Dotazy, náměty, připomínky

Zde můžete napsat své dotazy, náměty a připomínky adresované Městskému úřadu Strakonice.

Příspěvky do rubriky „dotazy, náměty, připomínky“ jsou přispěvovateli vkládány na základě dobrovolnosti. Po zpracování odpovědnou osobou budou příspěvky zveřejněny a to včetně uvedeného jména vkladatele příspěvku.

Vložit nový dotaz

Jitka

Otázka: 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je stanoven nějaký harmonogram městské policie a jejich pravidelných pochůzek pěšky? Bohužel, v poslední době (cca rok) vidím hlídky městské policie minimálně, spíše vůbec. Ráda bych upozornila na vzrůstající nepořádek na našem náměstí. O víkendu se náměstí mění v odpadiště, všude na chodníkách se válí plechovky, nedopalky, zbytky jídla. Hrůza. Bohužel hlídku zde nepotkám nikdy a to ani v nočních, večerních hodinách, ba ani o víkendu, kdy je skoro nebezpečné jít po náměstí sám. Prosím, proč se město nesnaží tuto naší hlavní zónu nějak více, lépe hlídat, udržovat? Nutno si přiznat, že provozování diskoték a všech možných večerek a fastfoodů není zrovna nejšikovnější řešení. Tyto podniky pouze přitahují určitou společnost lidí. Koncentrace těchto podniků na jednom místě způsobuje takovýto obrázek našeho náměstí. 0 víkendu, v jakoukoliv hodinu, je naše náměstí přímo příšerné. Bohužel je to ostuda našeho města. Tuto situaci nezachrání ani krásná květinová výzdoba v létě, ani hezké kavárny. Moc děkuji za odpověď. Jitka.

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

děkujeme za upozornění. Váš podnět jsem konzultovala s velitelem městské policie, který přislíbil reagovat na upozornění zvýšeným počtem hlídek v této lokalitě. Tato situace nastala pravděpodobně zvýšeným dohledem zaměřeným na základní školy, zejména pak v sektoru I, což je Bezděkovská, okolí hotelu Bavor, okolí školy Dukelská, kde byly podobné problémy, který vyvolal nepříjemný incident právě v okolí škol a rozhodně není na místě takovou záležitost podcenit. Městem pak projíždí pravidelně motorizovaná hlídka několikrát denně, která ale nemusí být intenzivně vnímána. Městská policie se ve zvýšené míře zaměří na tuto část města. Věřím, že zvýšený dohled přinese očekávaný výsledek.

Markéta Bučoková, PR  

petra zemanova

Otázka: 

Dobrý den,
21.3.2020 by v Sokolovně ve Strakonicích měl vystoupit herec Michal Nesvadba se svým představením pro děti. Chtěla bych se zeptat, kde se dají v předprodeji koupit lístky? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

zkuste vznést dotaz na Městské kulturní středisko. V tuto chvíli není k dispozici kulturní přehled, abych Vám mohla dát relevantní informaci.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobry den prosim mohu se zeptat proč neiformujete kde všude se bude frezovat silnice? A do kdy to potrvá třeba za hradem směr letiště o tom jsem se nedočetla.Stacilo napsat aspoň na fb na Stakoňácích. Děkuji

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

veškeré uzavírky, ať jsou částečné či úplné, omezení a přerušení, jsou bezodkladně vkládána na FB profil města Strakonice a následně sdílena na skupině Strakoňáci. Nejinak tomu bylo v případě úpravy komunikace u hradu a dočasného zrušení autobusové zastávky tamtéž. Toto omezení bylo zveřejněno 20.11.2019 a to jak na FB profilu, tak na webových stránkách města Strakonice. Obojí je dohledatelné a aktuální.

Pokud máte zájem, je možné tyto informace zasílat jako oznámení na Vaši e-mailovou adresu a to v případě, že se zaregistrujete do aplikace komunikace s občany na: www.strakonice.eu/komunikace.

Markéta Bučoková, PR

Michal

Otázka: 

Na rohu ulic Rybnicni a Vodní, u kontejnerů na odpad, opět někdo vyhodil podestýlku s bobky. Opět se jedná o velké množství této masy. Prosíme TS o odklizení. Původci tohoto marastu sdělujeme, že nyní budeme toto místo více sledovat a nebudeme váhat vše ohlásit městské policii. Děkujeme.

Odpověď: 

Vážený pane Michale,

děkujeme za upozornění. Technické služby zajistily úklid. Je smutné, že se ke svému městu jeho obyvatelé chovají tímto způsobem. Jak ale takovému jednání předejít? 

