Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Zajímá mě, zda vzhledem k problémům, jež vznikly po komunálních volbách a nyní se čeká na verdikt ústavního soudu, pokračují přípravy revitalizace oblasti Předních Ptákovic.

Druhý dotaz (připomínka) je k uvažovanému zrušení poplatku za svoz odpadu. (Podotýkám, že současnému vedení radnice fandím). Nebudou tyto peníze chybět jinde? Určitě by se našla řada oblastí, kde by bylo možné jejich využití - častější úklid města, údržba zeleně, opravy chodníků apod. V minulosti byl poplatek již snížen. Tato gesta (poplatek za svoz odpadu, vstupné na některé kulturní akce zdarma atd.) jsou sice líbivá, ale za vybrané peníze by se mnohé nechalo ve městě zlepšit. A když někteří spoluobčané (zdánlivě na prahu chudoby, nepracující) mají peníze na žrádlo pro své čtyřnohé miláčky, tak by jim alespoň nějaký poplatek neuškodil. Jejich sociální dávky jdou stejně z daní pracujících.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

máte-li na mysli revitalizaci sídliště Šumavská, pak v současné době město vyhlašuje veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace, která by měla navázat na architektonickou studii, která byla představena na veřejném projednání.  Co se tedy této investiční akce týče, pokračuje se v její přípravě.

K návrhu nulové platby za svoz odpadu. Vedení města chápe tento poplatek jako jakousi daň z hlavy, bez ohledu na to, kolik kdo vyprodukuje odpadu. Zrušení poplatku může být chápáno jako „morální“ podpora třídění odpadu, které se neustále mezi strakonickými občany zlepšuje. Každá domácnost i jedinec jsou zatěžováni zvyšujícím se objemem vybíraných daní a poplatků. Radnice nechce navyšovat další platby, které mohou být hrazeny z již vybraných a přerozdělených daní do městského rozpočtu.

Vstupné na kulturní akce se ve velké většině vybírá, zdarma jsou pouze akce typu městských slavností, např. MDF, oslavy výročí republiky, pivovarská pouť apod. Vedení města volí tuto cestu s myšlenkou, že akce jsou pro všechny obyvatele Strakonic bez rozdílu a mají přispívat ke kulturnímu vyžití a zvyšovat pohodlný život ve městě.   

Postupně a pozvolna dochází ke zlepšení situace v oblasti rekonstrukcí komunikací, budují se nová dětská hřiště, parkoviště. Vybudoval se za strakonické finanční účasti obchvat, rekonstruují se a opravují sportovní zařízení, vykupují se pozemky pro vznik nových pracovních příležitostí, začne postupná rekonstrukce kulturního domu a připravují se mnohé další investice. Možná to není tak rychlé, jak by si mnozí přáli, ale jde to bez zadlužování města, což je v dnešní době obrovský ekonomický bonus. Navíc se ještě daří splácet staré závazky.

Sociální dávky a jejich využití příjemci je na jiné téma, které bohužel nespadá do kompetence městského úřadu.

Jarda

Otázka: 

Přeji dobrý den,

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ: Pokud vyfiltruji veškeré akce na zimním stadionu, zůstává tam např. za měsíc 02/2019 cca 6 hodin, kdy je plocha opravdu pro VEŘEJNOST. Není tady něco špatně ?

Odpověď: 

Vážený pane Jardo,

na webových stránkách městských sportovišť STARZ naleznete rozvrhovou tabulku (http://www.starz.cz/zimni-stadion/zimni-stadion/verejne-brusleni/) , v níž jsou uvedeny jednotlivé časy určené veřejnosti a to ve třech skupinách: pro rodiče s dětmi do deseti let, společné bruslení, tedy pro všechny věkové kategorie a speciální čas vyhrazený výhradně seniorům. Pokud se všechny tyto časy nasčítají, pak vyjde podstatně vyšší časová dotace pro využití veřejností, než jakou uvádíte.

V ostatních časech je zimní stadion využíván školami, spolky a sportovními kluby, ve kterých jsou organizovaní obyvatelé našeho města.

Z tohoto pohledu se nezdá být časové rozložení v nepořádku.

