Radek Chvosta

Otázka: 

Dobrý den. Níže čtu, že je již znám termín zasedání zastupitelstva. Nebylo by tedy vhodné o tomto informovat také zastupitele? Je neskutečné, že o termínu je informován občan, novinář, ale zastupitel nikoliv. Jako většina pracujících lidí si i zastupitel musí plánovat svůj čas. Nyní nás s největší pravděpodobností čeká zastupitelstvo na 2 dny takže o to více by bylo vhodné včas informovat. Stejně tak by bylo vhodné všechny, tedy i zastupitele informovat o setkání s občany nad tématem doprava na Velkém náměstí. Termín je již stanoven. O setkání jsem písemně žádal, ale odpověď není ani pro mě, ani pro občany (tedy podle nulové informace na webu). Za rok v zastupitelstvu jsem si již mohl zvyknout, že? Hezký den Radek Chvosta - zastupitel města Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Chvosto,

termín konání příštího zastupitelstva je orientační a lze ho získat dotazem na sekretariátu starosty. Tento termín však může být změněn. Svolávání zastupitelstva se řídí Zákonem č. 128/2000 Sb. Zákonem o obcích (§92 a §93).

( - Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu

 - Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.)

Městský úřad Strakonice samozřejmě bude respektovat, pokud se zastupitelé města domluví na jiné lhůtě k uveřejňování této informace.

Setkání Rady města Strakonice s občany se uskuteční ve čtvrtek v 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti. Informace o tomto setkání byla zaslána sekretariátem starosty i místním médiím.

Mgr. Irena Malotová, PR

ZVONKOHRA ROZEZNÍ STRAKONICE   Každý den, po dobu adventu a vánočního času,...
Vážení Strakoničtí, s politováním musíme, na základě včerejšího rozhodnutí...
Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov...
Vedení města Strakonice srdečně zve k zítřejší pietní vzpomínce, při které si...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění poruchy...
UZAVŘENÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE   Z důvodu...
Technické služby Strakonice oznamují přerušení dodávky pitné vody ve středu 10....
ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 6.11.2021 V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace...
P O Z V Á N K A Infocentrum pro seniory Strakonice si vás dovoluje pozvat ve...
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...