Asi bychom si nikdo z nás uprostřed bytu něco podobného nevysypal, tak proč to děláme uprostřed města? Je to jen řečnická otázka, ale třeba ten, kdo se podobně chová, si tyto řádky přečte a zamyslí se nad svým jednáním.

Mějte příjemný nadcházející adventní čas, bez zbytečných vandalů.

Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Děkuji za odpověď i když s ní nejsem spokojen.

Cestující a to valná většina mají také zavazadla, v jedné nebo i v obou rukách. Zajímá Vás_tedy toho cestujícího kolik je správný čas, který je z dáli vidět a to pouhým pohledem. Čas dle kterého se řídí cestující i dopravci.

Na jedné straně nový moderní terminál a na straně druhé stabilní čas třičtvrtě na dvě a to tvrdíte, že tak bude ještě rok.
Opravdu je to MÚ Strakonice jedno?
Většina cestujících _ občané města Strakonic přichází kolem Billy, pěšky. Proč by tam na viditelném místě nemohly být umístěny nové moderní hodiny?

Dík Josef

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

opravdu nevím, jak to mají jiní cestující, mohu se jen domýšlet, že lidé na cestách disponují hodinkami, popřípadě mobilním telefonem, kde je vždy po ruce aktuální čas. 

Přesný čas je uveden na informační tabuli odjezdů autobusů.

Budova vlakového nádraží je aktuálně rekonstruována, nepředpokládá se, že by na ni investor v tuto chvíli umisťoval hodiny.

Markéta Bučoková, PR

Alice Beznosková

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat, aby byli vaši zaměstnanci, myslím tím řidiče bílých dodávek, kteří pracují pro domov důchodců, vídám je hlavně na Jezárkách, důrazně poučeni o dopravních předpisech! Již jich mám plné zuby. Dnes mi jeden z nich nedal přednost při vyjíždění od ZŠ Čelakovské - Jezarky, kde na celém území Jezárek platí přednost zprava, ale váš řidič a to opakovaně, nebyl to jen dnešní incident jezdí od domova důchodců, jako by měl přednost. Už jich mám dost. Není to jen tento přestupek. U Kauflandu pravidelně zastavují na zákazu zastavení, a to velmi často a opakovaně. Parkování na chodnících, blokování aut, to je denní zkušenost. Dokonce jeden z nich jel souvisle po chodníku a já po silnici, protože nebude čekat, až bude mít volnou silnici. Doufám,že jim vysvětlíte, že pravidla silničního provozu musí dodržovat všichni a oni nejsou výjimkou. Pokud to nepomůže a budu tyto ignoranty potkávat dále, a pokud budou neustále pokračovat v tomto směru a ohrožovat další účastníky silničního provozu, oslovím Policii ČR. Nehodlám kvůli takovým hlupákům přijít k úrazu.

Odpověď: 

Vážená paní Beznosková,

pokud jste svědkem takové situace jakou popisujete, pak bude jediným možným řešením kontaktovat PČR, která je oprávněná vymáhat dodržování pravidel silničního provozu.

Paní ředitelce na MěÚSS jsem stížnost předala. Jako statutární zástupce má kompetenci věc řešit v rámci svých pravomocí.

Markéta Bučoková, PR

Dominik Friedel

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je ve Strakonicích nějaká legální plocha na Graffiti

Odpověď: 

Vážený pane Dominiku,

k Vámi jmenovanému účelu jsou ve Strakonicích vyčleněny podchody pod Katovickou ulicí vedoucí na Podskalí, dále podchod na Jezárkách, zeď naproti plaveckému bazénu ve skateparku a nově zeď naproti čajovně na Velkém náměstí. Poslední jmenovanou ale využívá ZUŠ ke kreativnímu tvoření. 

Markéta Bučoková, PR

Ivana

Otázka: 

Dobrý den,
dávám námět k řešení situace s užíváním lukrativních prostorů v areálu strakonického hradu (vedle veřejných WC), kde by mělo být nahlášeno sídlo skupiny šermu, které město dotuje a prostory (nejen na hradě, ale také Na Ostrově) má tak k užívání již roky zdarma. Skupina ovšem ve skutečnosti objekt vůbec neobývá (není již ani aktivní). Neoprávněně však propůjčuje či podnajímá tento objekt podnikatelům, kteří zde mají načerno výrobnu, prodejnu a provozovnu podnikání. Pokládám za krajně nevhodné, aby byl tímto podvodným chováním obcházen zákon o pronájmu městských prostor (například neumožnění podání vhodnějších alternativních nabídek a přehlížení podnikatelskému subjektu podnájmem), za které by ve finále neslo zodpovědnost právě město. Pevně doufám v ukončení a ve využití tohoto objektu přínosnějším způsobem pro návštěvníky hradu, než je pochybný podnájem podnikatelům "přes známé".
Děkuji za prověření a nápravu

