Zdeněk Nikodem

Otázka: 

Vážení, vzhledem k tomu, že bydlím v blízkosti ZŠ Poděbradova, zaznamenal jsem stavební práce na zateplení pláště budovy školy a tělocvičny. Zajímalo by mě, jaká firma provádí výše uvedené práce - nikde na staveništi nevisí cedule o údajích, jak je to dnes zcela běžné a češtinu jsem zatím od pracovníků neslyšel. A to vůbec nechci hodnotit jejich pokřikování z lešení na procházející osoby ženského pohlaví. Pomíjím opožděnou výměnu oken, chápu, že se takové situace ve stavebnictví stávají. Bohužel jsem si všiml hrubého porušení technologického postupu při nalepování izolantu a tím pádem nedodržení ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Část takto špatně nalepeného izolantu je již pod stěrkou. Z tohoto důvodu bych chtěl vědět, zda někdo stavbu dozoruje externě a za jaký honorář, kdo za ni zodpovídá za město, zda funguje autorský dozor a kdy měly být práce ukončeny. Předem děkuji za odpověď na všechny dotazy. S pozdravem Zdeněk Nikodem

Odpověď: 

Vážený pane Nikodeme,
na Váš podnět ohledně porušování technologických postupů byla  provedena kontrola zástupcem firmy Terranova. Můžeme vás ujistit, že práce jsou prováděny v souladu s ČSN 732901 a dle technologického předpisu výrobce. Stavbu  provádí Sdružení JIHOSPOL - KUČERA. Představitelem sdružení je společnost JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. Stavbu dozoruje externě p. Jiří Urbánek, za město za ni zodpovídá ing. Blahout a ing. Haiser, autorský dozor na stavbě funguje, termín dokončení je 30.10.2011. Stavba je řádně označena (bilboard, resp. trasparent je umístěn na budově 1. stupně). K chování zedníků můžeme jen konstatovat, že není v silách města Strakonice dávat lekce etikety pracovníkům dodavatelských firem ani si vybírat firmy podle toho, zda a jak jejich zedníci umí česky.

Mgr. Irena Malotová, PR

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...