Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Lenka Zvědavá

Otázka: 

Dobrý den,
Ráda bych se zeptala, jak nakládat s hliníkovými obaly. Po městě je mnoho kontejnerů na odpad, ale ty na hliník jsem zatím nenašla. Koukám špatně, mám je házet k plastu a nebo je jediná možnost sběrný dvůr?
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Zvědavá,

kontejnery na hliníkové obaly po městě rozmístěny nejsou a ani nebudou z důvodů velmi vysokých nákladů jejich samostatného sběru. Proto pro jejich likvidaci, prosím použijte sběrný dvůr. 

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Můj dotaz se týká revitalizace sídliště Šumavská - jak pokračují přípravy a hlavně v jakém časovém horizontu dojde k realizaci. Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

v současné době je na základě zadání majetkového odboru zpracovávána projektové dokumentace na první etapu revitalizace sídliště Šumavská, která zahrnuje realizaci páteřní komunikace středem řešeného území, tedy ul. Povážská spolu s navazujícím rozšířením kapacity parkovacích míst, souvisejícími opěrnými zídkami, úpravou zeleně. Do této etapy patří také realizace dětského hřiště v ploše klínovitého pozemku mezi ul. Povážská a U Zahrádek vč. samotného úseku ul. U Zahrádek v délce hranice přiléhajícího hřiště.

V říjnu letošního roku bude Státním fondem rozvoje bydlení vyhlášena výzva pro rok 2021 pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace sídliš. Do této výzvy město Strakonice plánoje podání žádosti s projektrem regenerace sídliště.

To jsou v tuto chvíli nejčerstvější informace týkající se projektu, který město začalo realizovat v říjnu roku 2018, kdy byla podepsána smlouva mezi městem Strakonice a zpracovatelem studie Ing. Mgr. Akd. Arch. Ivo Kramlem o vytvoření studie. 

Markéta Bučoková, PR  

 

Tomášková Zdeňka

Otázka: 

Dobry den, bydlim v ulici Stavbařů 226 v bezprostredni blizkozti vystavby noveho polyfunkcniho domu v ulici Bezdekovska.Muj dotaz je, kdo nam uhradi skody zpusobene na zaparkovanych vozech vedle vystavby ze ktere lita neskutecne mnoho prachu a suti ktera se usazuje na vozech a oknech a na vsem co stoji v blizkosti stavby.Nemela by nahodou stavebni firma pouzivat tzv rukav pri vyklizeni suti z domu aby neposkozovali okoli?vse hazi lopatou z vysky z okna do pristaveneho kontejneru.Tato demolice neni nikak zabezpecena proti prachu.Rodiny s detmi si nemohou ani vyvetrat.Mate nejake adekvatni reseni?Z okolnich obydlenych domu i z naseho se zacina sepisovat petice na okamzite reseni.

Odpověď: 

Vážená paní Tomášková,

výstavba polyfunkčního domu je v gesci majitele a investora a tím město Strakonice není. Pokud se Vámi popisované problémy opakují, pak byste je měli řešit občansko-právní cestou přímo s investorem a dodavatelem stavby.

Markéta Bučoková, PR

 

Honza

Otázka: 

Dobrý den,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za divadelní předplatné, které vytváříte. Přijde mi, že je vcelku vyvážené a pestré. Možná by nevadilo pozvat i divadlo z Plzně, anebo ještě někoho jiného. Je možné někam posílat návrhy na divadelní představení nebo jiné kulturní akce? Mrzí mě zároveň, že MĚKS nedokáže kvalitně a dostatečně ocenit umělce, kteří k nám zavítají. Včera proběhlo jedno z divadel a ani jeden z herců nebyl za nás diváky oceněn - květinou,...bohužel to není poprvé a nevrhá to na naše město zrovna pozitivní dojem. Nešlo by to napravit?

Odpověď: 

Vážený pane Honzo,

návrhy na případná pozvání hostujícího divadelního spolku, prosím směřujte na programové oddělení MěKS Strakonice: program@meks-st.cz. 

Není zvykem, aby se po ukončení každého představení umělci oceňovali květinami. Květiny se věnují při významných událostech, jako například při koncertech Kruhu vážné hudby. Pokud květiny naopak chtějí věnovat diváci, pak jim v tom nic nebrání při závěrečném poděkování.

Může to být námět na zamyšlení a přeposlala jsem ho vedení MěKS.