Odpověď: 

Vážená paní Ivano,

děkujeme za upozornění. Celá záležitost je již v jednání.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda je nové parkoviště u vlakového a autobusového nádraží určeno pro cestující nebo pro obyvatele okolních domů. Dnes ráno v půl páté bylo na celém parkovišti volných asi jen 6 míst. Situace je podobná i v ostatních dnech, takže cestující pozdějšími spoji, např. v 7,00 h, už nemají žádnou šanci zaparkovat. Podle mého je zde zcela zbytečně velká nevyužitá plocha pro pěší, kde by mohla být další parkovací místa.

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

plocha je určena k parkování aut dle potřeby a není vyhrazeno pro konkrétní účel či dobu. Zaparkovat tedy může kdokoliv a kdykoliv.

Markéta Bučoková, PR

Miluše

Otázka: 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda má Diakonie Broumov ještě zájem o sběr použitého ošacení. Zda a jak často vyváží obsah kontejneru.
Dnes 3.11.2019 jsem byla u sběrného kontejneru (jediný ve Strakonicích), který je umístěn v ulici Dopravní, nedaleko Úřadu práce. Oděvy jsou kolem rozházené a kontejner je asi plný, protože nebylo možné do něho odložit zabalené ošacení. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Vážená paní Miluše,

s Vaší připomínkou jsem kontaktovala zástupce Diakonie. Sběr ošacení je v provozu. Pokud se přihodilo, co popisujete, pak by se mohlo jednat o vandalství, ale i o přeplněný kontejner. NIcméně, v tomto týdnu došlo k vyprázdnění kontejneru. 

Markéta Bučoková, PR

Stanislav

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda ve Strakonicích je stomatolog, který přibírá nové pacienty.

Odpověď: 

Vážený pane Stanislave,

obávám se, že tuto informaci Vám nezprostředkujeme. Zkuste vyhledat na internetu, nebo zaslat dotaz na Českou stomatologickou komoru na elektronickou adresu: info@dent.cz. 

Oslovte svoji zdravotní pojišťovnu, mohla by Vám v této záležitosti být nápomocná a sjednat evidenci u stomatologa.

Markéta Bučoková, PR

Josef

Otázka: 

Dobrý den,

děkuji za odpověď ale prosím Vás. Zkuste si stoupnout do míst kam přichází nejvíc cestujících.
10% z vlaku
20% přijíždí autem a parkují před terminálem nebo před Billou
70% jde z města, přes velkou Křižovatku a pak poskakují před auty.
S Billou za zády _ zde se soustředí až 90% cestujících a tady žádné jízdní řády nejsou. Naprosto nelogické a ani žádná orientační tabule cestující nenaviguje, že mají jít k vlakům a tam se dozví jak jede autobus pokud jej najdou.
Pokud si cestující nezjistí na internetu tak se cestující dohadují mezi sebou_vzájemně se domluvají odkud jede autobus např. Do Volyně, , do Sušice, do Českých Budějovic.
Můžete mi vysvětlit proč nejsou na terminálech kromě čísel orientační tabule jaké jsou cílové stanice?
1-MHD
2-Praha, Sušice, Vimperk, Prahatice
atd.? = zákldní orientace pro CESTUJÍCÍ

Mimo jiné by bylo dobré aby velké hodiny _původní vstup k vlakům byly funkčí a ukazovaly SPRÁVNÝ ČAS. Myslíte, že by šly opravit a seřídit?

Odpověď: 

Vážený pane Josefe,

vzhledem k tomu, že Váš dotaz se netýká výkonu samosprávy města, konzultovala jsem ho s kompetentní osobou ze společnosti ČSAD STTRANS Strakonice. 

Problematika umístění konečné zastávky autobusu na jednotlivých stanovištích: Jelikož autobusy např. do Prahy nejedou pouze ze stanoviště č. 2, ale i ze stanoviště č. 3, MHD nejezdí pouze ze stanoviště č. 1, ale i ze stanoviště č. 2, spoj do Volyně není vypraven výhradně ze stanoviště č. 10, ale i ze stanoviště č. 5 a stanoviště č. 6 atd., není možné, aby na jednotlivých stanovištích bylo více (např. 5 a více) informačních tabulí, které by upozorňovaly na cílové stanice autobusů. Pro cestující by tento systém nebyl dostatečně přehledný.

