Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Jelena

Otázka: 

Dobrý den, jak je možné že město není stále uklizeno od spadaného listí?! Zkuste si projít Bezděkovskou ulicí, tam to pěkně šustí! Péče o město a zeleň je za poslední rok je tristní. Taky mě překvapuje, že jsou po městě suché mladé stromky vysázené. Dřív se odstraňovaly během roku. Proč už se to neděje? V Rennerových sadech je to k pláči. :´( Zdraví vás volička Jelena!

Odpověď: 

Vážená paní Jeleno,

děkujeme za příspěvek. Loňskou a letošní nezvyklou situací okolo koronakrize je postiženo mnoho oblastí. Většina podniků pracuje ve střídavém režimu a tak se může stát, že nejsou věci, konkrétně v tomto případě úklid, na úrovni, na jakou jsme v běžných podmínkách zvyklí. Určitě vedení technických služeb tuto výtku předám a při jarním úklidu se na oblast zaměří. Aktuálně je prioritou zabezpečit odvoz komunálního odpadu a kdyby pracovníci hromadně onemocněli, nastal by fatální problém, proto se na podzim ne na všechna místa dostali a ne vše bylo v naprostém pořádku. Věřím, že opatření pochopíte a děkujeme za vaši shovívavost. 

Co se suchých stromků týče, nejlépe bude, když případ nafotíte a zašlete na adresu vedoucího životního prostředí: jaroslav.bruzek@mu-st.cz.

Květinová výzdoba je chloubou Strakonic a návštěvníci, ale i domácí si ji nemohou vynachválit, proto, uteče-li někde nějaká drobnost, pak bychom ocenili, kdyby vy, co procházíte městem (a netrpíte profesní slepotou), upozorníte na nedostatek, který jsme schopni neprodleně řešit. Taková pomoc ale vyžaduje konkrétní identifikaci. Děkujeme za pomoc, všichni chceme mít naše město pěkné. 

Přeji vám příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Petra

Otázka: 

Dobrý den,
mám několik otázek ohledně odpadů:
1) Osobně jsem viděla popeláře, jak do stejného popelářského vozu vysypávají popelnice na plast a v zápětí popelnice na směs (komunál). Auto má 2 komory? Spousta lidí si toto bohužel vykládá tak, že už třídit nebudou, když to popeláři stejně sesypou dohromady.
2) Bylo by možné zařídit na hřbitově kontejner na plast, když tam všichni vyhazují plastové kelímky od svíček?
3) Proč se v našem městě platí ve sběrném dvoře za suť a v jiných městech ne? Bohužel to má ten následek, že lidé hází suť v pytlích do popelnic na komunál, aby ušetřili.
4) Již 2x před 10ti dny jsem hlásila technickým službám nebezpečnou díru v nezpevněné komunikaci u garáží v ulici Zahradní, kde lidé parkují auta. Občas tam nějakému autu zapadne kolo. Na pohotovostním telefonu slíbili, že to vyřídí a na mail nereagují vůbec. Jaká je běžná doba, než technické služby opraví nahlášenou závadu?

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

pokusím se na Vaše dotazy postupně odpovědět:

1/ Popelářské auto nemá dvě komory a vždy je svážena jen jedna komodita, ovšem pokud už dojde k popsané situaci znamená to, že do separovaného odpadu někdo nasypal odpad jiný, většinou směsný. Posádka obsahy nádob kontroluje a pokud není separovaný odpad "čistý", není jiné řešení.

2/ Vzhledem k provozním poznatkům technických služeb se v absolutním objemu nejedná o velké množství plastu, navíc většina obalů ze svíček není z plastu využitelného typu a na dotřiďovací lince by byly vyřazeny a uloženy do skládky s ostatním odpadem. Přesto podnět přeneseme na referát životního prostředí. O rozmístění kontejnerů rozhoduje právě tento odbor.