Markéta Bučoková, PR

Luboš Brückler

Otázka: 

Zajímalo by mne, proč je některým ZTP občanům vyhrazeno parkovací místo dodatkovou tabulkou s SPZ jejich vozu a nikdo nezkontroluje, zda ho opravdu využívají. Konkrétně vůz SPZ 7C2 3140 má vyhrazené místo na Sídlišti 1.máje proti zadnímu vchodu domu čp. 1141 a přesto již třetí den parkuje na místě pro ZTP u vchodu do domu čp. 1142. Přestupku se tím sice nedopouští, ale při současném nedostatku parkovacích míst je to od tohoto řidiče vyloženě bezohledné.

To, že řidičí bez ZTP parkují občas na místech určených pro tělesně postižené a orgány raději projedou nebo projdou kolem a dělají, že to nevidí, na to už jsem si musel zvyknout, ale tohle je vrchol bezohlednosti.
Když zaparkuji vůz na místě pro invalidy označeném tabulkou s SPZ 7C2 3140, věřím, že dostanu pokutu, ale prosím aspoň o domluvu tomuto řidiči. Situaci mám nafocenou, ale zde není prostor, kam by bylo možné obrázky nahrát.

děkuji za odpověď
Brückler

Odpověď: 

Vážený pane Brücklere,

z Vašeho popisu nelze jasně dovodit z jakého důvodu není majitelem vozu s vyhrazeným parkovacím místem toto místo využíváno. Proto si Vám dovoluji navrhnout následující řešení. Nastane-li opakovaně tato situace, bezodkladně volejte hlídku městské policie, aby celou záležitost prošetřila. Zároveň můžete Vámi pořízené snímky zaslat přímo k rukám velitele MP na elektronickou adresu mmichalek@mpstrakonice.cz.

Věřím, že ve spolupráci s městskou policií dojde k vyjasnění situace.

Markéta Bučoková, PR

Mirek

Otázka: 

Na Jezárkách a Na Stínadlech bydlí téměř 1500 obyvatel. Při ulici K Dražejovu je chodník končící u obchvatu a za obchvatem pokračuje do nákupního centra na Katovické a do centra. Přes obchvat však chybí přechod pro pěší a tím uvedené chodníky ztrácejí význam. V daném místě v závěru loňského roku došlo ke střetu starší ženy s autem a podle policie ČR byla na vině žena, která přecházela mimo přechod, který v místě nezvratně chybí. Obchvat je v celé délce veden uzavřenou částí obce (města), takže provedení přechodu pro pěší s min. finančními náklady by nemělo být problémem. Všechny kruhové křižovatky mají přechody, vyjma na Písecké, kde chybí přechod přes silnici č. I/4 k čerpací stanici PHM s myčkou, obchodu s pracovními oděny a autoservisu.

Odpověď: 

Vážený pane Mirku,

celá situace se řeší a jelikož v současné době nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, není možné cokoliv budovat. V budoucnu má město zájem na vybudování např. světelné křižovatky s přechodem, nebo kruhové křižovatky. Do té doby musí chodci používat stávající podchod.

Markéta Bučoková, PR

Dita Uhriková

Otázka: 

Dobrý den, původně plánovaná lávka přes obchvat za Rájem se nerealizovala proč prosím. Většina zahrádkářů pak kličkuje mezi auty a kamiony, protože denně chodí ze sídliště, hlavně staří lidé bez aut, na své zahrádky, jaj byli zvyklí a v zimě zase krmit ježky, ptáky i mnou v této lokalitě kastrované kočky. Ty jim často chodí v hodinu krmení naproti a kličkují tam pak mezi auty všichni a jsou tak v ohrožení života i řidiči, jak se dle vyprávění už párkrát téměř zadařilo. Myslím, že lávka pro pěší by tam byla velmi potřeba......děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Uhriková,

obchvat je stavbou ŘSD, pokud požadujete informace o výstavbě jednotlivých prvků náležejících ke stavbě, pak se prosím obraťte na invetsora, kterým je zmíněné ŘSD.

Markéta Bučoková, PR

Musilová

Otázka: 

Dobrý den,
navazuji na můj předchozí dotaz.

1. Tvrdíte, že evidence toulavých zvířat neexistuje. Podle Občanského zákoníku je obec povinna evidovat nález a vyhlásit ho. Takže, když přijme Městská policie zatoulané krotké kotě, tak ho nikde nevyhlásí, aby ho mohl dohledat majitel ? Z jakého důvodu postupuje město Strakonice jinak, než ukládá zákon?
§ 1058
(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
§ 1059
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.