Umístění jízdních řádů u vstupů k vlakům je zcela záměrné právě pro nejmenší hustotu pohybujících se cestujících. Ti co hledají spoj, tak mají dostatek komfortu, aby nepřekáželi ostatním lidem a naopak, aby ostatní cestující nikterak navadili ve výhledu při čtení jízdních řádů. Na jmenovaných jízdních řádech nejsou uvedena stanoviště. Ovšem, ta nejsou a nikdy nebyla uvedena v jízdních řádech. Každý příchozí cestující má možnost sledovat odjezdy spojů na informačních tabulích. Zde jsou uvedeny odjezdy nejbližších třiceti autobusů s téměř tříhodinovým předstihem a to včetně uvedeného odjezdového stanoviště.

Pevně věřím, že letitá zkušenost pracovníků dopravního podniku je zárukou, že cestující vždy naleznou potřebné informace. V případě, že informace hledá někdo neznalý poměrů a místa, pak je prioritou se prvotně seznámit s místem samotným a poté vyhledat příslušné ukazatele či informační tabule.  

Dále se dotazujete na funkčnost hodin umístěných na budově vlakového nádraží. Patrně je způsobena celkovou rekonstrukcí budovy, která aktuálně probíhá a potrvá celý rok. Nemá-li cestující možnost zjistit aktuální čas na mobilním telefonu či hodinkách, pak hodiny nalezne v pravém horním rohu velké informační odjezdové tabule. 

Přeji Vám příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Ivana Cvátalová

Otázka: 

Proč se bourá Husův zbor

Odpověď: 

Vážená paní Ivano,

Vámi jmenovaná nemovitost má svého vlastníka, který se rozhodl pro radikální rekonstrukci objektu, který není památkově chráněným domem a proto není důvod, aby došlo k jeho rekonstrukci.

Markéta Bučoková, PR

Jan Kuneš

Otázka: 

Dobrý den,
vím, že následující připomínka spadá do gesce ŘSD, ale nevím komu bych ji tam adresoval. Již několikrát jsem zde upozorňoval (naposled v červenci letošního roku) na špatné rozmístění směrovek (z hlediska kilometráže) na jednotlivých okružních křižovatkách nového obchvatu. Bohužel musím konstatovat, že nejenže nenapravili to, co jsem upomínal v červenci (přehozené směrovky na Č. Budějovice a Vodňany), ale ještě navíc zpětně špatně prohodili na okružních křižovatkách Zvolenská a Radomyšlská směrovky na Prahu a Vimperk.
Vycházím-li z kilometáže, která je na směrovkách použita, tak pořadí má býti následovné: o.k. Katovická: Praha 111 km (je v pořádku), Č. Budějovice 60 km (je tam 59km), o.k. Zvolenská: Praha 110 km (je tam 109 km), Č. Budějovice 59 km (je tam 58 km), o.k. Radomyšlská: Praha 109 km (je tam 110 km), Č. Budějovice 58 km (je tam 60 km). Na o.k. Písecká je vše v pořádku. Křižovatka Katovická je přeci nejdále od Prahy a Č. Budějovic a Písecká nejblíže.
Děkuji za přeposlání na správné místo určení, snad to dají konečně do pořádku, aby to značení nevypadalo jak v Kocourkově.

Odpověď: 

Váženýpane Kuneši,

ano, máte pravdu. Problematika ukazatelů a kilometráž je výhradně v gesci ŘSD. Opětovně jsem požadavek zaurgovala odpovědné osobě. Budeme doufat, že dojde k nápravě.

Děkujeme za upozornění.

Markéta Bučoková, PR

Lucie Konečná

Otázka: 

Dobrý den,

reaguji na příspěvek pana Pavla z 8.5. ohledně třídění olejů. V naší domácnosti rovněž třídíme olej a po naplnění lahve ho dáváme to "tuktejneru" blízko ZŠ Dukelská. Neboť seo problematiku recyklace více a dlouhodobě zajímám, tak jsem již v minulosti zjistila a četla, že nevadí, že v použitém oleji jsou nějaké nečistoty, např. zbytky strouhanky a další. Olej se totiž, než začne proces jeho recyklace, musí dočistit. To dokazuje i vyjádření pracovníka společnosti Fritex, která se touto činností zabývá. Viz článek na webu českého rozhlasu,
ze kterého cituji:
Ať už ale olej pochází z vaší pánvičky, nebo z restauračního provozu, je nejdříve nutné ho zbavit všech hrubých nečistot. Předčištěný olej je pak pomocí čerpadel dopraven do vstupního skladu, kde je dále dočišťován.

