Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
Datum: 
13.02.2019 - 18:00

Jaký dopad na vodní režim a společnost má v době klimatické změny mizení mokřadů z naší krajiny? Jakým způsobem je možné kdysi odvodněné mokřady včetně unikátních rašelinišť obnovit a zachránit? Jaké projekty se realizují v CHKO a NP Šumava? Přednášet a odpovídat na dotazy bude geobotanička RNDr. Iva Bufková. ŠK, společenský sál.