Pokud byste potřeboval další doplňující informace, neváhejte mne kontaktovat.

Markéta Bučoková, PR

 

Tomáš Petrášek

Otázka: 

Dobrý den,

bude se nahrnutý sníh po víkendové nadílce dále odklízet, nebo se nechají sněhové hromady pouze rozpustit?

Odpověď: 

Vážený pane Petrášku,

máte pravdu, že je město zahlceno sněhovou nadílkou. Avšak sníh z prostoru města se odklízet, pro značnou finanční náročnost, určitě nebude. Vzhledem k avizovanému oteplení by to bylo plýtvání veřejnými financemi.

V zimě se se sněhem musí počítat a přizpůsobit chůzi a jízdu podmínkám.

Markéta Bučoková, PR

Lucie Konečná

Otázka: 

Dobrý den,

kdo byl vybrán na pozici tajemníka města a na další pozice úředníků? Výběrka již skončila nebo se budou vyhlašovat nová? Dík

Odpověď: 

Vážená paní Konečná,

termín pro podání přihlášek uchazečů k výběrovým řízením byl ukončen 31. 1. 2019, z tohoto důvodu ještě nemůže být znám výsledek samotných výběrových řízení.

Markéta Bučoková, PR

Denisa

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli bude něco místo starého autobusového nádraží. Je v plánu, že se tam něco bude stavět, popř. Co se bude stavět? Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Deniso,

Vámi položený dotaz je spíše na vedení společnosti ČSAD STTRANT, neboť ta je majitelem zmíněného objektu. Dle územního plánu je jmenovaná plocha určená jako obchodní zóna, co však přesně v těchto místech v budoucnu vznikne, v tuto chvíli nelze predikovat. 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobry den, chci se zeptat jestli odstraněné kontejnery z ulice prof.Skupy umístíte jinam obávám se že spoustu lidí nebude bavit chodit s plastem celou ulicí a přestane třídit a vyhazovat vše do klasického komunálního odpadu. Díky Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

kontejnery z ulice prof. Skupy byly nahrazeny polozapuštěnými kontejnery o větším obsahu, které jsou v dochozí vzdálenosti na každé ze stran ulice Švandy dudáka. 

Vůle třídit odpad není o bavení, ale o zodpovědném přístupu k této problematice. Netřídíme kvůli tomu, že budeme na nástěnce vyznamenaných, ale proto, aby se zkrátka žilo zdravě a spokojeně a to nejen nám, současníkům, ale i našim potomkům. Protože to, jak hospodaříme a jak se chováme my, budou splácet a nebo naopak na tom profitovat naše děti. Několik málo kroků navíc určitě pro naše potomky všichni rádi uděláme. 

Markéta Bučoková, PR

jan

Otázka: 

Dobrý den.
Poslední dobou se opět rozmáhá četnost průjezdů kamionů na Katovické. Za dopoledne, pokud jsem si všiml, jich projelo minimálně dvacet. Co s tím hodlá policie dělat?

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

Váš podnět jsem předala městské policii, postup již ponechám na jejich uvážení. Nelze určit, zda se jdná o dopravu, která je určena ke složení nákladu v lokalitě města, nebo se jedná o neukázněné řidiče, kteří porušují dopravní předpisy. Předpoklám, že si s takovým jednání policie poradí.

Každopádně děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

Michal Bárta

Otázka: 

V ulici Mikoláše Alše, před domem č.p. 1351 došlo v září loňského roku k poruše vodovodního řadu. Tento byl opraven a výkop zasypán. K doasfaltování však dosud nedošlo. Ve výkopu se začínají dělat výmoly a provizorně umístěná dopravní značka práce na silnici zde zužuje vozovku, což činí komplikace zejména při průjezdu autobusu MHD, který zde má linku. Bylo by možné v dohledné době výkop doasfaltovat. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Bárto,

děkujeme za upozornění, avšak situace je známa a řeší se. Provizorní dosyp výmolu bude technickými službami proveden neprodleně. Jakmile bude uvedena do provozu obalovna v Sousedovicích, bude místo výkopu přeasfaltováno. Předpokládaný termín je přelom měsíců března/ dubna. Spuštění obalovny je limitujícím faktorem pro konečnou úpravu výkopu.