Proč se tedy všechny lahve nedají firmě, která se recyklací zabývá, když dokážé k dočišťování? Jak je možné, že toto třídění provádí pracovních technický služeb?
Můžete se umístit vyjádření vedoucícho technických služeb?
Děkuji za vyřešení, které povede k motivaci ke třídění této suroviny.
Konečná Lucie

Odpověď: 

Vážená paní Konečná,

jak jsem již odpovídala na Vámi zmiňovaný příspěvek z 8.5. letošního roku, nelze hodnotit počínání pracovníka při třídění olejových odpadů. 

Dotaz, jak správně postupovat při třídění olejů z domácností jsem vznesla na společnost EKO PF. 

Použitý olej by se měl umístit do plastové nádoby a to včetně zbytků strouhanky a v uzavřené lahvi uložit do zelené plastové nádoby určené ke sběru tuků z domácností. Pracovníci následně z nádoby vytřídí nežádoucí komunální odpad, který je často součástí obsahu nádoby. Poté oleje putují k přečištění a dalšímu zpracování.

Přesný návod umístíme na FB profil města i webové stránky města.

Markéta Bučoková, PR  

 

Josef

Otázka: 

Dobrý den,
Autobus_cílová stanice Praha, Na Knížecí zde končí všechny spoje ať vyjíždějí z Vimperka, Prachatic, Sušice, Strakonic ve směru na Prahu.
Na Knížecí stanoviště 4 a 5. Na obou stanovištích jsou vyvěšeny jízdní řády ke kterým se stanoviště vážou.
MHD vyjíždějící z Knížecí mají své jízdní řády (číslo spoje, čas, so, ne, pracovní den)
Praha Černý Most. Odtud vyjíždí MHD a zde vyjíždí většina autobusových linek směr Mladá Boleslav, Liberec atd.
Zde jsou také vyvěšeny jízdní řády odkud_kam, v kolik a jaké zastávky a v kolik v cílovém místě.
Na novém terminálu ve Strakonicích nikde žádné jízdní řády vyvěšeny NEJSOU. Ani MHD, ani dálkové spoje ani místní linky jako Strakonice_ Volyně a zpět.

Může mi někdo vysvětlit proč zde nové jízdní řády nejsou? Ze stanovišť na starém autobusovém nádraží byly odstraněny a ničím novým nahrazeny NEBYLY.

DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ se sdělením kdy bude sjednána náprava
Hejnák, Strakonice

Odpověď: 

Vážený pane Hejnáku, 

problematiku jsem konzultovala s vedení společnosti ČSAD STTRANS, které potvrdilo, že i na strakonickém terminálu jsou jízdní řády zveřejněny a to již od samého počátku uvedení terminálu doprovozu, tedy od 09.12.2018.

Všechny jízdní řády, včetně linek MHD i cizích dopravců jsou umístěny ve dvou velkých vitrínách na sloupech vlevo před vstupem do podchodu ke stanovištím vlakového nádraží.

Jízdní řády v těchto vitrínách jsou pravidelně aktualizovány při jakýchkoliv změnách jízdních řádů. Odjezdy z jednotlivých stanovišť jsou pak v dostatečném časovém předstihu uvedeny na velkých informačních tabulích umístěných na sloupu při příchodu na terminál a nad vchodem do podchodu ke stanovištím vlaků. Dále jsou odjezdy nejbližších autobusových spojů z konkrétního stanoviště uvedeny na daném stanovišti.

Markéta Bučoková, PR

 

Lukáš

Otázka: 

Dobrý den. Můžete prosím nechat ostříhat spodní výrůstky u stromu, který je u přechodu pro chodce na křižovatce ulic Holečkova a 5. Května? Pokud stojí na chodníku před přechodem dítě a chce přejít k čezetě tak přes to křoví u stromu není vůbec vidět a také nevidí do cesty, jestli něco nejede. Děkuji

Odpověď: 

Vážený pane Lukáši,

děkujeme za podnět. S tímto místem jsou dlouhodobé komplikace, protože pozemek je v majetku ŘSD, nezbývá nežli opakovaně upomínat tento subjekt, aby došlo k nápravě. Za město tak činíme a znovu bude zaslána urgence k ošetření vegetace.

Markéta Bučoková, PR

Lenka

Otázka: 

Dobrý den, jak je možné, že bylo dne 25.9.2019 vypsáno výběrové řízení na tajemníka města, když město stále tajemníka má, a to p. Vladimíra Stronera, což potvrdilo Ministerstva vnitra, které zamítlo odvolání města a potvrdilo rozhodnutí Krajského úřadu o neudělení souhlasu s odvoláním pana Vladimíra Stronera z funkce tajemníka. Město tímto svým chováním uvádí záměrně v omyl všechny případné zájemce o toto místo a jde proti Rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Odpověď: 

Vážená paní Lenko,

pracovní poměr mezi městem Strakonice a panem Stronerem byl ukončen podáním výpovědi a uplynutím výpovědní doby. Poté již pan Stroner není v pracovním poměru k městu Strakonice a proto starosta města přistoupil k vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemník/ tajemnice Městského úřadu Strakonice. 