(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

2. Tvrdíte :Již od roku 2008 se město systematicky stará o toulavé kočky a to tím způsobem, že eliminuje jejich nekontrolovatelné rozmnožování odbornou kastrací."
Vždyť to ale není pravda. Město se nestará, to všechno dělá sama paní Uhriková. Zjistila jsem, že město vydává ročně částku 20 tisíc korun na veterinu a zbytek hradí paní Uhriková bez pomoci města. 20 tisíc prožije jediná kočka za rok. Proč prosím píšete nepravdy ?

3. Zákon nenařizuje obci zřídit útulek, to máte pravdu. Ale nařizuje obci se o toulavá zvířata postarat. Takže město Strakonice se bude starat tak, že krotké nalezené zvíře vyhodí na ulici? Nebo bude zneužívat paní Uhrikovou, aby to zaplatila za město ze své výplaty? Proč si pan starosta nejdřív nezjistil něco o útulcích, jak fungují a že hledají zvířatům nové domovy? A jak se budete starat, až paní Uhriková řekne DOST a nebude to dělat za město?

Domnívám se pane starosto, že Vaše rozhodnutí bylo špatné, kruté a odporuje zákonu i dobrým mravům.

Prosím o odpovědi.
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Musilová,

děkujeme za citaci paragrafů Občanského zákoníku, ale nijak nereagujete na fakt, že problematika toulavých koček je především problém a neukázněnost majitelů a chovatelů, kteří si zvířata pořídí, ale následně se o ně nedokáží vhodně postarat. Udělujete rady a požadavky městu jak má postupovat, ale na ty kteří tuto situaci zapříčinili, zapomínáte. Neměla byste jako ochránce zvířat především apelovat na chovatele a jejich nezodpovědný přístup k domácím mazlíčkům?
Z Vaší reakce je patrné zapálení pro věc. Pak je nejsnazší nabídnout pomocnou ruku obětavé paní Uhrikové a konat, nežli citovat paragrafy, neboť ty ve vztahu k možnostem města záležitost neřeší. Ostatně eventuality města Vám byly podrobně sděleny v předcházejícím dotazu. Dvacetitisícová suma je ve Vašem podání vytržena z kontextu. Jde o částku, která je dána do rozpočtu města který, jak jistě sama víte, je sestavován na základě předchozího čerpání veřejných finančních prostředků a následně je sestaven plán na další roční období. Pokud by došlo k nárůstu nákladů na úhradu veterinární péče o kočky, pak je tato částka navýšena v rámci rozpočtových opatření příslušného odboru.   
Nyní k samotné citaci paragrafů OZ. Je nutné odlišovat případ věci nalezené od věcí a zvířat, která nikomu nepatří - tedy jde o věci bez vlastníka. Uváděný § 1058 a § 1059 OZ obsahuje zvláštní pravidlo jak postupovat, pokud dojde k nálezu zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka a v případě nalezených zvířat určených zjevně k zájmovému chovu. Tato ustanovení v případě odchytu toulavých koček v praxi nejsou použitelná.   

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Jana

Otázka: 

Dobrý den

Jsem zhrozena, co se děje kolem koček na Strakonicku a Písecku.
Pročítám diskuze a zjišťuji, že pravda asi není na straně města.
Město nemá povinnost zřídit útulek, ale má povinnost se o toulavá zvířata postarat a někam je umístit, aby se mohl najít případný majitel. Jestli tomu rozumím správně, Uhriková ve Strakonicích a paní Hulcová v Písku tohle dělají pro město bez finanční kompenzace za jejich práci.
Také vím z osobní zkušenosti, že ve Strakonicích je stále dost toulavých koček a paní Uhriková s tím má dost práce.

Dotazy:

1. Kde najdu na Vašich stránkách smlouvu s veterinou, na které jsou kočky ošetřovány. Kde najdu fakturu na finanční částku, neboli, kolik peněz město Strakonice vydalo za toulavé kočky v posledních letech?

2. Kde najdu evidenci toulavých zvířat. Respektive o kolik koček za poslední roky šlo?

Další dotaz je na pana starostu Hrdličku, který řekl do deníku:

„Zřízení útulku pro kočky je naprosto neekonomický počin, který zatěžuje zvířata. Nebudeme tedy takové zařízení budovat, ale raději podpoříme odbornou kastraci zvířat," uvedl na jednání starosta města Břetislav Hrdlička.