Markéta Bučoková, PR

Jiří Kuthan

Otázka: 

Dobrý den,
proč nemáte na městských stránkách složení rady, zastupitelstva, komisí, výborů? Od komunálních voleb uplynulo již několik měsíců.
S pozdravem
Jiří Kuthan

Odpověď: 

Vážený pane Kuthane,

na stránkách města Strakonice nejsou dosud zaneseny Vámi požadované údaje, neboť město, ačkoli je již tři měsíce po komunálních volbách, nemá radu, zastupitelstvo, výbory ani komise v novém složení. Důvodem je podaný návrh na neplatnost voleb. Celou záležitost aktuálně projednává Ústavní soud. 

Markéta Bučoková, PR

Miroslav

Otázka: 

Dobrý den, prosím o informaci, jakou vyhláškou se řídí osvícení nového obchodního centra v ulici Katovická. Světla spínají kolem 4:20 - a vypínají se kolem 6:50. Jaký je důvod pro zapnutí takto brzy ráno když většina obyvatel dojíždí nejdříve na 6:00 do práce, OC je stejně zavřené, aby se pak v 6:50 zhaslo ještě za tmy ?
Děkuji za vysvětlení.

Odpověď: 

Vážený pane Miroslave,

obchodní centrum je samostatný subjekt, který není žádným způsobem řízen městem. Režim, ve kterém spíná osvětlení nákupního centra je tedy plně v kompetenci vedení tohoto subjektu. Pokud tedy máte k situaci výhrady, pak prosím, kontaktujte odpovědné osoby přímo z vedení společnosti.

Markéta Bučoková, PR

Holzbauer Aleš

Otázka: 

Dobrý den, děkuji za odpověď ale je zajímavé že v nově zrekonstruované ulici Švandy dudáka došlo k odstranění kontejnerů na plasty a sklo a nikdo se neptal zda jsou tam starší občané? Tudíž vás žádám pouze o to aby jste kontejnery přesunuly na původní místo kde před lety stály.Mně se též nikdo neptal zda je chci mít u svého domu opravdu by vám nebylo příjemné když si budete uklízet nepořádek z vašeho vjezdu a poté se moci dostat vozem na svůj pozemek a neustále uklízet plastové obaly z pozemku. Určitě se u nás v ulici najde spousta lidí kteří si tyto kontejnery nechají před svůj dům umístit můžete se zeptat a zajisté vám vyhoví. Děkuji Holzbauer.

Odpověď: 

Vážený pane Holzbauere,

odbor životního prostředí provedl místní šetření ve jmenované ulici a na základě zjištění a Vašeho požadavku budou kontejnery umístěné poblíž Vaší nemovitosti odstraněny během dnešního dne. 

Markéta Bučoková, PR

Holzbauer Aleš

Otázka: 

Dobrý den,toto není připomínka ale dotaz kdy dojde k odstranění kontejnerů na plasty a papír v ulici Prof.Skupy které mám před domem.V polovině loňského roku bylo přislíbeno že dojde k jejich odstranění až bude hotová výstavba podzemních kontejnerů a stále se nic neděje.S tímto vás žádám o urychleně odstranění těchto kontejnerů z důvodu velikého nepořádku před domem a zároveň v této době každý den odhazuji vánoční stromky z mého vjezdu na pozemek. Občané si to zřejmě pletou se sběrným Dvorem. Děkuji za kladné vyřízení s pozdravem Holzbauer.

Odpověď: 

Vážený pane Holzbauere,

instalace polozapuštěných kontejnerů je náhrada za běžné kontejnery. Pokud uprostřed ulice kontejnery stály, pak se určitě nepočítá s jejich odstraněním. Vzhledem k délce ulice by bylo zejména pro starší občany značným omezením, donáška odpadu do vzdálených kontejnerů. Proto se s demontáží nepočítá. Netuším, kdo Vám odstranění kontejnerů slíbil, ale každopádně došlo k nedorozumění. 