3/ Poplatek je daný vyhláškou města, občan platí jen část nákladů, které jsou spojené s likvidací suti. Navíc, stavební suť není komunálním odpadem. Výši poplatků za stavební suť v jiných městech neevidujeme, co však je známo, některá města ve svých sběrných dvorech tuto službu ani nenabízí a občané si musí její likvidaci sjednat s odbornou firmou. 

4/ Pokud se jedná o naléhavou závadu, technické služby takový podnět řeší ihned. V dalších případech se postupuje podle priorit a možností, v tomto období hlavně personálních. Ve Vámi jmenovaném případě se jednalo o opravu v nezpevněné části a u garáží, což podle TS, prioritní záležitost nebyla. Nicméně, pan ředitel sdělil, že závada byla dle možností opravena zásypem (v nezpevněném terénu a v zimě nelze jinak řešit). 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den,15.11..2018 jsem vám poslal tento dotaz : Petr 15.11.2018 06:57
Otázka:

Dobrý den,uvažuje se o revitalizaci ulic Tržní?Děkuji za odpověď.
Odpověď:

Vážený pane Petře,

děkujeme za zaslaný podnět. V tuto chvíli je před schválením rozpočet na rok 2019, ve kterém ale rekonstrukce ulice Tržní není zařazena. Nicméně podnět na opravu jsem předala na majetkový odbor, který ho zařadí do plánu oprav. Vzhledem k tomu, že celkový stav komunikací je zanedbaný, přednostně se opravují ulice, které jsou páteřní a spojují důležitá místa ve městě. To ovšem neznamená, že by okrajové části ulic nebyly opravovány. Naopak.

Markéta Bučoková, PR

Chápu,že se fin.situace města od té doby změnila,ale chci se zeptat,zda se připravuje alespoň shromáždění návrhů na revitalizaci nebo zda je v tomto vůbec něco nového,co nestojí žádné nebo malé peníze.Teď jsem se dočetl ve Zpravodaji města o brzké revitalizaci 2.části ul.Mlýnská.Myslím si,že tato ul.není ani páteřní ani nespojuje důležitá místa,je dále od centra a je méně frekventovaná než Tržní,která je i v horším stavu než Mlýnská.Bydlím zde už 42 let,tak to mohu porovnat.Nejde mi o rivalitu nebo zášť,jen jsem chtěl toto připomenout.
Pěkný den a děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za připomenutí problému stavu komunikace, ze kterého je patrné, že vám není lhostejné jak lokalita, v níž žijete vypadá. Vedení města si je vědomo neutěšeného stavu vozovek uvnitř centra města a rozhodně není smyslem jednu komunikaci upřednostňovat před jinou. Avšak vzhledem k finanční situaci, jejíž tendence se vzhledem k současnému stavu očekává spíše klesající, se musí velmi obezřetně zvažovat každá plánovaná investice. Již nyní se do nového rozpočtu zahrnuly akce na jejichž financování bude možné zajistit podporu dotačním titulem. V každém případě se komunikace budou průběžně opravovat a plánovat jejich celkové rekonstrukce.

Markéta Bučoková, PR  

Petr

Otázka: 

Dobrý den, bude město opravovat ulici Profesora Skupy nebo alespoň chodníky po kterých když se jde tak je to na zlomení nohy

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za upozornění. Město průběžně provádí opravy tras pro pěší, které jsou léty zanedbané a jejich údržba vyžaduje nemalé finanční prostředky. Předám váš postřeh odboru majetku k řešení. 