1.Proč je zřízení útulku počin, který zatěžuje zvířata?
2.Kde jsou po kastraci umístěna zvířata na rekonvalescenci ?
3.Kam umísťujete toulavé krotké kočky a koťata. Do jakého zařízení a co za to město platí?
4.Dále se píše, že kočky se nemají zavírat. Jak pane starosto chcete tedy kočku,která se ztratila, chytnot a někam dát ? Nerozumím tomu, jakým způsobem se tedy o toulavou kočku bez zavření chcete postarat ? Víte, v jakém stresu je venku kočka, která žila původně v bytě a třeba vyskočila z okna ? (viz text:Jedná se o teritoriální zvířata, která pro svůj život nezbytně potřebují volný pohyb a naopak odchyt a držení v uzavřených prostorech jim může způsobit zatěžující stres.)
5. Když je to pro město neekonomický počin, máte pane starosto za to, že pro paní Uhrikovou je péče o kočky ekonomická?

Děkuji za odpověď.
Musilová

Odpověď: 

Vážená paní Musilová,

město je subjekt hospodařící s veřejnými prostředky a jako takové je povinno s nimi nakládat s náležitou rozvahou. Zřízení útulku, které mimochodem zákon o obcích nenařizuje, je ekonomicky velmi zatěžující a to jak pro město, tak pro soukromou osobu. V souvislosti s jeho zřízením je nezbytné si uvědomit, že takový útulek řeší následky nezodpovědného chování majitelů mazlíčků. 

Již od roku 2008 se město systematicky stará o toulavé kočky a to tím způsobem, že eliminuje jejich nekontrolovatelné rozmnožování odbornou kastrací. Bohužel se mezi námi pohybuje značná část obyvatel, kteří si zvíře pořídí a posléze zjistí, že péče o něj přesahuje jejich možnosti. Nejsnazší cestou, jak se takového zvířete zbavit, je vypustit ho do volné přírody. Konec příběhu známe všichni, kočky se přemnožují a v mnoha případech působí jako přenašeči chorob.

K Vašim dotazům:

  1. Veřejná smlouva s veterinárním zařízením není zveřejněna na webových stránkách města, ani není zanesena v registru smluv, neboť nespadá do režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  2. Evidence toulavých koček neexistuje, protože není zákonem ošetřeno čipování takových zvířat, ani jejich systematická evidence, ani poplatky za chov těchto zvířat ve městě. Není tedy možná jejich identifikace jako u psů. Zákon tuto problematiku neřeší. Jediné, co eviduje Odbor životního prostředí MěÚ Strakonice, jsou počty odchycených a vykastrovaných koček.

Dotazy pro pana starostu:

  1. Kočka je teritoriální zvíře, které ke svému zdravému rozvoji potřebuje dostatek volného pohybu. Život v kleci je pro ni stresující, proč bychom je měli (někdy i měsíce, zeptejte se v zařízeních na jejich depozici) zavírat do klecí nebo společných výběhů, kde se navzájem mohou zranit bez možnosti útěku?
  2. Zvířata jsou ponechána v péči veterinárního lékaře po dobu rekonvalescence, jejíž délku určuje ošetřující veterinář s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu zvířete.
  3. Toulavé kočky za účelem řízeného umístění město neodchytává. Odchyt je realizovaný výhradně z důvodůnásledné kastrace, péče a krmení v depozitu, a po zaléčení jizvy jsou vypouštěny do místa odchytu.
  4. Jak bylo již uvedeno výše. Kočky, které se ztratily, musí majitel vyhledat sám. Město nemá a ani nebude zřizovat útulek. Zodpovědný majitel by přece neměl dopustit, aby se jeho domácí mazlíček ztratil z dozoru.
  5. Naprosto přesně si uvědomuji, že péče o kočky se nevyplatí žádnému zařízení. Naštěstí existují lidé, kteří jsou ochotni si od paní Uhrikové odchycenou toulavou kočku vzít, a zavřít ji domů do bytu, kde jí poskytnou péči a lásku. Pokud byste chtěla pomoci paní Uhrikové tímto způsobem, předáme ji na Vás e-mailové spojení. I když předpokládám, že se tak již stalo a děkuji vám za to. Takoví lidé si minimálně poděkování zaslouží.

Přeji Vám příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

Jura Š.

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli RM uvažuje o zřízení komise ŽP. Myslím, že naše skupina by to jistě uvítala. Prosím radní, aby se touto otázkou vážně zabývali. Díky a stop globálnímu oteplování! Jura Š.