Markéta Bučoková, PR

Radek Částka

Otázka: 

Děkuji za zodpovězení mého dotazu paní Bučoková.
Pokud jsem to tedy správně pochopil, paní předsedkyně již složila funkci ( nikdo nás o tom do dneška neinformoval a to ať ze zbytku O.V. Střela tak ze strany zřizovatele - města Strakonice ) a tudíž osadní výbor na Střele není funkčně platný ( nesplňuje lichý počet členů ). Pokud do této doby návrh na nové složení osadního výboru nikdo z těch kteří o tom věděli ( zbytek O.V., nebo město Strakonice )nepodal, kdo tedy má podat tento návrh ? Já ? To asi né, mě jde o informace, které mi město Strakonice prostřednictvím O.V. chtělo sdělit a v této chvíli nemůže protože O.V. není platné.
Důvodem proč se ptám je to, že pokud se dotazuji na plánované investice města Strakonice u nás na Střele, tak dostávám odpovědi ve znění "O aktuálním vývoji situace kolem předmětného pozemku budou informováni zástupci osadního výboru Střela." ... ale ten mi v této chvíli nemáme a já nevím koho se mohu na toto zeptat.
Mohu se Vás paní Bučoková tedy prosím zeptat na koho konkrétního se mohu se svými dotazy obrátit ? Asi by pro mne bylo nejlepší se s dotyčným sejít osobně. Dopisování je na dlouhé lokte, schůzka je jednodužší a přímočařejší. Nechci řešit situaci O.V. Střela, jde mi o současné a budoucí investice které plánuje město Strakonice a které se mne jako občana bydlícího na Střele dotknou.
Děkuji za pochopení a konkrétní odpověď.
S pozdravem
Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

vzhledem k tomu, že netuším jaký problém řešíte a kdo by ho měl kompetentně zodpovědět, nemohu Vás nasměrovat za některým z mých kolegů. Jedná-li se např. o majetek či investiční akce v daném místě, pak prosím zkuste kontaktovat odbor majetku a dojednat si osobní schůzku.

Pokud chcete vyjádřit nesouhlas či nespokojenost s prací osadního výboru, pak byste se měl obrátit na zastupitelstvo obce, které členy osadního výboru určilo. Avšak do vyřešení sporu ohledně voleb ve Strakonicích zastupitelstvo nefunguje. 

Podnět na nové členy osadního výboru může podle zákona o obcích v zásadě podat směrem k zastupitelstvu obce kdokoliv.

Markéta Bučoková, PR

Radek Částka

Otázka: 

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat.
Osadní výbor ( O.V.) na Střele má stále jako člena a zároveň předsedu vedenou panní Šefčíkovou ( info. na stránkách města Strakonice ) i přesto, že Ta se z obce odstěhovala a svůj nemovitý majetek, který v této obci vlastnila prodala a tudíž nemá s obcí Střela nic společného.
Může tedy být členem osadního výboru osoba, která nemá v obci trvalé bydliště a nevlastní zde žádný majetek ? A pokud není právoplatným členem, jak se tato skutečnost dotýká činnosti zbytku O.V ? Je O.V stále platný ?

Předem děkuji za odpověď.
Radek Částka

Odpověď: 

Vážený pane Částko,

složení osadního výboru je na obyvatelích dané lokality. Paní předsedkyně se na vlastní žádost vzdala funkce předsedkyně a nyní by tedy měli nastoupit obyvatelé a předložit návrh na nové složení osadního výboru. Dle zákona o obcích musí nové složení osadního výboru schválit zastupitestvo města.

Markéta Bučoková, PR  

 

Petr

Otázka: 

Dobrý den

Chtěl bych poděkovat za rekonstrukci ulice Švandy dudáka. Mám však ještě jeden dotaz. Stejně, jako již několik občanů v této ulici, i my máme problém s velkým osvětlením našich ložnic v nočních hodinách. Kdo zajišťoval již provedené úpravy na několika lampách v naší ulici? Koho kontaktovat a s kým se domluvit na provedení stejné úpravy. Velmi děkuji za odpověď.

Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

situace s osvětlením se řešila v rámci stavby. Doporučovala bych zaslat číslo popisné a dozorující odpovědný pracovník by záležitost řešil s dodavatelskou firmou. Pokud máte zájem, na moji elektronickou adresu marketa.bucokova@mu-st.cz zašlete kontak, abychom se mohli domluvit na dalším postupu. Kontak na Vás předám odpovědné osobě. 

Markéta Bučoková, PR

uchazeč o zaměstnání

Otázka: 

dobrý den,

dříve byl na webu Strakonic link tedy odkaz přímo na přehled volných pracovních míst. Ten odkaz byl pod lištou "Samospráva" tuším. Můžete mi prosím sem napsat odkaz na stránku, kde jsou zveřejněna volná pracovní místa - tedy sekci, kde je přehled nabídek práce na městském úřadě Strakonice? Viděla jsem ve městě na nástěnce úřední desky volné místo úředníka, ale nepamatuji si podmínky výběrového řízení. Fakt tady hledám už hodinu, děkuji. A do budoucna prosím ten link vraťte, až si lidé nehledají práci přes různé jiné pracovní weby, ale přímo u zdroje, tedy na stránkách města Strakonice

Odpověď: 

Dobrý den,

volná pracovní místa naleznete v sekci městský úřad - novinky z úřadu - volná pracovní místa, viz http://www.strakonice.eu/volna-mista.

Markéta Bučoková, PR

 

hana vostárková

Otázka: 

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, kolik platí občané nájemné (m2) v obecních bytech.
Děkuji za odpověď
h.v.

Odpověď: 

Vážená paní Vostárková,

ceny nájemného v městských bytech jsou stále na stejné výši. Platí tedy následující tarify: 60 Kč/m2 u bytů větších než 39 m2 a 53,49 Kč/m2 u bytů meších než 39 m2.

Přeji spokojené vánoční svátky, štěstí a zdraví v novém roce. 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Chtěl bych se zeptat jestli bylo možné opravit propadlinu v ulici Profesora Skupy? Zhruba uprostřed ulice je to na utržení kola. Nebo jestli by nešlo nejlèpe zrekonstruovat celou ulici jako Švandy dudáka díky Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

v současné chvíli není celková rekonstrukce ulice Prof. Skupy v plánu investic pro rok 2019, který se ostatně bude v důsledku zrušení výsledku voleb předělávat. Nicméně informaci jsem předala technických službám k řešení alespoň formou dílčí opravy. Ta byla přislíbena jakmile do umožní klimatické podmínky. Jen bych Vás prosila o specifikaci místa, kde se přesně propadlá část vozovky nachází. Alespoň čp. domu v těsné blízkosti. Můžete zaslat na moji emailovou adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz. Následně předám k řešení. 

Děkuji za spolupráci a přeji klidné vánoční svátky.

Markéta Bučoková, PR

 

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda bude probíhat nějaký úklid spadaného listí? Letos na podzim zřejmě žádný neproběhl. Mohu poprosit, v ulici Hradeckého o jeho úklid? Máme celou travní plochu plnou listí. Bohužel na technických službách jsem žádnou odpověď nedostala. Moc děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

děkujeme za Váš podnět. Technické služby ho dostaly k řešení. Bohužel v tuto chvíli již probíhá zimní údržba města a nemohu Vám přislíbit, že bude neprodleně listí odstraněno. Lokalitu jsem prošla a nafotila, důležitá místa, jako jsou chodníky, jsou čisté, na některé lokality jsem upozornila a budou dodatečně uklizeny. Ovšem problém listí ze stromů je v podstatě nekonečná práce, neboť stromy jsou stálou zásobárnou listí. Ještě i dnes je listí na stromech a postupně odpodává a znečišťuje komunikace.

Technické služby učiní, co je v jejich silách.

Přeji Vám klidné vánoční svátky.

Markéta Bučoková, PR

Miluška Švédová

Otázka: 

Dobrý den,
měla bych jednu připomínku, v poslední době jsem byla několikrát v kině Oko, vždy bylo celkem plno. Přesto, že filmy jsou pěkné bylo tam takové vedro,že se to nedalo vydržet. Bylo by možné během promítání pustit ventilaci a nebo nepouštět topení?
A ještě jsem se chtěla zeptat kam byl převezen kontejner Charity, který byl umístěn na parkovišti U Markety. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Švédová,

podnět týkající se teploty v kině Oko předám kompetentní osobě.