Markéta Bučoková, PR

Jakub

Otázka: 

Dobrý večer,
chci se zeptat, jestli už konečně odstraníte nepojizdné auto na parkovišti Jezerní 1394. Majitel má od policie už rok výzvu na odstranění vraku a stále se nic neděje. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Jakube,

děkujeme za upozornění. Předala jsem k řešení městské policii, která věc prověří. Z vaší zprávy není zcela patrné o jaké auto se jedná, máte-li zájem, napiště mně na e-mailovou adresu (marketa.bucokova@mu-st.cz) podrobnosti.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Vážená paní Bučoková,
V jedné ze svých odpovědích ze 28.9.2020 paní Báře píšete….“Odpad, o kterém pravděpodobně mluvíte vy (tj. listí ze stromů v zahrádkářských koloniích), je povinností svážet do velkoobjemových nádob, které jsou v zahrádkářských oblastech k dispozici, nebo přímo do sběrného dvora…..“ Můžete mi prosím sdělit, kde jsou umístěny ty velkoobjemové nádoby v oblasti zahrádek Viničná-Šibeník – konkrétně lokalita na severním obchvatem města? Totiž – kdysi před mnoha lety tam k dispozici byly, ale již drahná léta nejsou a je to v neprospěch nás všech!

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

v rámci celého města jsou velmi pečlivě vybírána místa, kam je možné lokalizovat velkoobjemový kontejer, bohužel ne všude je to možné a to hned z několika důvodů. Jednak se k danému místu nelze bezpečně dostat popelářským (kuka) vozem pro jeho obtížnou dostupnost a jednak nejsou v každé lokalitě pozemky města, na kterých mohou velkoobjemové kontejnery stát. Z pohledu uživatele se může taková situace zdát až diskriminující, ale je ve své podstatě, z identity místa, neřešitelná. Nabízí se možnost bioodpad ze zahrádky svážet na sběrný dvůr, kde ho od Vás převezmou zcela zdarma. 

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Vážení,

v prosincovém městském zpravodaji jsem se dozvěděla, že se chystá rekonstrukce "velmi frekventované" ulice Pohraniční stráže na okraji města. Zajímalo by mě, jaká jsou kritéria pro "velmi frekventovaná", jsem přesvědčena, že je ve městě řada ulic frekventovanějších - např. Bezděkovská. To není ulice, ale tankodrom. Že by tudy zastupitelé dlouho nejeli/nešli? Tomu se mi nechce věřit. Proč tedy Pohraniční stráže a ne Bezděkovská?

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

nezbývá nežli souhlasit s realitou, že ve městě jsou další komunikace v neutešeném stavu. Což ale na druhou stranu není otázka několika posledních let, ale dlouhodobého zanedbání oprav stávajících komunikací. Město si je vědomo jaká je situace v Bezděkovské ulici. Jelikož bude nutná její celková rekonstrukce, a to včetně obnovy inženýrských sítí, předpokládaná cena stavební prací se blíží k nemalé částce 40 mil. Kč. V současnosti je zpracovaná pouze dokumentace obnovy kanalizace a vodovodního řadu. V plánu je zpracování celkové projektové dokumentace rekonstrukce ulice a získání stavebního povolení do roku 2022, tak aby nejpozději v letech 2023 - 2024 došlo k nastolení kýženého stavu a ulice Bezděkovská bude rekonstruována včetně parkování a nezbytné zeleně.

Markéta Bučoková, PR

 

Aleš Novotný

Otázka: 

Zdravím,
rád bych upozornil na jedno zcela zjevně nepojízdé, majitelem opuštěné a technickou prohlídku právem postrádající vozidlo, které již několik měsíců stojí na odstavné ploše vedle kontejnerů na křižovatce ulic Rybniční a Na Jezárkách. Slouží pravděpodobně zejména okolní mládeži jako trenažér na odbourávání stresu, tudíž je již ve značně zdemolovaném stavu.
V posledních týdnech mu přibyl kolega - obytný přívěs, který je stejně jako již zmíněné vozidlo bez poznávacích značek. Dá se proto se značnou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že dopadne stejně.
Najde správa města, případně Městská policie způsob, jak tento stav napravit, nebo počkáme, až se nám odstavná plocha zcela zaplní?
Děkuji a pěkný den

Odpověď: 

Vážený pane Novotný,

děkujeme za upozornění. Město a městská policie již má účinnější zbraň proti nepojízdným automobilům v podobě novely zákona o pozemních komunikacích. Odstavená a zjevně nepojízdná auta (s propadlou TK více než 6 měsíců) jsou již řešena s jejich majiteli a pokud ti neragují, pak nastupuje administrativní proces, který zpravidla končí odtažením vozidla. První odtahy již ve Strakonicích proběhly.