Odpověď: 

Vážený pane Juro,

komise jsou zřizovány jako poradní orgán rady města a svá stanoviska a náměty předkládají členům rady města. Z toho titulu se zabývají výhradně problémy z oblasti samostané působnosti. Zatímco problematika životního prostředí spadá do oblasti přenesené působnosti územní samosprávy a jako takovou ji má ve své gesci odbor životního prostředí. O zřízení takové komise se z výše uvedených důvodů neuvažuje.

Markéta Bučoková, PR  

 

Aleš

Otázka: 

Dobrý den, jen malá připomínka k webu www.strakonice.cz. Proč stále nemá zabezpečení https? Bohatě stačí certifikát Let's Encrypt, který je zdarma. Aleš.

Odpověď: 

Vážený pane Aleši,

pro prohlížení stránek bez přihlašení není zabezpečení nutností. Nicméně se v průběhu letošního roku bude realizovat.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den , prosím byla by možnost udělat na zastávce MHD u domova důchodců nějaký přístřešek. Děkuji za odpověd. Hezký den
S pozdravem Líbenková

Odpověď: 

Vážená paní Líbenková,

předpokládám, že máte na mysli zastávku v ulici Rybniční. Její výstavba je již naplánována a v letošním roce by se měla zrealizovat. 

Markéta Bučoková, PR

Monika

Otázka: 

Dobrý den, často chodím kolem základní školy Čelakovského na Jezárkách s kočárkem. Jsem naštvaná, co se tam děje. Kolem školy se naučili lidé venčit své psy a to na volno. Lítají tam různé rasy, hlavně ty velké. Z mého pohledu je to obrovsky nebezpečné. A dost často mám i strach. Protože psi tak běhají, když děti chodí domů. Pokud vím, má město vyhlášku. Je tedy třeba, aby ji občané dodržovali. A když to dělají, je třeba, aby byli tedy pokutováni městskou policií. Další věc, která mě štve je parkování aut na Jezárkách a to hlavně se značkami začínající na S a A. Jeden z těchto parkuje přímo na chodníku před domek číslo popisné 1394 a ten druhý parkuje na silnici vedle volného parkovacího místa. Nepřijede mi to normální, místo tam má a překáží na silnici. A parkování na chodníku, to je opravdu úplný hlupák. Děkuji, že s tím budete něco dělat.

Odpověď: 

Vážená paní Moniko,

podle platné OZV 2/2013 o volném pohybu psů na veřejném prostranství by v této lokalitě měli majitelé mít své psy na vodítku. Předala jsem Váš podnět městské policii, aby dohlédla na dodržování vyhlášky. Stejně tak, aby došlo k prošetření parkování. Pokud by se situace nezlepšila, neváhejte nás opětovně kontaktovat. Avšak, je nutné si uvědomit, že městská policie nemůže být všude a prvotně je dodržování zákonů na svědomí každého jedince.

Markéta Bučoková, PR

Patrik

Otázka: 

Zdravím, chci se objednat na dopravní a než mi přijde do emailu potvrzeni, tak 15min lhůta skonci. Zkousim to už dva dny. Tak jaky význam to má když se nelze objednat? Děkuji za odpověď Odesláno

Odpověď: 

Vážený pane Patriku,

konzultovali jsme Váš problém s externí společností zajišťující elektronickou rezervaci na přepážku dopravy. Při zaslání zkušebního požadavku vše bezproblémově fungovalo. Firma tedy doporučuje změnit adresu, ze které se přihlašujete, nebo zjistit, zda Vám potvrzovací e-mail nepadá do spamu.

Markéta Bučoková, PR

Karel

Otázka: 

Dobrý den, prosím kdy bude ustanovující zastupitelstvo? Díky Kája

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

ustavující zastupitelstvo je stanoveno na čtvrtek 9.1.2020 od 15.00 hodin v Kulturním domě Strakonice.

Markéta Bučoková, PR

Lenka Králíčková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné vytvořit sběrné místo odpadů - plast, papír, sklo v oblasti U Židovského hřbitova a zajištění jejich následného svozu? Nebo na možnost separace odpadů do pytlů nebo nádob menších objemů na třídění přímo k nemovitosti (viz. Plán odpadového hospodářství 4.2.1.1.4)? Děkuji za odpověď. Lenka

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

Váš požadavek jsem konzultovala s odborem životního prostředí. V této lokalitě je problém s místem. I svoz komunálního odpadu je realizován prostřednictvím multikáry, nikoliv kuka vozem, který zde neprojede. Není tedy možné, aby zde byly umístěny ještě další kontejnery. V dostupné vzdálenosti jsou sběrná místa u letiště, nebo u hradu.

