Toman Karel

Otázka: 

Podle Vašich odpovědí město nevlastní žádné pozenky v ulici arch.Dubského.Bude se tedy M.Ú.Strakonice snažit nějaké pozemky nutné pro řešení problému s nedostatkem parkovacích míst získat,nebo budeme dál číst stále stejnou výmluvu,jako už několik let?Pozemky by byly.Jsou ve vlastnictví českého státu.Vzhledem k tomu,že jde o prostory uzavřené domy,chodníky,komunikacemi a p.,je možné,že by státu přišlo vho,kdyby se jih mohl zbavit,protože jiné využití je problematické.Možná by bylo třeba trochu více snahy,než jen stále stejná odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den, 

město Strakonice se snaží již od r. 2004  získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)  pozemky v ul. arch. Dubského. V některých případech k dohodě došlo a pozemky byly již převedeny  na město Strakonice, ale v některých případech zatím k dohodě nedošlo. ÚZSVM přednostně převádí do majetku obcí pozemky, na nichž jsou vybudované  komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Pozemky, na nichž je zeleň a  bezprostředně navazují na bytové domy, převádí ÚZSVM většinou do majetku společenství vlastníků bytových jednotek. Uživatelé bytových jednotek v uplynulých letech zeleň v okolí domů udržovali, a proto  i z tohoto důvodu  ÚZSVM převádí tyto pozemky do vlastnictví jednotlivých SVJ.

Ing. Tatiana Šamanková, majetkový odbor

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...