Markéta Bučoková, PR

veronika

Otázka: 

Dobrý den,
prosím o sdělení termínu, kdy budete uklízet prostory kolem bytových domů v ulici Čelakovského 1124 a 1125. Je zde kromě spadaného listí i množství odpadků. Děkuji Veronika

Odpověď: 

Vážená paní Veroniko,

podle odhadu technických služeb a jejich aktuální vytíženosti by tato lokalita měla být uklizena koncem příštího týdne. 

Přeji hezký den a pevné zdraví.

Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych upozornit na nebezpečné místo. Jedná se o přechod pro chodce v ulici Mírová, u autobusové zastávky. V blískosti přechodu se nacházejí popelnice, které brání řádnému výhledu, jak řidičům tak chodcům. Dalo by se s tím něco udělat?

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

děkujeme za vaši připomínku. Mírová ulice aktuálně prochází kompletní rekonstrukcí, která vedle opravy samotné komunikace počítá i s osazením nových polozapuštěných kontejnerových stání a celkovou bezpečnější úpravou této oblasti. Investiční akce by měla být dokončena v červenci následujícícho roku. 

Markéta Bučoková, PR

Evzenie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den, reaguji na paní Alenu a parkovací automaty - jsem naprosto opačného názoru. Nové automaty jsou bezvadné a to, že člověk musí napsat SPZ, je jen maličkost. Když člověk jakéhokoliv věku zvládne řídit automobil, tak zvládne i napsat si SPZ, většina lidí má u sebe malý technický průkaz, tak to prostě opíše a je to. Navíc lidé, kteří špatně vidí, by ve většině případů spíš moc automobily řídit neměli. Dřívější automaty na parkování byly příšerné - za prvné prakticky žádné mince nebraly a když chtěl člověk parkovat jenom hodinu a měl jenom dvacetikórunu, tak mu automat sežral všechny peníze a nic mu nevrátil. A stále u sebe nosit drobné mince také není komfortní.
Mě spíš vadí něco jiného - že ve městě už prakticky není místo, kde by mohl člověk parkovat zdarma. Jo a policie městská toho moc nekontroluje - viděla jsem po městě jet auto jejich okolo skupiny tří lidí a pak hromady lidí bez roušek a nic se nestalo, nezastavili, nedomluvili, pokutu nedali. To fakt nechápu.

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

děkujeme za váš příspěvek. Předám městské policii.

Parkovací místa jsou zpoplatněna proto, aby nebyla využívána k celodennímu odstavení auta, ale aby motoristé využívali centrání části města pouze na dobu nutnou k vyřízení nezbytných záležitostí. Potřebuje-li někdo odstavit auto a dále pokračovat jiným dopravním prostředkem, nebo zaparkovat na dobu pracovního času, pak má možnost využívat parkoviště mimo centrální část města. 

První půl hodina parkování je v rámci celého města na zpoplatněných parkovištích zdarma. Mnohá města tuto službu nemají. 

Markéta Bučoková, PR

Renáta

Otázka: 

Dobrý den, u výjezdu ze Strakonic na Volyni, se objevila nová reklamní plocha, která znemožňuje výhled při výjezdu z křižovatky, je to velmi nebezpečné, tam nemá vůbec nic být. Může město pomoci s nápravou, aby ta zrůdnost byla odstraněna. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Renáto,

děkujeme za upozornění. Celá věc je již v šetření PČR.