Pytlový sběr není pro svoji nákladnost možné provozovat.

Markéta Bučoková, PR

Karel

Otázka: 

Dobrý den, prosím o informaci, zda se bude v letošním roce konat mezinárodní dudácký festival.
seznámil jsem se s cimbálovou muzikou při svém pobytu v Brně a oni projevili zájem o účast na MDF. Slíbil jsem, že se poptám a proto tak činím. Kontakt na zástupce Cimbálovky CM - www.ricmanica.cz. tel. 602 526 540 nebo 545 227 108.
Děkuji za odpověď
hezký den
Klozar

Odpověď: 

Vážený pane Karle,

ano, v letošním roce se uskuteční již 24. MDF a to v termínu od 20. - 23.8.2020. Co se účasti vystupujících týče, prosím, kontaktujte vedení MěKS, tedy p. F. Christelbauera na tel. č. 380 422 731, nebo na e-mailové adrese: reditel@meks-st.cz. Veškerá organizace festivalu je vedena právě městským kulturním střediskem.

Zaslaný kontakt předám panu řediteli.

Přeji příjemný start nového roku.

M. Bučoková, PR

Jan

Otázka: 

Dobrý den.
Již delší dobu je sundaná pamětní deska na prodejně Jednoty U Markéty.Zajímalo by mě z jakého důvodu je demontovaná a kdy je předpoklad ji opět vrátit na místo.
Děkuji.

Odpověď: 

Vážený pane Jane,

deska byla demontována Jednotou K.H. Borovského a to z důvodů původní špatné instalace, kdy hrozilo její samovolné zřícení. Deska se opravuje a bude co nejrychleji vrácena zpět. 

Nejde tedy o žádné  poškození vandalem, ale o cílenou opravu.

Každopádně děkujeme za upozornění. Je patrné, že Vám není lhostejný osud pamětních míst.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Nováčková

Otázka: 

Dobrý den, kdy bylo zveřejněno výběrové řízení na vedoucíh STARZ a kdy bude ukončeno? děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Nováčková,

výběrové řízení na pozici vedoucího STARZ bylo zveřejněno na webových stránkách STARZ a úřadu práce dne 4.12.2019 a následně sejmuto 20.12.2019, tedy po uplynutí doby vymezené pro zasílání přihlášek.

Markéta Bučoková, PR  

Evzenie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den,

připojuji se k připomínce opravy silnic - je fajn, že se opravila ulice Pod Hradem, ale na v ulici Volyňské se jen zbrousil povrch a stejně se po něm jezdí špatně. A co třeba ulice Zvolenská, záplatováná snad stokrát a s množstvím výmolů. Kdo se má ve správě tyto městské silnice? Může zastupitelstvo města opakovaně a dlouhodobě apelovat na to, aby byly tyto silnice opraveny?
Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

doposud bylo město bez funkčního zastupitelstva. To se změnilo 9. ledna, kdy byli na ustavujícím jednání zastupitelstva města zvoleni noví členové zastupitelstva. Nyní je před nimi tříleté volební období, ve kterém se budou dle priorit rekonstruovat komunikace ve městě.

Ulice Volyňská je ve správě ŘSD a její rekonstrukce je připravována. Město se bude na opravě podílet v rozsahu veřejného osvětlení, rekonstrukce kanalizace, a pod. Oprava je závislá na rozhodnutí ŘSD. 

Markéta Bučoková, PR

Evženie Pavlová

Otázka: 

Dobrý den,

kde prosím najdu všechny kandidátní listiny vše stran, které kandidují do zastupitelstva města Strakonice? Můžete je zveřejnit na tomto webu?

Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Pavlová,

v tuto chvíli byste měla mít kandidátní listiny ve své poštovní schránce. Tam máte úplný přehled všech kandidátů. Stejně tak je obdržíte ve volební místnosti nebo jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých volebních subjektů.