Markéta Bučoková, PR

Petr

Otázka: 

Dobrý den,problémy s domovními odpady jsou všude.Slyšel jsem,že někde zkouší(už před pár lety)kontejnery s lisem,není to tedy můj nápad a nemám tušení,zda se to vyrábí a tím ani co by to stálo,ale nejezdilo by se tak často.Jasně,že by to bylo jen pro papír,plasty apod.V kontejnerech s papírem je často víc vzduchu než papíru.Je to jen návrh.

Pěkný den,Petr

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za dozajista podnětný návrh. Odpadové hospodářství je, stejně jako jakýkoliv jiný segment veřejného života ve městě, intenzivně řešen. Hledají se způsoby, jak zajistit dostatečné množství a především komfortní dostupnost kontejnerů, jejich objem, pravidelné svozy a to vše v souběhu se zoufalým nedostatkem místa především v centrálních lokalitách města a téměř vždy neopomenutelnou ekonomickou stránkou věci. 

Nejde o věc jednoduchou a jsme toho svědky v každodenním životě. Jedním z mnoha způsobů, jak sami sobě pomoci, by byla ukázněnost nás všech. Ve městě funguje sběrný dvůr, kam je možné zcela bezplatně skládkovat objemný materiál veškerého druhu. Papírové kartony nevyjímaje. Mnohdy by pomohlo, aby namísto vedle kontejnerů, byly papírové kartony odvezeny na sběrný dvůr. Stejně tak by pomohlo "slisovat" objemnější materiál papírových či plastových obalů obyčejným sešlápnutím.

Dost možná, že toto nebude přesně odpověď, kterou jste očekával, ale lisovací kontejnery z mnoha důvodů nelze umístit v centru města. Mohou být výhradně ve sběrných dverech. Ten strakonický lisovací kontejnér samozřejmě vlastní a nežli je materiál odvážen k dalšímu zpracování, je slisován, aby se "neodvážel vzduch".   

Aktuálně se zkouší v rámci projektu Chytré město systém monitoringu naplněnosti kontejnerů. V kontejnerech by byla instalována čidla, která by následně přenášela aktuální stav naplněnosti a zároveň by vhodně vytipovala trasu svozu tak, aby finanční náklady byly co nejefektivněji využity. Není to věc, která bude fungovat, obrazně řečeno zítra, ale je ve fázi intenzivního vývoje a zkušební provoz opravdu není v nedohlednu.

Ovšem, ani sebesofistikovanější systém nenahradí lidskou úvahu, proto by prvotní impulz měl vycházet vždy od lidí. Ti by měli prioritně chránit sebe sami. 

Přeji Vám příjemný den.

Markéta Bučoková, PR  

Jitka

Otázka: 

Dobrý den,

bohužel nevím kam zavolat, ale dnes na celém sídlišti Stavbařů nesvítila v 6 ráno pouliční světla. Celé sídliště ve tmě (včera jsem si nevšimla, šla vycházela jsem déle). V této frekventované části kolem školy a cesty k nádraží je to nepříjemné. Děkuji za předání zprávy kompetentním osobám. Jitka

Odpověď: 

Vážená paní Jitko,

děkujeme za upozornění. Technické služby poruchu zaznamenaly a ihned ji řešily.

Předpokládám, že je vše v pořádku a fungující.

Kdykoliv by byl takový problém, ihned prosím, volejte, piště. Pomáháte sobě, ale i nám. Ne vždy se podaří, jako v tomto případě, poruchu zachytit okamžitě.

Mějte příjemné dny.

Markéta Bučoková, PR

Ema

Otázka: 

Dobrý den,
mám výtku k zajištění mobilních toalet na Václavské pouti. U Hvězdy nás zarazil mobilní pisoár, který nebyl chráněn žádným paravánem. Ze všech stran bylo vidět ,,močící pány". Musela jsem zodpovědět otázku od mé dcerky: Co tam ten pán dělá a proč čůrá venku? což mi nebylo příjemné.

Tento druh toalet se používá především na koncertech a většinou je umístěn tak, aby nebyl veřejnosti na očích - chráněn zástěnou. Domnívám se, že je naprosto nevhodné užívat tuto toaletu na denní akci, zvláště pokud lze předpokládat, že mezi návštěvníky jsou i děti. Pokud město potřebuje ušetřit za čtyři kabinky, tak ať alespoň investuje do zástěny.