Markéta Bučoková, PR

Bára

Otázka: 

Dobrý den,prosím mohlo by se v zahrádkářských oblastech vyvesit,že je zakázáno pálit listí,vetve atd.?Bylo by dobré to i připomenout rozhlasem,že je to pod pokutou.Občas by to mohla project policie ty oblasti a kontrolovat a nejen o vikendu,je to i týdnu.Je to hrozne jak se to rozmohlo!

Odpověď: 

Vážená paní Báro,

osvěta před tradičními podzimním úklidem zahrad byla zveřejněna v posledním čísle Zpravodaje (následně na webových stránkách města a FB profilu města), kde byl otištěn článek na téma zákazu pálení listí a využití kompostování. Kdo se tedy pravidly chce řídit, byla mu připomenuta.

Pokud se ve vašm okolí vyskytne tento případ, prosím, volejte linku 156. Městská policie zjedná nápravu. Strázníci nemohou být všude, zvláště v této nelehké době.

Markéta Bučoková, PR

Alena

Otázka: 

Dobrý den, dnes jsem měla tu možnost prvně se seznámit s novými automaty na parkovišti. Chtěla jsem se zeptat, čí to byl výmysl? Vy snad vůbec nechápete, že ve Strakonicích parkují i starší občané, kteří tyto automaty mají také zvládnout. Dříve dali peníze a stiskli tlačítko. Nyní musí zadat číslo SPZ a pokračovat dále. Máte rozum? Staří lidé, víte jak to pro ně bude složité? Je mi z toho zle. Místo ulehčení jim házíte klacky pod nohy. To budou jako staříčci chodit s papírkem s SPZ a brýlemi k automatu, aby to tam namačkali a mohli hodinu parkovat! Je to stupidní! Tohle se vám fakt povedlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odpověď: 

Vážená paní Aleno,

vaše obavy lze pochopit, ačkoliv si jmenovaná skupina obyvatel určitě nezaslouží podceňovat. Je přesce mnoho seniorů, kteří se i přes pokročilý věk velmi rádi vzdělávají a vyhledávají nové informace, stejně jako zvládají obsluhu moderních chytrých přístrojů.
Stávající parkovací automaty již dosluhují a nelze pro jejich repasování zajistit ani náhradní díly, proto je nutná postupná výměna starých, dosluhujících modelů za nové, ano moderní, disponující chytrými technologiemi. To co jednomu práci usnadní, se může pro jiné zdát nepřekonatelnou překážkou. Pevně věříme, že se i dříve narození s těmito automaty naučí pracovat. 
Chytré parkovací automaty naleznete již ve všech městech, napříč celou Českou republikou, Strakonice tedy nijak nevybočují a nejsou výjimkou v jejich zavádění.

Markéta Bučoková, PR
 

M. Radová

Otázka: 

Dobrý den, bylo by možné udělat něco s popínavou rostlinou která roste na ostrůvku v ulici hraniční jak je dětské hřiště? Při výjezdu z ulice Šumavská není vidět do křižovatky. Děkuji M. R.

Odpověď: 

Vážená paní Radová,

děkujeme za podnět. Předala jsem ho technickým službám, které zajistí v případě, že rostlina je na pozemku města, úpravu zeleně. V opačném případě musí nápravu zjednat majitel pozemku.

Markéta Bučoková, PR

Evzenie Pavlova

Otázka: 

Dobrý den, kdo je zřizovatelem basketbaloveho klubu BK Strakonice? Jak je možné, že v cele jsou stále stejní lidé, když se tým v první basketbalové ženské soutěži pohybuje ji třetí sezónu na dně tabulky?

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

sportovní kluby se aktuálně zakládají podle občanského zákoníku jako zapsané spolky (město Strakonice není zřizovatelem klubu). Oficiální název Vámi dotazovaného klubu zní Basketbalový klub Strakonice, z.s. Co se výkonů týče, prosím, obraťte se přímo na trenéra žen, Mgr. Martínka.  