Markéta Bučoková, PR

Božena

Otázka: 

Dobrý den,
již několik let jako senior odebírám obědy od pečovatelské služby z Jezárek. Posledním rokem se kvalita obědů natolik zhoršila, že mě to nutí přemýšlet nad zrušením obědů. Začíná to malými porcemi jídel, neustále se opakujícími jídly, není týden, aby nebyl řízek, stejné jídlo vícekrát za měsíc a končí to přesolenými polévkami, které končí v záchodě. Nechápu jak dříve to mohlo vše fungovat a nyní nefunguje nic, z toho plyne, že někde asi vzniknul problém. Kamarádka dochází na obědy do DPS Lidická a ve srovnání s Jezárky je to nebe a dudy. Jak je to možné, když to spadá pod stejný ústav a za stejnou cenu? Nebýt imobilní, tak si do Lidické taky raději přes celé město dojdu. Kdybych neměla porovnání s minulými lety, tak bych se asi tolik nedivila. Možná by nebylo od věci, aby někdo z vedení takto dovezený oběd někdy ochutnal. Naděje si nedělám a vím, že názor jedné báby ze Strakonic nikoho zajímat nebude.
S pozdravem
Božena

Odpověď: 

Vážená paní,

 

dovolte mi tímto reagovat na Vaše podání, které jste učinila prostřednictvím webových stránek města Strakonice a poděkovat Vám, neboť i stížnost, stejně jako pochvala, je pro nás velmi důležitým prostředkem ke spokojenosti uživatelů našich služeb.

 

V podání uvádíte, že se za poslední rok kvalita obědů zhoršila natolik, že uvažujete o ukončení jejich odběru. Konkrétně zmiňujete malé porce, stále se opakující jídla, četnost řízků či přesolené polévky.

 

Dovolte mi se nyní k uvedenému vyjádřit.

Pokud jde o malé porce, pak musím konstatovat, že jsou průběžně kontrolovány a jednoznačně odpovídají závazným normám, o čemž se pořizují písemné záznamy. Normy jsou stanovené např. na maso, a to jak syrové, tak již tepelně upravené.

 

Ohledně opakujících se jídel je nutné zmínit, že jídelníčky jsou po sestavení kontrolovány hned několika odpovědnými pracovníky a musejí také odpovídat potřebám a požadavkům klientů Domova pro seniory (dále jen „DS“), pro které se strava připravována především.

 

Ohrazuji se proti tvrzení, že každý týden je k obědu řízek. Opak lze prokazatelně doložit měsíční skladbou jídelníčku. Navíc si každý může vybrat ze dvou hlavních jídel, ve kterých je zohledněna žlučníková či diabetická dieta.

 

Zdají-li se Vám polévky přesolené, pak je to Váš subjektivní názor, který ale, bohužel, není možné objektivně posoudit. Podotýkám, že jsme zařízení hromadného stravování, a tudíž není možné jídlo "ušít na míru" každému jednotlivému strávníku podle jeho chuti. Stejně tak není možné vyhovět stravovacím návykům každého jednotlivce, proto vždy hledáme nejvhodnější řešení, které by vyhovovalo většině strávníků. K poznámce, že rozváženou stravu by mělo ochutnat vedení, musím zdůraznit, že porce pro všechny strávníky, včetně vedení, které se zde také stravuje, jsou stejné.

 

Dle jednání s klienty DS v Rybniční ulici na besedách o stravování, které probíhají každý měsíc a dle výsledků dotazníků Pečovatelské služby není ze strany uživatelů našich služeb patrná žádná nespokojenost a ani nic nenasvědčuje tomu, že by došlo ke zhoršení kvality či množství stravy.

 

Závěrem bych chtěla deklarovat, že každý, kdo odebírá stravu, má právo si stěžovat. Domnívám se však, že přímá komunikace je mnohem vhodnější formou řešení problémů.  Proto budeme rádi, když jakékoliv připomínky ke stravování či náměty k jeho zlepšení budou směřovány přímo nám. V případě nespokojenosti se stravou je potřeba toto řešit neprodleně, a to přímo přes rozvoz obědů nebo telefonicky přes DS Rybniční.

 

Chci Vás ujistit, že naším cílem a přáním je, aby všem našim strávníkům chutnalo a zajistit jejich plnou spokojenost s poskytovanou stravou.