Děkuji do budoucna za nápravu.

Odpověď: 

Vážená paní Emo,

nezbývá, nežli poděkovat za jistě dobře míněnou výtku. Pokusím se vysvětlit zvolenou sestavu toalet během open air akcí. Je snahou pořadatele, uspokojit v tomto ohledu jak dámy, tak pánskou část populace. Vzhledem k nutnosti komfortu zejména pro dámy jsou voleny samozřejmě uzavřené mobilní toalety. Naopak pánové dle dlouhodobě zjišťovaných dat preferují otevřené toalety, které splňují požadavky a především jsou vhodným řešením eliminujícím uskutečnění potřeby ve volné přírodě nebo prostranství města, což bývalo a ruku na srdce, stále ještě mnohdy je, běžným obrázkem, se kterým se setkáváme všichni, děti nevyjímaje. 

Dalším důvodem, který vede pořadatele k volbě těchto zařízení je finanční stránka. Zejména při akcích pořádaných městem a financovaných z veřejných prostředků je zcela nezbytné volit ekonomicky výhodnější řešení podmiňující péči řádého hospodáře. Otevřené toalety jsou finančně méně náročné při podmínce splnění hygienických požadavků a komfortu. 

Nezbývá tedy, vidíte-li toalety a jste si vědomi nepříjemné situace, která by mohla nastat, raději se místu vyhnout. Naopak za nás jako pořadatele bych Vás ráda ujistila, že pro následující akce bude bedllivěji vybírána lokalita a bude dbáno o řádné odclonění.

Věřím, že i přes tuto nepříjemnou epizodu, jste si tradiční svatováclavskou pouť příjemně užili. 

Markéta Bučoková, PR  

 

 

Pavel

Otázka: 

Dobrý den. Protože bydlím v Předních Ptákovicích, zajímá mě, jak pokročila příprava revitalizace této oblasti a kdy se počítá se zahájením prací, které by zde měly přispět ke zlepšení životního prostředí a také k lepšímu parkování vozidel.

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

pokud Váš dotaz směřuje k revitalizaci sídliště Šumavská, pak je celá akce ve fázi přípravy projektové dokumentace první etapy vyplývající z již předložené a schválené studie. V příštím roce se počítá s podáním žádosti o dotaci a pokud bude město úspěšné, pak by již nic nebránilo částečné realizaci revitalizace.

Přeji příjemný den.

Markéta Bučoková, PR

Pavel

Otázka: 

Dobrý den,
mám na Vás dotaz ohledně provozní doby pro veřejnost na plaveckém bazénu.
Dle mého názoru je otevírací doba pro veřejnost zcela nedostatečná a jiná města (sportoviště) se k tomuto staví zcela jinak.
např. Prachatice Po - Pá 13 - 21h
So - Ne 9 - 21H

Č. Budějovice Ut - Pá 7 - 21,45h
Po 10 -21,45h
So - Ne 10 -22h

Dle pozorování z mých návštěv se zvyšuje návštěvnost bazénu a bývá tam dosti přeplněno. Je to dané dle mého názoru zvyšujícím se zájmem občanů o sport a nedostatečnou otevírací dobou. Vím že je tam spousty sportovních klubů, ale ty by neměli býti na úkor veřejnosti. Navíc jezdí sportovci z města Písku, kde svůj bazén mají. Dále má stížnost míří k plavčíkovy (neznám jméno - ale je světlovlasý), který někdy 20min před koncem vypíná saunu a vytírá jí, též vystříkává hadicí okolo bazénu. Tím dává lidem najevo aby už vypadl a že jsou tam na obtíž.
Tímto bych Vás chtěl tedy poprosit o nalezení nějakého řešení, ohledně rozšíření otevírací doby na bazénu a tím větší spokojenosti Strakonických občanů.
Dle mého názoru by mělo býti v pracovních dnech otevřeno alespoň od 18 - 22h.

Děkuji za Vaší odpověď Pavel

Odpověď: 

Vážený pane Pavle,

děkujeme za Váš postřeh a podnět. Z každé připomínky je především dobré čerpat a snažit se je využívat ku prospěchu provozu areálu i ke spokojenosti klientely. 

Vyhovět a najít kompromis, který bude ve svém důsledku vhodným řešením, uspokojujícím veškeré zúčastněné strany, je mnohdy velmi slložitý úkol. Různá řešení a kombinace se neustále hledají.