Markéta Bučoková, PR

jana

Otázka: 

Dobrý den,chtěla bych poprosit zda by šlo umýt zastávku pod Hvězdou a také ceduly VZP děkuji za odpověd.

Odpověď: 

Vážená paní Jano,

děkujeme za upozornění.

Předala jsem technickým službám k řešení.

Přeji klidné dny.

Markéta Bučoková, PR

Miroslav Duriš

Otázka: 

Dobrý den,
chci se zeptat, jakým způsobem plánuje město upravit plochu uvolněnou po demolici lávky v ulici Katovická - Bavorova.
Dříve zde bylo křoví, které bránilo v parkování aut u okraje silnice, a také sloužilo k odhazování odpadků a močení.

Bude zde nově klasická parková zeleň s výsadbou např. květinových záhonů?

děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Duriši,

v místě odbouraných železobetonových konstrukcí lávky dojde k vyrovnání terénu podorniční zeminou na straně sídliště Mír. Na obou stranách komunikace je navržena parková úprava v kombinaci stromů buk lesní, jerlín japonský a lípa stříbrná. Po pravé straně ve směru od Dražejova bude vysázena lípa stříbrná, vlevo pak buk lesní a jerlín japonský. 

Markéta Bučoková, PR

Evženie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den,

jak se staví město a hlavně mětská policie k tomu, že lidé uvnitř budov a hlavně obchodů nenosí roušky? Byla jsem v minulém týdnu v knihovně a hlavně že je všude napsáno na dveřích "Vstup pouze s rouškou". Vstoupím do knihovny - nikdo tam roušku nemá a knihovnice jsou vedle sebe za pultem a chichotají se. Situace se opakuje i v obchodech, kde si honem rychle prodavačky za zástěnou nandavají při příchodu zákazníka rouškou nebo utíkají mimo obchod. Někde Vás dokonce obsluhují bez roušky - z těch obchodů jsem odešla - a argumentují, že nejsou ovce a nebudou poslouchat plukovníka, že jsou statistiky o nakažených zmanipulované atd. Do obchodu vstoupí seniorka naprosto normálně bez roušky a nikdo jí nic neřekne. Když jsem lidi slušně upozornila, ať si nasadí roušku, tak mi řekli: "Když se Vám to nelíbí, seďte doma a nepruďte." a ohledně desinfekce je to to samé - někde vůbec není i ve vyhlášené restauraci, většina lidí ví, kterou myslím. Dokonce ani v Mhd někteří řidiči nemají roušky. A vrcholem je městský úřad a banka u něj, kde to také nikdo neřeší. Bude město dělat kontroly a budou se udělovat pokuty? Nemělo by to být náhodou naopak, že ten, kdo má problém nosit roušku, tak ať sedí doma a nakupuje přes internet? Tohle jsou původci nákazy - neukáznění prodavači, zákazníci a další. Co vy na to? Děkuji za zveřejnění tohoto apelu, od této doby už kvůli těmto neposlušným lidem, kteří mě urážejí, budu sedět doma, i když nechci. Ale nechci se nakazit.

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

diskuze o tom, zda v minulém týdnu někdo měl či neměl nasazenu roušku je s časovým odstupem zcela bezpředmětná. Mohu Vám jen doporučit, budete-li svědkem takové situace, volejte linku 156. Pouze a jen policie má ze zákona právo v takovém případě zasáhnout a pokud dotyčný upozornění nerespektuje, pak přistoupit k restrikcím.

Město touto provomocí nedisponuje, město může maximálně své občany žádat o dodržování nařízení, což se děje.