Kontejner byl na přání obyvatel této lokality zcela odstraněn bez náhrady místa. Pokud potřebujete seznam sběrných míst je uveden na webových stránkách města Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

Marcel

Otázka: 

Dobrý den,
nový dopravní terminál měl být dle zdejších starších článků hotov 22.listopadu, víte nějaké informace proč se tak nestalo ? Na stavbě už nějakou dobu nejsou vidět žádní dělnicí. Žádá město nějaké kompenzace za zpoždění ?

Marlet

Otázka: 

Dobrý den chtěla jsem se zeptat zda by nebylo možné přidat do ulice Tržní ( u dětského hřiště) ještě alespiň jednu popelnici na papír bohužel už dva dny po vyvezení je plná není kam odpad dávat a tvoří se zde pak kopice a nepořádek podle mě je jedna popelniv´ce na tolik vchodu opravdu málo. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. V průběhu příštího roku plánuje odbor životního prostředí, který tuto problematiku má ve své gesci, instalaci polozapuštěných kontejnerů, které jsou kapacitně větší. V tuto chvíli se o navýšení počtu stávajících kontejnerů, právě s ohledem na plán pro rok 2019, nepočítá. Patrně by pomohlo, pokud by obyvatelé této lokality odváželi objemnější kartony do sběrného dvora.

Markéta Bučoková, PR

Honza

Otázka: 

Úprava prostoru za hřbitovem.

Za nedlouho bude v plném provozu dopravní terminál - tedy autobusové a vlakové nádraží na jednom místě. Již několikrát jsem se ptal a ptám se opět - dojde k nějaké úpravě komunikace od požární stanice okolo hřbitova k podchodu pod vlakovým nádražím? Zejména alespoń vybudování osvětlení, protože teď je opravdu brzy tma a světla nádraží na vše nestačí?
Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Honzo,

celková rekonstrukce Vámi zmíněné komunikace aktuálně nebyla zařazena do připraveného rozpočtu města na rok 2019. Nicméně, tento rozpočet již v tuto chvíli není platný a bude se muset připravovat nový v rámci něho by bylo možné plánovat alespoň dílčí opravy komunikací. Ani osvětlení komunikace od vlakového nádraží není v plánu investičních akcí. 

Nicméně obojí jsem předala a odbor majetku, který budetyto informace mít v evidenci pro částečné opravy během následujícího období.

Markéta Bučoková, PR

Mlejnková

Otázka: 

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, proč nebyl v úterý 20.11.2018 uskutečněn svoz bioodpadu na Barvínkově v ulici Zeyerovo nábřeží, i když byly bionádoby připraveny a termín svozu byl tento den dle rozpisu platný. V ulici Prácheňská a Jeronýmova se svoz uskutečnil.
Děkuji za odpověď. Mlejnková

Odpověď: 

Vážená paní Mlejnková,

na základě požadavku řešení situace s parkováním v ulici Zeyerovo nábřeží bylo povoleno parkování vozidel při jedné straně vozovky. V praxi se ale toto opatření ukázalo jako nerealizovatelné, právě z důvodů zbývajícího místa pro projetí sběrného vozu technických služeb (a jemu rozměrově podobných). Opatření bude zrušeno a v nejbližším možném termínu bude realizovaný svoz bioodpadu i komunálního odpadu.

Město Strakonice se tímto omlouvá za komplikace.

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den,mohu specifikovat.Jde o část chodníku mezi Heydukovou a Dopravní ulicí podél Písecké ulice kolem firmy Aldast a Prodejnou nábytku Centro.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkuji za specifikaci, kterou jsem předala odboru majetku. V tuto chvíli není a nebude schválen připravený rozpočet na rok 2019. S touto skutečností se tedy momentálně pracuje a plán investičních akcí, který byl předložený k posouzení radě města bude nezbytné zcela předělat.

Spolehněte se, že Váš podnět bude zařazen do plánu oprav na následující období.

Markéta Bučoková, PR

Pages

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím, povinného Sčítání 2021, které končí už 11....
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...