

 - Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.)

Městský úřad Strakonice samozřejmě bude respektovat, pokud se zastupitelé města domluví na jiné lhůtě k uveřejňování této informace.

Setkání Rady města Strakonice s občany se uskuteční ve čtvrtek v 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti. Informace o tomto setkání byla zaslána sekretariátem starosty i místním médiím.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...