Markéta Bučoková, PR

František

Otázka: 

Dnes článek na IDNES " MĚSTO PRO BYZNYS ", vítězství město Písek. Zde je vyhodnocená tabulka:
1. Písek
2. Blatná
3. Jindřichův Hradec
4. Dačice
5. Český Krumlov
6. Vimperk
7. Prachatice
8. Třeboň
9. České Budějovice
10. Kaplice
11. Tábor
12. Milevsko
13. Vodňany
14. Strakonice
15. Trhové Sviny
16. Týn nad Vltavou
17. Soběslav

Ostuda Strakonic, kdy nás předhonila daleko menší města. Prohnilost, nebo samolibost či jiné problémy zdejších úředníků. Položme si otázku: Jde vůbec někomu o město, nebo o vlastní byznys?
Jenom malé sdělení, že asi dochází na těchto stránkách k cenzuře, co chceme sdělit to sdělíme, co nechceme sdělit, to nesdělíme / kontrola a omezování sdělování informací /.

S pozdravem František

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

srovnávací výzkumu "Město pro byznys" je vedení města znám a samozřejmě, že ho sleduje. Nicméně mnohá srovnávací kritéria výzkumu je třeba brát notně s rezervou, neboť mnohá z těchto kritérií není v silách kteréhokoliv města ovlivnit. Například vzdálenost města od dálniční sítě, počet středoškoláků a učňů ve městě, počet firem a OSVČ na počet obyvatel apod. To jsou kritéria, která buď svojí politikou ovlivňuje stát, kraj nebo sami obyvatelé, bez ohledu na úsilí vedení města. Co může vedení města ovlivnit jsou některá kritéria veřejné správy, jako je například podíl investic, likvidita, dluhová služba, výdaje na veřejnou dopravu apod. Zde je však třeba zároveň zdůraznit, že některé ukazatele, jako například dluhová služba, je břemeno, které současné vedení radnice převzalo po svých předchůdcích a ačkoliv si od svého zvolení v roce 2014 nepůjčilo ani korunu, a naopak splatilo stamiliony korun starých dluhů, přesto jsou Strakonice stále v tomto kritériu na posledním 17. místě. Naopak ve výdajích na veřejnou dopravu, na kulturu, na sociální péči nebo na sport jsou Strakonice na předních pozicích.

Srovnávací výzkum Město pro byzys rozhodně vedení města nepodceňuje, ale ani nepřeceňuje. Hlavní myšlenkou vedení města je vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst, rekonstrukce městské infrastruktury jak v dopravě, tak v oblasti kultury, školství i sportu. Ačkoliv je stále splácen značný objem starých dluhů a závazků, vedení města se snaží zpříjemnit život obyvatelům Strakonic podporou rozmanitého spolkového, kulturního i sportovního vyžití. O smyslu této myšlenky, nakonec rozhodnou sami obyvatelé ve volbách, nikoliv srovnávací výzkum. Pro každé vedení města jsou hlavním a jediným srovnávacím průzkumem, který má smysl, volby.

Markéta Bučoková, PR

František

Otázka: 

Dobrý den paní Bučoková, dnes jsem si prohlížel některé Vaše odpovědi dotazujícím. Myslím si, že by bylo namístě někdy zjistit i zajistit informací více od organizací byť vyšších na úrovni kraje, nebo od firem, které provádí různé činnosti pro Strakonice. Myslím si, že pokud zastáváte tuto funkci na MěÚ ve Strakonicích, tak by měla být co nejobjektivnější a profesionální, poněvadž plat úředníka je od daňových poplatníků, přeci si nebude dál dotazující zjišťovat informace od dalších subjektů.
Vzhledem k tomu, jak shora uvedeno, může město zrušit tuto stránku, nebo občané můžou rovnou kontaktovat starostu či tajemníka.
S pozdravem František

Odpověď: 

Vážený pane Františku,

někdy i slova kritiky, jsou-li objektivní, mohou být pro moji práci obzvlášť nápomocná. Mohl byste uvést konkrétní případy, kdy body odpovědi nebyly dostatečně srozumitelné či vyčerpávající? Jen na základě konkrétního případu je možné zlepšit následující reakce a podávat plnohodnotné odpovědi, nebo naopak mohu vysvětlit, proč byla odpověď koncipována právě daným způsobem. Na základě obecného konstatování není možné dovodit závěry. 