Provozní doba plaveckého stadionu ve Strakonicích je, díky svému stavebně-technickému řešení, omezena na hodiny pro veřejnost a čas určený k využití kluby. Povětšinou souběh nájmů s veřejností není možný, až na ojedinělé výjimky, kdy je bazén rozdělen na poloviny. Provozy, ve Vámi zmiňovaných městech mají wellness část a plaveckou část oddělenu a pak je možné využívat bazény souběžně jak pro veřejnost, tak pro sportovní účely. Ve strakonickém bazénu je nutná dohoda mezi uživateli. Provozovatel se vždy snaží maximálně vyhovět a uspokojit veřejnost i sportovce. Ve středu je například bazén otevřen pro veřejnost až do 18.00 hodin. Naopak hodiny pro sportovce jsou rezervovány až v pozdějším čase.  

Upozorňujete na sportovce z Písku. V tomto případě se jedná pouze o jednorázové týdenní soustředění klubů, nikoliv o pravidelné tréninkové hodiny.

Vedení města i vedení plaveckého stadionu samozřejmě těší zvyšující se zájem o tento druh sportu a proto se také po částech začíná realizovat rekonstrukce celého areálu. Vzhledem k nákladné investici i ke skutečnosti, že dlouho nebylo do zařízení investováno, nelze rekonstrukci realizovat jednorázově, ale je nezbytné rozložit do několika etap.  

Druhá část reakce bude patřit obsluze. Obávám se, že nelze relevantně posoudit, zda plavčík dává ostentativně najevo, že je zapotřebí bazén opustit. Každopádně jsou nastaveny určité technologické postupy při ukončování provozu bazénu, které je nezbytné dodržet.

Nicméně, Váš podnět jsem předala vedení plaveckého areálu k řešení a věřím, že se situaci podaří vyjasnit.

Přeji Vám příjemné podzimní dny.

Markéta Bučoková, PR

 

 

Petr

Otázka: 

Mám připomínku k výzdobě kruhového objezdu jestli by nebylo lepší dát investici do údržby cest a chodníků a na kruhový objezd dát keře místo hnusného amerického auta
Díky Petr.

Odpověď: 

Vážený pane Petře,

děkujeme za Váš názor. Je naprosto přirozené, že veškerá lidská práce a snaha najdou své příznivce, stejně jako své oponenty a to je vlastně velmi dobře, protože právě rozdílné názory dělají lidské konání pestřejší a posouvají ho kupředu.

Dovolila bych si podotknout, že za poslední roky se podařilo rekonstruovat několik důležitých městských komunikací spojující významná místa v rámci města. Budují se nové parkovací plochy.  Plán pro následující roky je obdobný, stále se počítá s opravami jednotlivých ulic i chodníků a vedle toho je tendence dělat město nevšední květinovou výzdobou, která je již nyní věhlasná po celé republice. 

Počkejme na celkový dojem ze všech plánovaných úprav kruhových křkižovatek. Pevně věřím, že osloví domácí i návštěvníky města.

Dnes začíná podzim, roční období obdařující přírodu pestrostí barev, mějte ho příjemný. 

Markéta Bučoková, PR

 

 

 

Jarka

Otázka: 

Dobrý den,
po otevření cyklostezky podél obchvatu bylo instalováno zrcadlo při sjezdu od ulice Mikoláše Alše k vjezdu do podchodu. Ale stále čekám, kdy bude umístěno zrcadlo i z druhé strany, t. zn. od podchodu na vjezd na cyklostezku pokračující směrem ke Katovické silnici. Divím se, že se zde zatím nepřihodila žádná nehoda.
Prosím o předání podnětu dopravní komisi.
Velice děkuji.

Odpověď: 

Vážená paní Jarko,

děkujeme za podnětný návrh. Dopravní komise se již dopravní situací v této lokalitě zabývala a odrazové zrcadlo k podjezdu na Jezárkách bude instalováno.

Věřím, že se tímto opatřením zabrání dopravním nehodám.

Markéta Bučoková, PR

 

Pages

V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Upozornění přepravní společnosti ČSAD STTRANS Od čtvrtka 4. března 2021 bude z ...
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 V letošním roce nastane další sčítání lidu, domů a bytů...
Vládou vyhlášený nový nouzový stav platící od soboty 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů přináší,...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Od čtvrtka 25. února 00:00 hodin do...
Nařízení státní veterinární správy   Na základě potvrzení výskytu nebezpečné...
Zítra, tedy ve čtvrtek 11. února zahájí činnost očkovací centrum Strakonice ve sportovní...
Upozornění Státní veterinární správy na potvrzenou ptačí chřipku u volně...
Ombudsman dětem -služba veřejného ochránce práv dětem a mladým dospělým
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...