Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Otázka: 

Na Velkém náměstí je dopravními značkami zakázán průjezd všech vozidel, tj. také cyklistů. Myslím si, že cyklisté nejsou na náměstí nežádoucím elementem, proto navrhuji doplnit dodatkové tabulky "Mimo cyklistů".

Odpověď: 

Dobrý den

doplňující svislé dopravní značení bude osazeno.

Ing. Václav Býček, odbor dopravy