Jestliže to bude vyžadovat větší prostor, pak můžete použít elektronickou adresu: marketa.bucokova@mu-st.cz, kde můžeme problém řešit. Nechávám zcela na vašem uvážení.

Přeji Vám příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

václav vondra

Otázka: 

Dobrý den, využívám možnosti vyjádřit se k využití zakoupeného Špýcharu a okolních pozemků.Jako jako kanoista, vodák ... bych chtěl předat podnět k využití alespoň části uvedených nemovitostí jako centrum vodních sportů, které by sloužilo jako zázemí pro dračí lodě-půjčování pro veřejnost a také by to bylo vhodné zázemí pro slalomovou dráhu, kterou v této lokalitě navrhl arch.Skala(návrh byl předán na MÚ).
S pozdravem Václav Vondra, předseda kanoistického klubu Otava Strakonice.

Odpověď: 

Vážený pane Vondro,

děkujeme za váš podnět k využití nově získané budovy Špýcharu. V listopadovém čísle Zpravodaje bude uveřejněn rozhovor se starotou města, kde pan starosta nabádá občany, aby se nad využitím budovy zamysleli. Jedná se o strategické místo, které by mělo sloužit všem strakonickým obyvatelům, je tedy velmi důležité najít správnou ideu. Mnohé nápady již existují, je nezbytné o nich mluvit.

Markéta Bučoková, PR

Pavel Rajnoch

Otázka: 

Dobrý den nelze mi sem vložit fotky tak popíšu. Hodně lidí chodců cyklistů pejskaru atd chodi kolem řeky od poutě směrem na Slanik a pod Májem je to neprůchozí dál na jatka a Slaník. Nechápu že za ty léta se tam neudělala nějaká lávka přemostění je to otazka do 20 000kc udělat jen z kovu lávku aby se to dalo přebrodit. Teďka suchou nohou nedokaže nikdo. Jde o lávku cca 5 metrů.
Dekuji případně napište kam poslat fota situace.

Odpověď: 

Vážený pane Rajnochu,

děkujeme za Váš názor. Fotografie zašlete prosím na: marketa.bucokova@mu-st.cz.

Markéta Bučoková, PR

Václav Martínek

Otázka: 

Úplná uzavírka na I/4 ulice Písecká v termínu od 3.8.2020 - 31.10.2020

Prosím jděte se podívat na stavbu tam píší že uzavírka je do půlky ledna 2021
Tak si prosím sjednoťte informace . Uvádíte řidiče v omyl o délce uzavírky. Martínek

Odpověď: 

Vážený pane Martínku,

předmětná stavba je realizována ŘSD ČR, o uzavírce či jejím prodloužení tedy nerozhoduje město Strakonice, ale Krajský úřad JčK. Až na základě zaslaného rozhodnutí o prodloužení uzavírky, můžeme přesné datumy zveřejnit. Doposud jsme žádné rozhodnutí neobdrželi. 

Za zveřejnění data na info-tabuli prováděcí firmy nenese město Strakonice odpovědnost.

Veškeré informace o uzavírkách, jejich prodloužení či naopak zkrácení, dostávají účastníci silničního provozu bezodkladně, jakmile tuto informaci obdržíme.

Markéta Bučoková, PR

Naďa

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli neplánujete nebo kam mám poslat požadavek , aby se sídliště 1.Máje jezdil autobus směr k Lidlu aby se děti dostali ráno do školy Dukelská? Děkuji Zábranská

Odpověď: 

Vážená paní Naďo,

dotaz můžete zaslat přímo pracovnici odboru dopravy, která se touto problematikou zabývá na elektronickou adresu: gabriela.turkova@mu-st.cz. Dotaz odešlu.

Markéta Bučoková, PR