 

S pozdravem

 

Mgr. Dagmar Prokopiusová

ředitelka MěÚSS Strakonice

Milena

Otázka: 

Dobrý den, připojuju se k poznámce k paní Jitce. Šla jsem nedávno od Hvězdy na náměstí po levé straně chodníku. Ve všední den, ne o víkendu. Na chodníku tisíc nedopalků. Chápu, že je tam soustředěno několik barů. Chápu, že kuřáci musí kouřit venku. Nevím, koho povinnost je jim dát ven popelníky. Předpokládám, že je to povinnost provozovatel baru. Pokud jim nedá popelník ven, což tak vypadá, tak kuřákovi nic jiného nezbyde, než nedopalek vyhodit na zem . A mezi těma kostkama se to fakt asi špatně uklízí. Máme krásnou vánoční výzdobu, v létě krásné kytky všude, ale ten nepořádek, ten mě teda vyrazil dech. Na druhé straně, je to i o lidech. V parku u Husovy ulice, kam taky často chodím, jsou koše na každých dvou metrech a nepořádek je tam taky. Asi by někomu ruka upadla, kdyby udělat dva kroky a obal o něčeho, co zrovna sní, hodil do koše.
Milena

Odpověď: 

Vážená paní Mileno,

aktuálně městská policie zaměřila svoji pozornost na tuto lokalitu. Byla v kontaktu s provozovateli restaurací, kteří přislíbili úklid po svých zákaznících. Stejně tak dohlíží na úklid technické služby. Zjistí-li strážníci MP nedostatky, neprodleně kontaktují technické služby. Je ovšem pravdou, že strážníci nemohou být všude a primárně by každý z nás měl být natolik ukázněný, aby k podobným situacím nedocházelo.

Věřím, že zvýšený dohled přinese očekávaný výsledek a tato ulice bude kladnou vizitkou města.

Markéta Bučoková, PR

Milan

Otázka: 

Dobrý den, bude město řešit po skončení výstavby polyfunkčního objektu (Husův sbor) v ulici Bezděkovská opravu komunikace? Přes už tak hroznou komunikaci projíždějí nákladní vozy, které vozí suť ze stavby a každým dalším dnem je průjezd touto ulicí hrozný zážitek. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážený pane Milane,

rekonstrukce ulice je záležitostí rozpočtu. Do této doby město hospodařilo v rozpočtovém provizoriu a nebylo možné realizovat podobné investiční akce. Rozpočet se sestavuje a při únorovém jednání ZM by měl být na programu projednávání. 

Investor stavby je povinen opravit chodník, což bude provedeno.

Markéta Bučoková, PR

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem město komunikuje při opravách silnic se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a ŘSD.Kdo vybírá silnice, které mají být opraveny? Jsem laik ale přijde mi nelogické, že se dává nový povrch na silnici od hradu k letišti, která nebyla nijak výrazně poškozená a silnice na Volyň od Coopu k Milisterferovi, která je v dezolátním stavu, zůstává tak jak je. Pouze tam došlo ke zbroušení vyjetých kolejí. Má město nějakou možnost ovlivnit opravy? Vím že ty cesty nejsou ve vlastnictví obce ale čekal bych nějakou spolupráci s SUSJK a ŘSD.

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

SÚS i ŘSD jsou subjekty, které spravují svůj majetek a město nemá možnost se k jejich aktivitám vyjadřovat. Může pouze doporučit, ale konečné rozhodnutí je vždy na nich samotných, protože hospodaří se svým rozpočtem. Pokud SÚS navrhne opravu komunikace, po které byly vedeny objízdné trasy v rámci rekonstrukcí jiných úseků komunikací ve správě tohoto subjektu, pak je přímo povinností města umožnit opravy takových úseků. Mimochodem komunikace u hradu se možná mohla jevit pouhým pohledem jako zbytečná, ale na základě odborného posudku byla v důsledku vedení objízdné trasy zvýšeným provozem poškozena.

Město je připraveno v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Volyňská investovat do oprav spadající do gesce města. Kdy bude oprava zmíněné komunikace realizována je výhradně na rozhodnutí SÚS.

Markéta Bučoková, PR

Pages

V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Upozornění přepravní společnosti ČSAD STTRANS Od čtvrtka 4. března 2021 bude z ...
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 V letošním roce nastane další sčítání lidu, domů a bytů...
Vládou vyhlášený nový nouzový stav platící od soboty 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů přináší,...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Od čtvrtka 25. února 00:00 hodin do...
Nařízení státní veterinární správy   Na základě potvrzení výskytu nebezpečné...
Zítra, tedy ve čtvrtek 11. února zahájí činnost očkovací centrum Strakonice ve sportovní...
Upozornění Státní veterinární správy na potvrzenou ptačí chřipku u volně...
Ombudsman dětem -služba veřejného ochránce práv dětem a mladým dospělým
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...